GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi,
I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında imzalanan antlaşmalardan biri değildir?

 • A) Neuilly Antlaşması
 • B) Trianon Antlaşması
 • C) SykesPicot Anlaşması
 • D) Saint Germain Antlaşması
SORU 2

Millî Mücadele Dönemi’nde “Manda Yönetimi”, ilk defa aşağıdakilerin hangisinde reddedilmiştir?

 • A) Sivas Kongresi’nde
 • B) Erzurum Kongresi’nde
 • C) Amasya Görüşmelerinde
 • D) Misakı Millî kararlarında
SORU 3

İngiltere’yi 1922’de Mısır’a bağımsızlık vermeye zorlayan ve milliyetçi hareketin de önemli isimlerinden olan Mısırlı siyaset ve devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Saad Zaglul
 • B) Enver Sedat
 • C) Hüsnü Mübarek
 • D) Sufi Ebu Talib
SORU 4

Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya Macaristan veliahdı Ferdinand’ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisinin başlamasına neden olmuştur?

 • A) Kore Savaşı
 • B) I. Dünya Savaşı
 • C) II. Dünya Savaşı
 • D) Trablusgarp Savaşı
SORU 5

Osmanlı Devleti, aşağıdaki hangi padişahı döneminde parlamenter sisteme geçmiştir?

 • A) Abdülaziz
 • B) Abdülmecit
 • C) I. Abdülhamit
 • D) II. Abdülhamit
SORU 6

Türkiye, 1919 – 1923 yılları arası dış politikasında, aşağıdaki devletlerden hangisiyle yakın ilişkiler kurmuştur?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) SSCB
 • D) Yunanistan
SORU 7

Sovyetler Birliği, aşağıdaki hangi olay sonrası Ağustos 1945’te Japonya’ya savaş ilan ederek Mançurya’yı işgal etmiştir?

 • A) Japonların İngilizlere ait olan Singapur ve Hong Kong üslerini ele geçirmesi
 • B) ABD’nin Japonya’nın Hiroşima şehrine atom bombasını atması
 • C) Japonların Leyte Savaşı’nda donanmasının çoğunu kaybetmesi
 • D) Japonların Birmanya’ya ve Endonezya’ya asker çıkarması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Teşkilatının (BM) temel organlarından “Ekonomik ve Sosyal Konsey”e bağlı olarak çalışan uzman kuruluşlar ve sistem içindeki özerk kuruluşlardan biridir?

 • A) WHO Dünya Sağlık Örgütü
 • B) UNDOF BM Gözlem Gücü
 • C) UNICEF BM Çocuk Fonu
 • D) Dünya Gıda Konseyi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerinden biri değildir?

 • A) Et ve Balık Kurumunun açılması
 • B) Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılması
 • C) Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması
 • D) Büyük kentlerde karne uygulamasına geçilmesi
SORU 10

4 – 11 Şubat 1945 tarihinde, gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla yapılan Yalta Konferansı’na, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi katılmamıştır?

 • A) Josef Stalin
 • B) Benito Mussolini
 • C) Winston Churchill
 • D) Franklin D. Roosevelt
SORU 11

I. Almanya’nın toprak paylaşımından pay almak
II. ABD’nin, Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu hafifletmek
III. Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek
IV. Savaş sonrası düzenin oluşturulacağı San Francisco Konferansı’na katılabilmek
Verilenlerden hangileri Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’nın sonlarında Almanya’ya savaş açma nedenlerindendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 12

Kanada açıklarında bir savaş gemisinde yapılan ve 5 gün süren görüşmelerin ardından 14 Ağustos 1941’de Atlantik Bildirisi’ni yayınlayan devletler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) ABD Sovyet Rusya
 • B) Türkiye İngiltere
 • C) Almanya İtalya
 • D) ABD İngiltere
SORU 13

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Dwight Eisenhower, 5 Ocak 1957’de kendi adıyla anılan ünlü “Eisenhower Doktrini”ni ilan ederek ABD’nin, komünizmin yayılmasını önlemek amacıyla ________________….. ülkelerine askerî ve ekonomik yardımda bulunulacağını açıklamıştır.
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • A) Orta Doğu
 • B) Orta Asya
 • C) Kafkas
 • D) Balkan
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri olan Mahatma Gandhi’nin ülke çapında yürüttüğü kampanyalardan biri değildir?

 • A) Kadın hakları
 • B) Yoksulluğun azaltılması
 • C) Mandater yönetimin yaygınlaştırılması
 • D) Dokunulmazlık ayrımcılığına son verilmesi
SORU 15

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Varşova Paktı’na üye değildir?

 • A) Romanya
 • B) Yunanistan
 • C) Bulgaristan
 • D) Macaristan
SORU 16

24 Şubat 1955 tarihinde “Bağdat” merkezli kurulan Bağdat Paktı, üyelerinden Irak’ın 24 Mart 1959’da paktan çekilmesiyle örgüt merkezini, aşağıdaki şehirlerden hangisine taşımıştır?

 • A) Tahran
 • B) Londra
 • C) Ankara
 • D) İslamabad
SORU 17

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Arap İsrail savaşlarında daha çok İsrail’i desteklemiştir?

 • A) ABD
 • B) İtalya
 • C) Mısır
 • D) Almanya
SORU 18

Ülkemizde, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?

 • A) Millet Partisi
 • B) Demokrat Parti
 • C) Millî Kalkınma Partisi
 • D) Cumhuriyet Halk Partisi
SORU 19

Endonezya Cumhuriyeti, aşağıdaki bölgelerden hangisindedir?

 • A) Orta Doğu
 • B) Kuzey Afrika
 • C) Güneydoğu Asya
 • D) Güneybatı Afrika 42
SORU 20

ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaş Dönemi, aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

 • A) 1953 Balkan Paktı’nın kurulmasıyla
 • B) 1961 Yumuşama Dönemi’yle
 • C) 1975 Helsinki Nihai Senedi’yle
 • D) 1980 Irak İran Savaşı’yla
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBABDCBACBCDACBCADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?