GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Dağ, ova ve plato aşağıdaki doğal sistemlerden hangisinin inceleme alanına girer?

 • A) Klimatoloji
 • B) Hidrografya
 • C) Jeomorfoloji
 • D) Biyocoğrafya
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yararlarından biri değildir?

 • A) Sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar.
 • B) Gündüzleri sıcaklığın aşırı artmasını engeller.
 • C) Hava olaylarının oluşumunu sağlar.
 • D) Erozyon oluşumunu yavaşlatır.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçla hazırlanan bir haritadır?

 • A) İdari harita
 • B) Siyasi harita
 • C) Fiziki harita
 • D) İklim haritası
SORU 4

Paralel ve meridyenlerden yararlanarak geliştirilen koordinat sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünya yüzölçümünü gerçeğe yakın hesaplamak
 • B) Herhangi bir yerin konumunu belirlemek
 • C) Dünya’nın boyutlarını en iyi şekilde hesaplamak
 • D) Harita yapımında yapılan hataları azaltmak
SORU 5

Dünya’nın batıdan doğuya doğru döndüğü dikkate alınırsa aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yerel saatin daha ileri olduğu söylenebilir?

 • A) Kars
 • B) Sinop
 • C) Adana
 • D) Muğla
SORU 6

Yukarıdaki grafik ölçeğin kesir ölçeğe dönüştürülmüş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1:300.000
 • B) 1:3.000.000
 • C) 1:6.000.000
 • D) 1:2.000.000
SORU 7

Yüzey şekillerinin eş yükselti eğrileriyle gösterildiği haritada 0 metre aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 • A) Akarsuları
 • B) Kıyı çizgisini
 • C) Göllerin kıyılarını
 • D) Dağların doruklarını
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bir durum değildir?

 • A) Meridyen yaylarının kutuplarda birleşmesi
 • B) Yükseğe çıkıldıkça görüş alanının artması
 • C) Dünya’nın eksenindeki dönüş hızının Ekvator’da en fazla olması
 • D) Denizlerin yüzölçümü toplamının karalardan daha fazla olması
SORU 9

Aşağıdaki tarihlerin hangisinden sonra Güney Kutup Nokta’sında gündüz başlar?

 • A) 23 Eylül
 • B) 21 Mart
 • C) 21 Haziran
 • D) 21 Aralık
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi atmosferde yer alan ozon tabakasının önemli bir özelliğidir?

 • A) Fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlar.
 • B) Doğadaki azot dönüşümünü sağlar.
 • C) Bünyesinde yoğun biçimde su buharı barındırır.
 • D) Güneşten gelen zararlı mor ötesi (ultraviyole) ışınlarını tutar.
SORU 11

Sıcaklıkların Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünyanın batıdan doğuya dönmesi
 • B) Denizlerin karalardan daha geniş olması
 • C) Güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi
 • D) Buzulların kutup bölgelerinde yoğunluk kazanması
SORU 12

Sıcaklık terselmesi hangi özelliğe sahip yerlerde gözlemlenen bir olaydır?

 • A) Çanak alanlarda
 • B) Deniz yüzeylerinde
 • C) Dağların zirvelerinde
 • D) Girintiliçıkıntılı kıyılarda
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların oluşumunu ve yönünü etkilemez?

 • A) Toprak yapısı ve türleri
 • B) Yer şekillerinin doğrultusu
 • C) Basınç merkezlerinin yeri
 • D) Dünyanın kendi çevresinde dönüşü
SORU 14

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi daha çok yağış almaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 15

Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Nem oranı oldukça yüksektir.
 • B) Yıllık yağış miktarı 100 mm’den azdır.
 • C) Bitki örtüsü cılız ot ve kaktüslerdir.
 • D) Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı yüksektir.
SORU 16

Mağmanın genel fiziki özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Soğuk ve katı
 • B) Soğuk ve akışkan
 • C) Sıcak ve akışkan
 • D) Çelik gibi sert ve yoğun
SORU 17

İlk bitkiler, su yosunları ve tek hücreli canlıların ortaya çıktığı yaklaşık 3,7 milyar ile 600 milyon yıl öncesini kapsayan jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Neozoik
 • B) Mezozoik
 • C) Paleozoik
 • D) Prekambrien
SORU 18

Yeryüzünün şekillenmesini sağlayan iç kuvvetler gücünü aşağıdakilerin hangisinden alır?

 • A) Güneş
 • B) Yerkabuğu
 • C) Üst ve alt manto
 • D) İç ve dış çekirdek 13
SORU 19

Oluşum aşamaları gösterilen aşınım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Barkan
 • B) Falez
 • C) Tafoni
 • D) Tombolo
SORU 20

Aşağıdaki dış güçlerin hangisi toprak erozyonuna neden olmaz?

 • A) Buzul
 • B) Rüzgâr
 • C) Dalga
 • D) Akarsu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDBABBDADCAABACDCBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?