Coğrafya 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Dağ, ova ve plato aşağıdaki doğal sistemlerden hangisinin inceleme alanına girer?

 • Klimatoloji
 • Hidrografya
 • Jeomorfoloji
 • Biyocoğrafya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yararlarından biri değildir?

 • Sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar.
 • Gündüzleri sıcaklığın aşırı artmasını engeller.
 • Hava olaylarının oluşumunu sağlar.
 • Erozyon oluşumunu yavaşlatır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçla hazırlanan bir haritadır?

 • İdari harita
 • Siyasi harita
 • Fiziki harita
 • İklim haritası
Soru 4

Paralel ve meridyenlerden yararlanarak geliştirilen koordinat sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya yüzölçümünü gerçeğe yakın hesaplamak
 • Herhangi bir yerin konumunu belirlemek
 • Dünya’nın boyutlarını en iyi şekilde hesaplamak
 • Harita yapımında yapılan hataları azaltmak
Soru 5

Dünya’nın batıdan doğuya doğru döndüğü dikkate alınırsa aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yerel saatin daha ileri olduğu söylenebilir?

 • Kars
 • Sinop
 • Adana
 • Muğla
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki grafik ölçeğin kesir ölçeğe dönüştürülmüş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1:300.000
 • 1:3.000.000
 • 1:6.000.000
 • 1:2.000.000
Soru 7

Yüzey şekillerinin eş yükselti eğrileriyle gösterildiği haritada 0 metre aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 • Akarsuları
 • Kıyı çizgisini
 • Göllerin kıyılarını
 • Dağların doruklarını
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bir durum değildir?

 • Meridyen yaylarının kutuplarda birleşmesi
 • Yükseğe çıkıldıkça görüş alanının artması
 • Dünya’nın eksenindeki dönüş hızının Ekvator’da en fazla olması
 • Denizlerin yüzölçümü toplamının karalardan daha fazla olması
Soru 9

Aşağıdaki tarihlerin hangisinden sonra Güney Kutup Nokta’sında gündüz başlar?

 • 23 Eylül
 • 21 Mart
 • 21 Haziran
 • 21 Aralık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi atmosferde yer alan ozon tabakasının önemli bir özelliğidir?

 • Fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlar.
 • Doğadaki azot dönüşümünü sağlar.
 • Bünyesinde yoğun biçimde su buharı barındırır.
 • Güneşten gelen zararlı mor ötesi (ultraviyole) ışınlarını tutar.
Soru 11

Sıcaklıkların Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünyanın batıdan doğuya dönmesi
 • Denizlerin karalardan daha geniş olması
 • Güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi
 • Buzulların kutup bölgelerinde yoğunluk kazanması
Soru 12

Sıcaklık terselmesi hangi özelliğe sahip yerlerde gözlemlenen bir olaydır?

 • Çanak alanlarda
 • Deniz yüzeylerinde
 • Dağların zirvelerinde
 • Girintiliçıkıntılı kıyılarda
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların oluşumunu ve yönünü etkilemez?

 • Toprak yapısı ve türleri
 • Yer şekillerinin doğrultusu
 • Basınç merkezlerinin yeri
 • Dünyanın kendi çevresinde dönüşü
REKLAM
Soru 14

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi daha çok yağış almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 15

Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nem oranı oldukça yüksektir.
 • Yıllık yağış miktarı 100 mm’den azdır.
 • Bitki örtüsü cılız ot ve kaktüslerdir.
 • Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı yüksektir.
Soru 16

Mağmanın genel fiziki özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Soğuk ve katı
 • Soğuk ve akışkan
 • Sıcak ve akışkan
 • Çelik gibi sert ve yoğun
Soru 17

İlk bitkiler, su yosunları ve tek hücreli canlıların ortaya çıktığı yaklaşık 3,7 milyar ile 600 milyon yıl öncesini kapsayan jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Neozoik
 • Mezozoik
 • Paleozoik
 • Prekambrien
Soru 18

Yeryüzünün şekillenmesini sağlayan iç kuvvetler gücünü aşağıdakilerin hangisinden alır?

 • Güneş
 • Yerkabuğu
 • Üst ve alt manto
 • İç ve dış çekirdek 13
Soru 19

Oluşum aşamaları gösterilen aşınım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Barkan
 • Falez
 • Tafoni
 • Tombolo
Soru 20

Aşağıdaki dış güçlerin hangisi toprak erozyonuna neden olmaz?

 • Buzul
 • Rüzgâr
 • Dalga
 • Akarsu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDBABBDADCAABACDCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?