Coğrafya 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği yerlerden biridir?

 • Amazon
 • İndus Vadisi
 • Sibirya
 • Kuzey Avrupa
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının konularından biri değildir?

 • Konut tipleri
 • Yerleşme dokuları
 • Konut sahiplerinin meslekleri
 • Konutta kullanılan yapı malzemeleri
Soru 3

• Hayvanlar için otlak ve barınak temini
• Tarım arazilerinin yetersiz olması
• Engebeli yerlerde tarım topraklarının parçalanmış ve uzak olması
• Aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 • Köylerin
 • Şehirlerin
 • Dini merkezlerin
 • Köy altı yerleşmelerin
Soru 4

Şehir yerleşmeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Belirli bir plana göre kurulmuşlardır.
 • Dağınık yerleşme dokusuna sahiptirler.
 • Nüfusunun çoğunluğu tarımda çalışır.
 • Nüfus miktar ve yoğunlukları düşüktür.
Soru 5

Nüfusu hızla artan bir şehirde aşağıdakilerden hangisinin artması beklenemez?

 • Nüfus yoğunluğunun
 • İş gücü açığının
 • Konut sayısının
 • Arazi fiyatlarının
REKLAM
Soru 6

Linyit, petrol ve kayatuzu yatakları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?

 • Paleozoik
 • Mezozoik
 • Tersiyer
 • Kuaterner
Soru 7

Bozdağlar ve Aydın dağları haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer alır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Volkan konilerinin şekilleri ve yükseltileri öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Lavın sıcaklığına
 • Lavın akışkanlığına
 • Dağın coğrafi konumuna
 • Dağın bulunduğu arazi yapısına
Soru 9

Aşağıdaki illerin hangisi Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı’nda yer alır?

 • Muğla
 • Kütahya
 • Erzincan
 • Elazığ
Soru 10

Bozdağlar ve Aydın dağları haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer alır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 11

Şanlıurfa, Gaziantep, Ardahan ve ErzurumKars platolarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Volkanik malzemelerle örtülü olması
 • Yükseltilerinin birbirine yakın olması
 • Üzerlerinde aynı tür tarım ürünleri yetiştirilmesi
 • Tektonik harekete bağlı kırılmalarla oluşması
Soru 12

Ürgüp ve Göreme çevresinde yaygın olan peribacalarının oluşumunda etkili olan dış güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Buzullar
 • Rüzgârlar
 • Dalgalar
 • Sel ve selinti suları
Soru 13

Mersin’deki Cennet ve Cehennem obrukları hangi arazi üzerinde oluşmuşlardır?

 • Volkanik
 • Kireçli
 • Kumlu
 • Karstik
REKLAM
Soru 14

Türkiye’de kuzey ve güney kıyı kesimlerinden iç kesimlere gidildikçe genel olarak sıcaklık ve yağış miktarı azalmaktadır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yengeç Dönence’sinin kuzeyinde yer alması
 • İç kesimlere gidildikçe orman örtüsünün fakirleşmesi
 • Buralarda dağların kıyıya paralel uzanması
 • Avrupa ve Asya arasında köprü konumunda olması
Soru 15

Yaz mevsiminde ülkemizin güney ve güneydoğusunda kavurucu rüzgarların oluşmasına sebep olan sıcak ve kurak hava kütlesi aşağıda verilen yerlerin hangisinin üzerinden gelmektedir?

 • Arabistan ve Afrika Kıta’sı
 • Sibirya ve Kuzey Avrupa
 • Atlas Okyanusu ve Akdeniz
 • Avrupa ve Balkan Yarımadası
Soru 16

Ülkemizde sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Yükselti
 • Nemlilik
 • Enlem
 • Boylam
Soru 17

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde ocak ayı ortalama sıcaklık değeri daha düşüktür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliğidir?

 • Her mevsimin yağışlı geçmesi
 • Yağışların en çok yaz mevsiminde düşmesi
 • Yaygın bitki örtüsünün maki olması
 • Kış mevsiminin soğuk ve karlı olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en önemli serbest bölgelerinden biridir?

 • Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • Hong Kong
 • Rotterdam
 • Orta Doğu
Soru 20

İnsanların enerji üretimi için kullandığı kaynaklardan hangisi doğaya ve çevreye daha az zarar verir?

 • Linyit
 • Rüzgâr
 • Petrol
 • Taş kömürü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDABCABDAADDCADCABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?