GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Türk kültürünün hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşıması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

 • A) Coğrafi özelliklerle
 • B) Örf ve adetlerle
 • C) Din ve inançlarla
 • D) Türklerin karakterleriyle
SORU 2

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Türk kültürüne ait eserler yoktur?

 • A) Çin
 • B) Kanada
 • C) Macaristan
 • D) Moğolistan
SORU 3

I İskenderiye Feneri
II Artemis Tapınağı
III Kral Mozoles’in Mezarı
Yukarıdakilerden Türkiye sınırları içinde yer alanlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

• Adıyaman Nemrut Dağı
• Japonya Kusturi Nehri
• Meksika Ulusal Parkı
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Kuzey Yarım Küre de bulunurlar.
 • B) Dünyanın yedi harikası içinde yer alırlar.
 • C) Dünya kültür ve doğal miraslarıdır.
 • D) UNESCO tarafından koruma altına alınmışlardır.
SORU 5

Yukarıdaki haritada (?) ile gösterilen ada aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İrlanda
 • B) Honşu
 • C) İzlanda
 • D) Sicilya
SORU 6

Japonya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Başkenti Tokyo’dur.
 • B) Oligarşi ile yönetilir.
 • C) Şehir nüfus oranı % 67 dir.
 • D) Okumayazma bilmeyenlerin oranı % 1 dir.
SORU 7

Hindistan’da bitki örtüsünün çok çeşitli olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) İklim özelliklerinin
 • B) Enlem farklılığının
 • C) Toprak özelliklerinin
 • D) Yarımada olmasının 11
SORU 8

Hollanda’da iklimin ılıman olmasını sağlayan sıcak su akıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) OyaŞiyo
 • B) Brezilya
 • C) GolfStream
 • D) KuroŞiyo
SORU 9

Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünya para meselelerinin çözülmesi için ülkeler arasında işbirliği sağlamak
 • B) Kuzey Amerika ülkelerinin başka ülkelere karşı ekonomik yönden daha da güçlenmelerini sağlamak
 • C) Ülkeler arasında ayrım gözetmeden dünya ticaretinin geliştirilmesine destek vermek
 • D) II. Dünya Savaşı’nı kazanan ülkeler arasında savaş sonrası oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmek
SORU 10

Tarım toprakları, hangi çağda doğal kaynak olarak önem kazanmaya başlamıştır?

 • A) Kalkolitik Çağ
 • B) Mezolitik Çağ
 • C) Paleolitik Çağ
 • D) Neolitik Çağ
SORU 11

1970 li yıllarda nükleer enerji santrallerine talebin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Petrol krizi
 • B) Nükleer kazalar
 • C) Ekonomik yavaşlama
 • D) Fosil yakıt fiyatlarının düşmesi
SORU 12

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerjisi üreten tesis olamaz?

 • A) Çin
 • B) İsviçre
 • C) Kanada
 • D) Rusya Federasyonu
SORU 13

Biyokütle enerjisi, organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanmaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi biyokütle kaynağı değildir?

 • A) Patates
 • B) Şaman
 • C) Balık iskeleti
 • D) Demir
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi hidroelektrik santrallerinin neden olduğu çevresel sorundur?

 • A) Balıkçilığı desteklemesi
 • B) Çevre ziraatını geliştirmesi
 • C) Ağaçlandırmayı teşvik etmesi
 • D) Bazı zararlı organizmalar üretmesi
SORU 15

Mississippi Nehri hangi ülkenin sınırları içindedir?

 • A) Hindistan
 • B) Brezilya
 • C) ABD
 • D) Mısır
SORU 16

• Çiftçilik
• Değirmencilik
• Ziraat mühendisliği,
aşağıda verilen doğal kaynakların hangisiyle ilgili mesleklerdir?

 • A) Orman
 • B) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • C) Toprak
 • D) Petrol
SORU 17

Bazı gazların atmosferde yoğun şekilde artmasıyla yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artma sürecine ne denir?

 • A) Küresel ısınma
 • B) Ozon seyrelmesi
 • C) İklim değişikliği
 • D) Hava kirliliği
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının görevidir?

 • A) Her türlü hava olaylarının oluşmasını sağlar.
 • B) Göl ve akarsuların asit dengesini düzenler.
 • C) Güneşten gelen öldürücü ışınları filtre eder.
 • D) Göktaşların atmosferde parçalanmasını sağlar.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sonuçlarından değildir?

 • A) Doğal kaynakların korunması
 • B) Enerji tüketiminin artması
 • C) Çevre kirliliğinin azalması
 • D) Atık miktarının azalması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi doğadaki su kaynaklarının potansiyelini artırır?

 • A) Bitki örtüsünün artırılması
 • B) Hızlı nüfus artışı ve kentleşme
 • C) Sanayi işletmelerinin artırılması
 • D) Sulamalı tarımın yaygınlaşması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCBABDCDDABDDCCACBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?