GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Şekilde hangi doğal afet gösterilmiştir?

 • A) Sel
 • B) Heyelan
 • C) Ruhr bölgesinde yer alırlar.
 • D) Volkanizma
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi heyelanlar sonucunda gelişen bir durum değildir?

 • A) Küresel ısınma
 • B) Kütle hareketleri
 • C) Set gölü oluşumu
 • D) Toprakların verimsizleşmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Atmosferdeki metan, diazot monoksit ve karbondioksit oranlarının değişmesiyle gerçekleşir?

 • A) Hayvan türlerinin çoğalması
 • B) Fosil yakıtların azalması
 • C) Kayaların ufalanması
 • D) İklim değişiklikleri
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ‘’Libya Yapay Nehir Projesi’’ içinde yer almaz?

 • A) Su nakli yapılacaktır.
 • B) Denizden toprak kazanılacaktır.
 • C) Ekilebilir alan miktarı artacaktır.
 • D) Yeraltı suları değerlendirilecektir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Mısır Medeniyetinin diğer medeniyetlerden fazla etkilenmeyip kendine özgü özelliklerinin korunmasında etkili olmuştur?

 • A) Afrika kıtasında yer alması
 • B) Deniz kıyısına yakın olması
 • C) Etrafının çöllerle kaplı olması
 • D) Nil nehrinin etrafında gelişmiş olması
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İnka Uygarlığının çalışmalarından değildir?

 • A) Güneş saatini yapmak
 • B) Gemi yapımında ustalaşmak
 • C) Astronomik gözlemler yapmak
 • D) Güneşin yıllık hareketlerini incelemek
SORU 7

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin geliştiği yerin denizden yüksekliği diğerlerinden fazladır?

 • A) İnka
 • B) Hint
 • C) Akdeniz
 • D) Mezopotamya
SORU 8

Sanayi devriminden önce dünyada hâkim olan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Turizm
 • B) Madencilik
 • C) Ulaşım ve ticaret
 • D) Tarım ve hayvancılık
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Bölgesi’nin gelir kaynaklarından değildir?

 • A) Alternatif enerji
 • B) Bilişim teknolojisi
 • C) Film festivalleri
 • D) Kömür ve çelik üretimi 15
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insanlara verdiği zararlardan biridir?

 • A) Yeni iş sahalarının oluşması
 • B) Doğal kaynakları daha çok tüketmesi
 • C) Hayat standardının yükselmesi
 • D) Hizmet üretiminde iş gücü sayısının azalması
SORU 11

Dünyada şehirleşmenin hızlanarak artmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sanayi
 • B) Hizmet
 • C) Ticaret
 • D) Münkirler
SORU 12

Aşağıdaki yerlerin hangisinde maki bitki topluluğu gelişemez?

 • A) İzmir
 • B) Muğla
 • C) Adana
 • D) Erzurum
SORU 13

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi sanayi bölgesidir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demir ve karayolu yapım maliyetini daha fazla yükseltir?

 • A) İklim
 • B) Toprak çeşidi
 • C) Bitki örtüsü
 • D) Yeryüzü şekilleri
SORU 15

Ülkemizde hızlı ilerleme kaydeden demiryollarının 19401950 yılları arasında durgunluk dönemine girmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Dünya Savaşı’nın yaşanması
 • B) Karayollarının önem kazanması
 • C) Gemi yapım sanayisinin gelişmesi
 • D) İngiliz ve Fransızların desteğini çekmesi
SORU 16

Aşağıdaki ürünlerden hangisi Karadeniz tarım bölgesine aittir?

 • A) Muz
 • B) Üzüm
 • C) Fındık
 • D) Buğday
SORU 17

Ulaşım sektörü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Üretilen mal ve hizmetlerin taşınmasıdır.
 • B) Üretim ve tüketim merkezleri arasında ticareti sağlar.
 • C) Dünya ülkeleri ile bağlantıyı sağlayan hizmet sektörüdür.
 • D) Yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik ulaşım karayoludur.
SORU 18

Türkiye Gümrük Birliğine hangi yıl girmiştir?

 • A) 1936
 • B) 1980
 • C) 1996
 • D) 2002
SORU 19

Peribacaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Karstik şekillerdir.
 • B) Doğal yapılardır.
 • C) Volkanik arazide oluşmuşlardır.
 • D) Sel sularının etkisiyle şekillenmişlerdir.
SORU 20

Ülkemizdeki bitki çeşitliliği hangi turizm türünün gelişmesini daha çok sağlamıştır?

 • A) Kültür
 • B) Botanik
 • C) Yayla
 • D) Dağcılık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBCBADCBADADACDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?