GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

DAP (Doğu Anadolu Projesi) bünyesinde yer alan illerde etkin olan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sanayi
 • B) Madencilik
 • C) Ticaret ve Ulaşım
 • D) Tarım ve hayvancılık
SORU 2

• Filyos’ta liman yapılacak
• Verimli kömür üretim damarları belirlenecek
• Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz’e açılma imkânı sağlanacak
Yukarıda hangi kalkınma projesinin planlamaları verilmiştir?

 • A) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin
 • B) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesinin
 • C) Doğu Karadeniz Projesinin
 • D) Güneydoğu Anadolu Projesinin
SORU 3

1965 yılında yapılan Nüfus Planlaması Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

 • A) Bebek ölüm hızının azaltılması
 • B) Ailenin çağdaş kurum ve hizmetlerle desteklenmesi
 • C) Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin birlikte yürütülmesi
 • D) Kişilerin istediği zaman ve sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğü
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına neden olur?

 • A) Aile planlaması
 • B) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
 • C) Doğurganlık oranının azalması
 • D) Çalışabilir kadın nüfusunun artması
SORU 5

Batı Trakya sorununu hangi ülke ile yaşamaktayız?

 • A) Yunanistan
 • B) Bulgaristan
 • C) İngiltere
 • D) Aydın
SORU 6

Bir ülkenin coğrafi özelliklerinin uluslararası politikada oynadığı rol aşağıdaki bilimlerden hangisinin doğmasına neden olmuştur?

 • A) Sosyoloji
 • B) Arkeoloji
 • C) Jeopolitik
 • D) Coğrafya
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik durumunu belirleyen ve değişmeyen türden bir etkendir?

 • A) Coğrafi konumu
 • B) Ekonomik yapısı
 • C) Siyasi politikası
 • D) Askeri gücü
SORU 8

I- Kuzey Denizi
II- Baltık Denizi
III- Adriya Denizi
Almanya’nın yukarıda verilen denizlerden hangilerine kıyısı vardır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Nijerya’da endüstrinin yeraltı zenginliklerine paralel gelişmediği görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan nedenlerden biri değildir?

 • A) Altyapının yetersizliği
 • B) Düşük tüketici gelirleri
 • C) Enerji üretiminin yetersizliği
 • D) Tarımsal üretimin önemli olması
SORU 10

Güney Afrika Cumhuriyeti kaç eyaletin birleşmesiyle oluşmuş federal bir cumhuriyettir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 11

Ganj, Brahmaputra, İrravadi ırmakları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Asya Kıta’sında yer alır.
 • B) Büyük Okyanus’a ulaşırlar.
 • C) Çin topraklarından doğarlar.
 • D) Kuzey yarımkürede bulunurlar.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi zengin petrol kaynakları ve bunların paylaşımı nedeniyle önemli sıcak çatışmaların yaşandığı bölgedir?

 • A) Kafkasya
 • B) Doğu Asya
 • C) Orta Doğu
 • D) Kuzey Afrika
SORU 13

1974 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adaların paylaşımı
 • B) Sınır problemlerinin oluşması
 • C) Önemli ulaşım yollarının kontrolü
 • D) Kıbrıs’ta Türklere uygulanan baskılar
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çatışmalara neden olan beşeri unsurdur?

 • A) Bağımsızlık istekleri
 • B) Toprak paylaşımı
 • C) Su kaynaklarının paylaşımı
 • D) Enerji kaynaklarının paylaşımı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi doğanın bilinçsizce kullanımının sonucudur?

 • A) Heyelanların artması
 • B) Millî parkların oluşturulması
 • C) Hayvan neslinin tükenmesi
 • D) Sıcak su kaynaklarının artması
SORU 16

Toprak için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Üzerinde tarım yapılır.
 • B) Yapay olarak üretilebilir.
 • C) Su ve madenler için bir depodur.
 • D) Organizmalar için yaşam alanıdır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi deprem riskinin olduğu bir bölgedir?

 • A) Kuzey Sibirya ve Çevresi
 • B) Avustralya’nın güneyi
 • C) Endonezya ve çevresi
 • D) İskandinav Yarımadası
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi AB Çevre Politikasının temel uygulama alanlarından değildir?

 • A) Afet bölgeleri
 • B) Atık yönetimi
 • C) Hava kirliliği
 • D) İklim değişikliği
SORU 19

• Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması
• Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması
• Temiz ve geri dönüştürülebilir enerjinin kullanılması
Yukarıda verilenler hangi çevresel örgütün çalışma alanlarıdır?

 • A) Uluslararası Fauna ve Flora
 • B) Dünya Vahşi Yaşam Fonu
 • C) Dünya Dostları
 • D) Greenpeace
SORU 20

Ormanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Su dengesini düzenler
 • B) Küresel ısınmaya neden olur
 • C) Toprağın taşınarak kaybolmasını önler
 • D) Havadaki karbondioksit dengesini korur
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDBACABDBBCDACBCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?