GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerindendir?

 • A) Radyo
 • B) Televizyon
 • C) Telefon
 • D) Alıcı
SORU 2

Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir?

 • A) Fonetik
 • B) Morfoloji
 • C) Etimoloji
 • D) Semantik
SORU 3

Türkiye’de yazı dili olarak kullanılan ağız aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ankara Ağzı
 • B) Diyarbakır Ağzı
 • C) Tekirdağ Ağzı
 • D) İstanbul Ağzı
SORU 4

Türkçe, yapı ve köken bakımından hangi dil grubuna dahildir?

 • A) Tek Heceli Diller, HamiSami Dilleri
 • B) Çekimli Diller, Bantu Dilleri
 • C) Sondan Eklemeli Diller, UralAltay Dilleri
 • D) Çekimli Diller, HintAvrupa Dilleri
SORU 5

Aşağıdaki özelliklerden hangisi tek heceli diller için yanlıştır?

 • A) Getirilen ekler kökle kaynaşmıştır.
 • B) Sözcükte vurgu hâkimdir.
 • C) Çekim eki yoktur.
 • D) Yerine göre 1015 anlam kazanır.
SORU 6

Göktürkçe ve Uygurca, Türk dilinin hangi gelişim aşamasında yer almaktadır?

 • A) Eski Türkçe Çağı
 • B) İlk Türkçe Çağı
 • C) En Eski Türkçe Çağı
 • D) Altay Çağı
SORU 7

Türkçede genel olarak vurgu hangi hecededir?

 • A) İlk hecede
 • B) Son hecede
 • C) Orta hecede
 • D) Kelimenin tamamında
SORU 8

Otomobili ikide bir durdurup erkek, kadın, çocuk, kimi görürsek soruyorduk.
Yukarıdaki cümlede büyük ünlü uyumuna uyan kaç sözcük vardır?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
SORU 9

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

 • A) Sokaktan
 • B) Ağaçta
 • C) Ekmeği
 • D) Çiçekçi
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) 29 Mayıs 2014 pazar günü pikniğe gittik.
 • B) 3.sınıfta okuyan kardeşim de geldi.
 • C) Bakkal Ahmet herkese şeker ikram etti.
 • D) Piknikten sonra Ankara’ya gittik.
SORU 11

Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Arkadaşımla sözleştiğimiz yerde on ikiye beş kala buluşacağım.
 • B) İki hafta sonra mahalleden taşınacağız.
 • C) Bu okul, tercihlerimin 5’inci sırasındaydı.
 • D) Konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemelidir.
SORU 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

 • A) Erken kalk ki geç kalmayasın.
 • B) Sepeti uzattı ki üzüm doldursun.
 • C) Tarlada ki sıcağı sevmedi.
 • D) İşini çabuk bitirdi ki eve çabuk gitsin.
SORU 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Akşama kadar sokakta top oynar.
 • B) Annesininde seslenmelerine aldırış etmez.
 • C) Aklı bisikletinde kalmıştı.
 • D) Odasında yorgunluktan uyuyakalır.
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?

 • A) Köylüler iyi zannettikleri uygulamaların yanlış olduğunu öğrendi.
 • B) Baş hekim salgın hastalıklar konusunda köyü bilgilendirdi.
 • C) Kuş burnu birçok hastalığa iyi geliyormuş.
 • D) Ardından kuşüzümü ile ilgili soru sordular.
SORU 15

( ) Çocuklar neden bu kadar keyifli ( )
( ) Babaları onlara yeni oyuncak almış ( )
Yukarıdaki konuşmada parantez içindeki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

 • A) Tırnak işareti, Tırnak işareti, Uzun çizgi, Nokta
 • B) Uzun çizgi, Soru işareti, Uzun çizgi, Nokta
 • C) Uzun çizgi, Üç nokta, Uzun çizgi, Ünlem İşareti
 • D) Tırnak işareti, Soru işareti, Tırnak işareti, Ünlem İşareti
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “virgül” eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır?

 • A) Sevgili Kardeşim, seni çok özledim.
 • B) Sen hele bir gel, daha neler yapacağız.
 • C) Teyzem, sana güzel yemekler yapacağını söyledi.
 • D) Eminim annem, babam da seni çok özledi. 22
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A) Toplantı 01.07.2014’te yapıldı.
 • B) Gelmeyenlerden biri de O’ydu.
 • C) Millî Edebiyat Akımının temsilcileri konuşuldu.
 • D) Konuşulanlar Türk Dil Kurumuna rapor olarak sunuldu.
SORU 18

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşar?

 • A) Kaynak
 • B) Mesaj
 • C) Dil
 • D) Ortam
SORU 19

Dille ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sosyal bir kurumdur.
 • B) Cansız bir varlıktır.
 • C) En etkili iletişim aracıdır.
 • D) İnsanlara özgüdür.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ses özelliklerinden değildir?

 • A) Türkçe sözcükler büyük ve küçük ünlü uyumuna uyar.
 • B) Türkçe sözcüklerde uzun ünlü yoktur.
 • C) Sözcüğün sonunda üç ünsüz ses yan yana bulunabilir.
 • D) Sözcüğün başında iki ünsüz yan yana bulunmaz.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCAABDCADCBABDBABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?