Dil ve Anlatim 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerindendir?

 • Radyo
 • Televizyon
 • Telefon
 • Alıcı
Soru 2

Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir?

 • Fonetik
 • Morfoloji
 • Etimoloji
 • Semantik
Soru 3

Türkiye’de yazı dili olarak kullanılan ağız aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ankara Ağzı
 • Diyarbakır Ağzı
 • Tekirdağ Ağzı
 • İstanbul Ağzı
Soru 4

Türkçe, yapı ve köken bakımından hangi dil grubuna dahildir?

 • Tek Heceli Diller, HamiSami Dilleri
 • Çekimli Diller, Bantu Dilleri
 • Sondan Eklemeli Diller, UralAltay Dilleri
 • Çekimli Diller, HintAvrupa Dilleri
Soru 5

Aşağıdaki özelliklerden hangisi tek heceli diller için yanlıştır?

 • Getirilen ekler kökle kaynaşmıştır.
 • Sözcükte vurgu hâkimdir.
 • Çekim eki yoktur.
 • Yerine göre 1015 anlam kazanır.
REKLAM
Soru 6

Göktürkçe ve Uygurca, Türk dilinin hangi gelişim aşamasında yer almaktadır?

 • Eski Türkçe Çağı
 • İlk Türkçe Çağı
 • En Eski Türkçe Çağı
 • Altay Çağı
Soru 7

Türkçede genel olarak vurgu hangi hecededir?

 • İlk hecede
 • Son hecede
 • Orta hecede
 • Kelimenin tamamında
Soru 8

Otomobili ikide bir durdurup erkek, kadın, çocuk, kimi görürsek soruyorduk.
Yukarıdaki cümlede büyük ünlü uyumuna uyan kaç sözcük vardır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

 • Sokaktan
 • Ağaçta
 • Ekmeği
 • Çiçekçi
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • 29 Mayıs 2014 pazar günü pikniğe gittik.
 • 3.sınıfta okuyan kardeşim de geldi.
 • Bakkal Ahmet herkese şeker ikram etti.
 • Piknikten sonra Ankara’ya gittik.
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Arkadaşımla sözleştiğimiz yerde on ikiye beş kala buluşacağım.
 • İki hafta sonra mahalleden taşınacağız.
 • Bu okul, tercihlerimin 5’inci sırasındaydı.
 • Konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemelidir.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

 • Erken kalk ki geç kalmayasın.
 • Sepeti uzattı ki üzüm doldursun.
 • Tarlada ki sıcağı sevmedi.
 • İşini çabuk bitirdi ki eve çabuk gitsin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Akşama kadar sokakta top oynar.
 • Annesininde seslenmelerine aldırış etmez.
 • Aklı bisikletinde kalmıştı.
 • Odasında yorgunluktan uyuyakalır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?

 • Köylüler iyi zannettikleri uygulamaların yanlış olduğunu öğrendi.
 • Baş hekim salgın hastalıklar konusunda köyü bilgilendirdi.
 • Kuş burnu birçok hastalığa iyi geliyormuş.
 • Ardından kuşüzümü ile ilgili soru sordular.
Soru 15

( ) Çocuklar neden bu kadar keyifli ( )
( ) Babaları onlara yeni oyuncak almış ( )
Yukarıdaki konuşmada parantez içindeki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

 • Tırnak işareti, Tırnak işareti, Uzun çizgi, Nokta
 • Uzun çizgi, Soru işareti, Uzun çizgi, Nokta
 • Uzun çizgi, Üç nokta, Uzun çizgi, Ünlem İşareti
 • Tırnak işareti, Soru işareti, Tırnak işareti, Ünlem İşareti
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “virgül” eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır?

 • Sevgili Kardeşim, seni çok özledim.
 • Sen hele bir gel, daha neler yapacağız.
 • Teyzem, sana güzel yemekler yapacağını söyledi.
 • Eminim annem, babam da seni çok özledi. 22
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Toplantı 01.07.2014’te yapıldı.
 • Gelmeyenlerden biri de O’ydu.
 • Millî Edebiyat Akımının temsilcileri konuşuldu.
 • Konuşulanlar Türk Dil Kurumuna rapor olarak sunuldu.
Soru 18

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşar?

 • Kaynak
 • Mesaj
 • Dil
 • Ortam
Soru 19

Dille ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sosyal bir kurumdur.
 • Cansız bir varlıktır.
 • En etkili iletişim aracıdır.
 • İnsanlara özgüdür.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ses özelliklerinden değildir?

 • Türkçe sözcükler büyük ve küçük ünlü uyumuna uyar.
 • Türkçe sözcüklerde uzun ünlü yoktur.
 • Sözcüğün sonunda üç ünsüz ses yan yana bulunabilir.
 • Sözcüğün başında iki ünsüz yan yana bulunmaz.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDCAABDCADCBABDBABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler