Dil ve Anlatim 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim hem de fiil kökü özelliği taşımamaktadır?

 • İç
 • Acı
 • Taş
 • Su
Soru 2

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

 • Kitaplık
 • Sevgili
 • Keskin
 • Arkadaş
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” aitlik bildirmektedir?

 • Ağaca dikkatli çık ki düşmeyesin.
 • Penceredeki fesleğen çok güzel kokuyor.
 • Yaz gelsin ki çocuklar dışarıda oynayabilsin.
 • Perdeleri güzel yıkamalı ki içeri aydınlık girsin.
Soru 4

Üç bin sandığın tutarı bin dokuz yüz yirmi lirayı patrona teslim etti.
Yukarıdaki cümlede çekim eki almış kaç sözcük vardır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut sözcük vardır?

 • Duygularını henüz kimseye açamamıştı.
 • Suyunu içtikten sonra bardağı masaya bıraktı.
 • Gül desenli pembe saat, odanın en renklisiydi.
 • Kitapları çantasına koyup evden çıktı.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kulak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • Gürültüden rahatsız olup kulaklarını kapadı.
 • Köprünün kulağına oturmuş gelen geçeni izliyordu.
 • Müzik kulağı onu konservatuvara taşımıştı.
 • Traktör tarlanın kulağından geçmekte zorlanıyordu.
Soru 7

Tevfik Bey, içeri girdiği zaman ağabeyini yine pencerenin önünde buldu.
Yukarıdaki cümlede altı çizili tamlama ile aşağıdakilerden hangisi aynı türdedir?

 • Donuk ses
 • Yolcu otobüsü
 • Suyun bulanıklığı
 • Tahta kaşık
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gerçek öznedir?

 • Annem eve misafir davet etti.
 • Temizlik yaparken kıyafetlerim ıslatıldı.
 • Yağmur yağınca yollar yıkandı.
 • Bankadan çıkarken param çalındı.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

 • Çocuklar birer ikişer dağıldılar.
 • Mendilindeki oyayı annesi işlemişti.
 • Otobüse koşarak yetişebildi.
 • Akşam olmadan eve geldi.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?

 • Sık sık derin düşüncelere dalan bir kızdı.
 • Dönüş yolu daha kısa sürdü sanki.
 • Eve gidene kadar soğurdu bunlar.
 • Çok garip bir gerginlik oldu aramızda. 23
Soru 11

En sevdiği yemeğin nohut, en sevdiği oyunun dokuz taş olduğunu söyledi.
Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Özne Yüklem
 • Özne Dolaylı Tümleç Yüklem
 • Nesne Yüklem
 • Zarf Tümleci Özne Yüklem
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz ve devriktir?

 • Yüzünde masum bir ifade yoktu.
 • Ancak sokağa çıkınca sakinleşti.
 • Güvenmeyecekti kimseye artık.
 • Sevincinden çığlık attı babasını görünce.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir?

 • Dondurmayı yedikten sonra su içmelisin.
 • Kurstan çıktıktan sonra bize gelsin.
 • Onu ne kadar sevdiğimi bir bilse.
 • Bilgisayarda oyun oynuyor.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

 • Babam iyi bir sürücüdür.
 • Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmalısın.
 • Ehliyet kursuna birlikte gidelim mi?
 • Direksiyon derslerini sakın kaçırma.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebepsonuç ilişkisi vardır?

 • Hastanede kulak ağrısı yüzünden yatıyordum.
 • İlaç verilmeden önce birçok tahlil yapıldı.
 • Ziyaretime okuldan arkadaşlarım da geldi.
 • Doktorun verdiği ilaçları düzenli kullandım.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisi üzüntü bildirmektedir?

 • İstanbul’daki işlerim tahminimden de çok uzadı.
 • Dönerken, yolda büyük bir sabırsızlık duyuyordum.
 • Kuru dallar, yıkılmış bir çatının enkazına benzemişti.
 • Bu görüntüden sonra yüreğimi bir hüzün kapladı.
Soru 17

“Çocuğu ürkütmemeye çalışarak elinden tuttum.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özne eksikliği
 • Nesne eksikliği
 • Yüklem eksikliği
 • Tamlayan eksikliği
Soru 18

Babamla, evlendiğimden beri, aşağı yukarı tam on iki yıldır görüşmüyorduk.
Yukarıdaki cümleden altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlatım bozukluğu giderilmiş olur?

 • aşağı yukarı
 • tam
 • babamla
 • yıldır
Soru 19

Oda, tabana serili kilimlerin dışında döşemesizdi. Karşı duvarda bir ocak, ocağın üstünde de yumak yumak mumlar ve iki lamba konmuş bir raf vardı. Oda, o rafın iki karış yukarısındaki bir pencereden aydınlanıyordu. Şimdi, tam o pencereye güneş vurduğu için ocak yanının dışında iyice aydınlıktı.
Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olay paragrafı
 • Düşünce paragrafı
 • Betimleme paragrafı
 • Fantastik paragraf
Soru 20

Mihail’ler yüksek ve kalın duvarlarla çevrili kocaman bir bahçenin içinde, çatı hariç, üç katlı bir konakta oturuyordu. Bahçede ayrıca üç bina daha vardı. Onlarda da uşaklar, rençberler, çobanlar kalıyordu.
Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • Mihail’in bulunduğu konak diğer binalara tepeden bakıyordu.
 • Mihail en çok çobanların kaldığı binayı seviyordu.
 • Binaların yanlarında küçük su kuyuları bulunuyordu.
 • Mihail büyüdükçe babasına benziyordu.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCACCABACCDBADDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler