Dil ve Anlatim 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İletişimin gerçekleştiği ortama ne denir?

 • Kod
 • Bağlam
 • Dönüt
 • İleti
Soru 2

Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda dil hangi işleviyle kullanılır?

 • Heyecana bağlı işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 • Kanalı kontrol işlevi
 • Dil ötesi işlev
Soru 3

Bir sunumda görsel malzemenin kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Başka biri kullandı diye kullanmak
 • Yanlış anlamalardan kaçınmak
 • Fikirleri sağlamlaştırmak
 • Sunuma tat ve espri katmak 25
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden değildir?

 • Prova yapmak
 • Bol ve değişik kaynaktan yararlanmak
 • Sunum yerini görmek
 • Dinleyicilerle tanışmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin aşamalarından değildir?

 • Tartışma probleminin seçimi
 • Tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi
 • Tarafsız olunması
 • Araç ve tekniklerin belirlenmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki özelliklerden hangisi panele ait değildir?

 • Açık oturumla hiçbir benzerliği yoktur.
 • Sohbet havası hakimdir.
 • Bir başkan tarafından yönetilir.
 • Toplumu ilgilendiren bir konu tartışılır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi topluluk karşısında yapılan tartışmalardan değildir?

 • Panel
 • Açık oturum
 • Münazara
 • Sunum
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi not alırken dikkat edilecek özelliklerden değildir?

 • Parçadaki anahtar sözcükler çok iyi seçilmelidir.
 • Anlamı bilinmeyen sözcükler not edilmemelidir.
 • Paragraflardaki düşünceler sınıflandırılmalıdır.
 • Paragraflardaki düşünceler kendi sözcükleriyle not alınmalıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi not alma türlerinden değildir?

 • Dinlenilenlerden
 • Okunanlardan
 • Gözlemlerden
 • Hissedilenlerden
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde konu sınırlandırması doğru yapılmıştır?

 • Roman, Peyami Safa, Fatih Harbiye
 • Türk Romanı, Roman, Halid Ziya Uşaklıgil
 • Yaprak Dökümü, Roman, Reşat Nuri Güntekin
 • Roman, Küçük Ağa, Tarık Buğra
Soru 11

Yayla sabahıdır. Gün daha doğmamıştır. Gökyüzü süt mavisi, çamlar nefti, üzerlerine çiğ yağmış çayırlar zümrüt yeşili, ışıl ışıl. Çobanlar daha davarları toplamamış; atlar, kısraklar, taylar daha delişmen, neşelerini bulamamış. Kara çadırlar ile ağıllar arasında gidip gelenler; sadece allı, lacivertli, altın sarılı, menekşe morlu giysileri ile kadınlar ve kızlardır.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
 • Betimleyici
 • Öyküleyici
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?

 • Ayvalık, Balıkesir sınırları içinde yer alan bir ilçedir.
 • Bence yaşadığı dönemi yansıtmayan sanatçı kalıcı olamaz.
 • Filmde ihtiyar bir adamın hayatı anlatılmış.
 • İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
Soru 13

Anlatımda anlamı bilinmeyen sözcüklerin kullanılmamasına ne ad verilir?

 • Duruluk
 • Özlülük
 • Tutarlılık
 • Açıklık
REKLAM
Soru 14

Ben yazılarımın başka yazarların yazılarına benzemesini istemem. Daha önce söylenenlerden farklı şeyler söylemeyi amaçlarım. Dili kullanımım kıvrak, buluşlarım bana özgüdür.
Böyle söyleyen biri hangi anlatım özelliğine önem vermektedir?

 • Doğallık
 • İlginçlik
 • İnandırıcılık
 • Yetkin olmak
Soru 15

“Havuzu kapsayan yosunu zor temizledik.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birbiriyle karıştırılan sözcüklerin kullanımı
 • Yanlış anlamda sözcük kullanımı
 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Anlamca çelişen sözcük kullanımı
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle karıştırılan sözcüklerden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

 • Alışverişe ben ve kardeşim gitti.
 • Eminim ki çok para harcayacaktır.
 • Aldığımız kıyafetlerin ücretini ödedik.
 • Pantolonu çok, şortunu hiç sevmem.
Soru 17

“Sadece bir parçadaki anlatım biçimi için oluşturulmuş, birbiriyle uyuşmayan sözcüklerle yapılmış bağdaştırmaya (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Bağlaşıklık
 • Bağdaşıklık
 • Alışılmış bağdaştırma
 • Alışılmamış bağdaştırma 26
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 • Toz rengi ova, güney ve kuzey arasında sınırsız uzayıp gidiyor.
 • Gökyüzü hâlâ sarışındı, batıda portakal rengi bulutlar belirmişti.
 • Bu, asırlardan beri böyle olagelmişti.
 • Fakat herkes biliyordu ki artık bir karar vermek şarttı.
Soru 19

Aşağıdaki özelliklerden hangisi mizahi anlatımla ilgili değildir?

 • Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.
 • Daha çok nesnel cümleler kullanılır.
 • Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.
 • Hikâye, tiyatro, deneme gibi türlerde kullanılır.
Soru 20

Çocukken balon alırdım. Gergin, içi dışı ışıklı, elden kaçınca havanın boşluğunda kaybolan, hidrojen gazıyla dolu balonlardan… Nefesle şişirilenlerden, top oynananlardan değil. Yatarken karyolamın demirlerine bağlardım. Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırlardım.
Bu parçada kişiye göre anlatımlardan hangisi kullanılmıştır?

 • Dolaylı anlatım
 • Somut anlatım
 • Birinci kişi anlatımı
 • Üçüncü kişi anlatımı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCADBDACBDBBCDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler