GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Hikâye etme aşağıdaki edebî türlerin hangisinde anlatım biçimi olarak kullanılmaz?

 • A) Anı
 • B) Makale
 • C) Biyografi
 • D) Seyahat
SORU 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismine yer verilmemiştir?

 • A) Çoban, akşam olunca sürüyü köye getirdi.
 • B) Yaz gelince Ordu’da yaylaya çıkarız.
 • C) Toplum olarak trafikte yayalara öncelik tanırız.
 • D) Halk, muhtarın sözlerini merakla dinliyordu.
SORU 3

Koltuğun yeşili göz alıcıydı. Çizgili yastıkları ona zarif bir görünüm veriyordu. Ayaklarından gelen yorgun çıtırtılar eskiliğini hissettiriyordu. Yine de kadife dokusu ilk günkü gibiydi.
Bu parçada aşağıdaki betimlemelerin hangisi kullanılmıştır?

 • A) Kişi
 • B) Hayvan
 • C) Cansız varlık
 • D) Doğa
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmıştır?

 • A) Birinci sınıftan beri tanışıyorduk.
 • B) Yemeğe üç arkadaş gitmiştik.
 • C) Yıllarca birbirimize birçok hediye aldık.
 • D) Sıcak kahvemi gülümseyerek yudumladım.
SORU 5

Dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türü hangisidir?

 • A) Lirik
 • B) Epik
 • C) Satirik
 • D) Didaktik
SORU 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

 • A) Beni akşama arayacağını söyledi.
 • B) Herkes ondan övgüyle bahsediyordu.
 • C) Öteki arkadaşım bizimle geliyor.
 • D) İçlerinden sadece birini tanıyorum.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş destanlardan değildir?

 • A) Çakırın Destanı
 • B) Battalname
 • C) Üç Şehitler Destanı
 • D) Sakarya Meydan Savaşı
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi emredici anlatımın özelliklerinden değildir?

 • A) Sosyal hayatın düzenlenmesinde kullanılır.
 • B) Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.
 • C) Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
 • D) Cümlelerde isimler hâkimdir.
SORU 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bileşik zamanlıdır?

 • A) Her sabah yürüyüşe gider.
 • B) Çok koştuğu zaman su içmiyordu.
 • C) İş yoğunluğu artınca sporu bırakmış.
 • D) Neredeyse her gün akşama kadar çalışıyor.
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişlidir?

 • A) Geldiğimiz gibi hızlı adımlara aynı yollardan geçerek dönüyorduk.
 • B) Yorgunluktan öğlene kadar uyumuşum.
 • C) Karar vermeden yürüyüp gelmiştim.
 • D) Pencerenin önünde karşı karşıya oturup dışarıyı seyrettik.
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi süreklilik kipiyle çekimlenmiştir?

 • A) Meraktan akşama kapına gelebilirim.
 • B) Başım dönünce elini tutuverdim.
 • C) Ben dışarı çıkayım, sen yazadur.
 • D) Otobüse yetişeceğim diye düşeyazdım.
SORU 12

Türk edebiyatında öğretici eserlerin ilk örnekleri aşağıdakilerin hangisinde görülür?

 • A) Uygur Metinleri
 • B) Kutadgu Bilig
 • C) Atabetü’l Hakayık
 • D) Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri
SORU 13

Genelde öğretici (didaktik) metinlerde bu anlatım türü kullanılır. Onun için makale, eleştiri gibi yazılarda; tarih, coğrafya gibi ders kitaplarında bu teknikten yararlanılır. Yazar, okuyucunun bilmediğini düşündüğü bilgileri okuyucuya aktarır.
Bu parçada hangi anlatım biçimi hakkında bilgi verilmiştir?

 • A) Açıklayıcı
 • B) Tartışmacı
 • C) Kanıtlayıcı
 • D) Öyküleyici
SORU 14

“Fındıkları hızlı hızlı topluyordu ki hemen satabilsin.”
cümlesindeki altı çizili zarfların türü nedir?

 • A) Soru Nicelik
 • B) Nicelik Yer yön
 • C) Yer yön Zaman
 • D) Durum Zaman
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi düşsel metinlerin özelliklerindendir?

 • A) Günlük yaşama ait unsurlar konu olabilir.
 • B) Konu, olağanüstü özelliklere sahiptir.
 • C) Zaman, içinde bulunulan zamanın özelliklerini taşır.
 • D) Kişiler gerçek, mekân sıradandır. 23
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bilim kurguda temel konulardan değildir?

 • A) Doğa olayları
 • B) Uzayla ilgili olaylar
 • C) Zaman içinde yolculuklar
 • D) Makinelerle savaş
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?

 • A) Bu kadar yolu oturmak için gelmedim.
 • B) Sana göre bu sıcakta çıkmamalıydık.
 • C) Saat ve çanta uyumunu çok severim.
 • D) Yola sabaha doğru çıkacağız.
SORU 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne…ne” bağlacı “ikisinin arası, ortası” anlamı vermektedir?

 • A) Ne buraya geliyor ne oraya gitmemi istiyor.
 • B) Yeni gelen garson ne hızlı ne yavaştı.
 • C) Kardeşim beni aylardır ne arıyor ne soruyor.
 • D) Kaç yıl oldu taşınalı, ne geleni ne gideni var.
SORU 19

Aşağıdaki türlerin hangisinde diyalog ön plandadır?

 • A) Tiyatro
 • B) Roman
 • C) Hikâye
 • D) Masal
SORU 20

Söylenen sözün tersini kastederek kişi veya olayla alay etmenin söz konusu olduğu mizahi terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karikatür
 • B) Humor
 • C) Parodi
 • D) İroni
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCDACBDBDCAADBACBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler