Dil ve Anlatim 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hikâye etme aşağıdaki edebî türlerin hangisinde anlatım biçimi olarak kullanılmaz?

 • Anı
 • Makale
 • Biyografi
 • Seyahat
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismine yer verilmemiştir?

 • Çoban, akşam olunca sürüyü köye getirdi.
 • Yaz gelince Ordu’da yaylaya çıkarız.
 • Toplum olarak trafikte yayalara öncelik tanırız.
 • Halk, muhtarın sözlerini merakla dinliyordu.
Soru 3

Koltuğun yeşili göz alıcıydı. Çizgili yastıkları ona zarif bir görünüm veriyordu. Ayaklarından gelen yorgun çıtırtılar eskiliğini hissettiriyordu. Yine de kadife dokusu ilk günkü gibiydi.
Bu parçada aşağıdaki betimlemelerin hangisi kullanılmıştır?

 • Kişi
 • Hayvan
 • Cansız varlık
 • Doğa
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmıştır?

 • Birinci sınıftan beri tanışıyorduk.
 • Yemeğe üç arkadaş gitmiştik.
 • Yıllarca birbirimize birçok hediye aldık.
 • Sıcak kahvemi gülümseyerek yudumladım.
Soru 5

Dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türü hangisidir?

 • Lirik
 • Epik
 • Satirik
 • Didaktik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

 • Beni akşama arayacağını söyledi.
 • Herkes ondan övgüyle bahsediyordu.
 • Öteki arkadaşım bizimle geliyor.
 • İçlerinden sadece birini tanıyorum.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş destanlardan değildir?

 • Çakırın Destanı
 • Battalname
 • Üç Şehitler Destanı
 • Sakarya Meydan Savaşı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi emredici anlatımın özelliklerinden değildir?

 • Sosyal hayatın düzenlenmesinde kullanılır.
 • Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.
 • Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
 • Cümlelerde isimler hâkimdir.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bileşik zamanlıdır?

 • Her sabah yürüyüşe gider.
 • Çok koştuğu zaman su içmiyordu.
 • İş yoğunluğu artınca sporu bırakmış.
 • Neredeyse her gün akşama kadar çalışıyor.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişlidir?

 • Geldiğimiz gibi hızlı adımlara aynı yollardan geçerek dönüyorduk.
 • Yorgunluktan öğlene kadar uyumuşum.
 • Karar vermeden yürüyüp gelmiştim.
 • Pencerenin önünde karşı karşıya oturup dışarıyı seyrettik.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi süreklilik kipiyle çekimlenmiştir?

 • Meraktan akşama kapına gelebilirim.
 • Başım dönünce elini tutuverdim.
 • Ben dışarı çıkayım, sen yazadur.
 • Otobüse yetişeceğim diye düşeyazdım.
Soru 12

Türk edebiyatında öğretici eserlerin ilk örnekleri aşağıdakilerin hangisinde görülür?

 • Uygur Metinleri
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri
Soru 13

Genelde öğretici (didaktik) metinlerde bu anlatım türü kullanılır. Onun için makale, eleştiri gibi yazılarda; tarih, coğrafya gibi ders kitaplarında bu teknikten yararlanılır. Yazar, okuyucunun bilmediğini düşündüğü bilgileri okuyucuya aktarır.
Bu parçada hangi anlatım biçimi hakkında bilgi verilmiştir?

 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
 • Öyküleyici
REKLAM
Soru 14

“Fındıkları hızlı hızlı topluyordu ki hemen satabilsin.”
cümlesindeki altı çizili zarfların türü nedir?

 • Soru Nicelik
 • Nicelik Yer yön
 • Yer yön Zaman
 • Durum Zaman
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi düşsel metinlerin özelliklerindendir?

 • Günlük yaşama ait unsurlar konu olabilir.
 • Konu, olağanüstü özelliklere sahiptir.
 • Zaman, içinde bulunulan zamanın özelliklerini taşır.
 • Kişiler gerçek, mekân sıradandır. 23
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bilim kurguda temel konulardan değildir?

 • Doğa olayları
 • Uzayla ilgili olaylar
 • Zaman içinde yolculuklar
 • Makinelerle savaş
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?

 • Bu kadar yolu oturmak için gelmedim.
 • Sana göre bu sıcakta çıkmamalıydık.
 • Saat ve çanta uyumunu çok severim.
 • Yola sabaha doğru çıkacağız.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne…ne” bağlacı “ikisinin arası, ortası” anlamı vermektedir?

 • Ne buraya geliyor ne oraya gitmemi istiyor.
 • Yeni gelen garson ne hızlı ne yavaştı.
 • Kardeşim beni aylardır ne arıyor ne soruyor.
 • Kaç yıl oldu taşınalı, ne geleni ne gideni var.
Soru 19

Aşağıdaki türlerin hangisinde diyalog ön plandadır?

 • Tiyatro
 • Roman
 • Hikâye
 • Masal
Soru 20

Söylenen sözün tersini kastederek kişi veya olayla alay etmenin söz konusu olduğu mizahi terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karikatür
 • Humor
 • Parodi
 • İroni
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCDACBDBDCAADBACBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler