Dil ve Anlatim 5 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir?

 • Söyleşi
 • Fasıl
 • Palanga
 • Bitiş
Soru 2

“Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan hayat olaylarını anlatan yazı türüne (…) denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Deneme
 • Şiir
 • Makale
 • Hikâye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinler arasında yer almaz?

 • Roman
 • Komedi
 • Dram
 • Trajedi
Soru 4

Aşağıda resmî mektupla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Anlatım yalın ve duru olmalıdır.
 • Konu açık ve seçik ortaya konulmalıdır.
 • Tüm ayrıntılar yazılmalıdır.
 • Okunaklı ve kısa yazılmalıdır.
Soru 5

Mektup yazılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Mektupta karalama yapılmamalı.
 • Mektup bitirilince sol alt köşeye imza atılmalıdır.
 • Kâğıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılmalıdır.
 • Cümleler okuyacak kişinin anlayacağı düzeyde olmalıdır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında günlük türünde eser veren yazarlardan biri değildir?

 • Salah Birsel
 • Nurullah Ataç
 • Oğuz Atay
 • Hakkı Süha Sezgin
Soru 7

Anı, aşağıdaki türlerden hangisi ile benzer özellikler taşımaz?

 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Günlük
 • Otobiyografi
Soru 8

Aşağıdaki yazarlardan hangisi 20 . yüzyılda modern anlamda biyografi türünün ilk örneklerini vermiştir?

 • Ali Şir Nevai
 • Ömer Seyfettin
 • Nezihe Araz
 • Fuat Köprülü
Soru 9

“Paris Sefaretnamesi” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Gezi yazısı
 • Tiyatro
Soru 10

Sohbet türündeki “Eşref Saati” adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Nurullah Ataç
 • Şevket Rado
 • Ahmet Rasim
 • Suut Kemal Yetkin
Soru 11

Aşağıdaki terimlerden hangisi gazetecilikte “şişirme haber” anlamına gelmektedir?

 • Tekzip
 • Sansasyonel
 • Asparagas
 • Sürmanşet
Soru 12

Türk edebiyatında ilk yarı resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takvimi Vakayi
 • Tercümanı Ahval
 • Tasviri Efkar
 • Cerîdei Havâdis 27
Soru 13

Bir yazarın gazetelerde; güncel, önemli, özelliği olan herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini akıcı bir dille, belgelendirme gereği duymadan yazdığı ciddi ve nükteli fikir yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkra
 • Sohbet
 • Deneme
 • haber
REKLAM
Soru 14

İyi iken de hasta iken de canımın istediğini yapmışımdır her zaman. İçimden gelen isteklere büyük bir güvenim vardır. Acıyı acıyla gidermeyi sevmem. Hele insanı hastalıktan daha fazla rahatsız eden ilaçları hiç sevmem.
Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Deneme
 • Makale
 • Gezi yazısı
Soru 15

Aşağıda deneme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
 • Ciddi sorunlardan bahsederken bile gülümsetir.
 • Duygu değil düşünce yazılarıdır.
 • Amaç eğitmek, öğretmektir.
Soru 16

“Gazetelerin ilk sayfasında ve ilk sütununda yer alan, gazetenin fikir yapısını da gösteren makalelere (…) denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ön makale
 • Başyazar
 • Başmakale
 • Deneme
Soru 17

Türk edebiyatının ilk makale örneğini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agâh Efendi
 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
Soru 18

Aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi makalede kullanılmaz?

 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
 • Öyküleyici
Soru 19

Bir düşünceyi, dönemi, sanatçıyı veya sanat eserini inceleyip olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek için yazılan yazılara ne ad verilir?

 • Deneme
 • Makale
 • Eleştiri
 • Fıkra
Soru 20

Bir kimsenin kendi hayat hikâyesini anlattığı yazı veya eserlere ne ad verilir?

 • Biyografi
 • röportaj
 • Otobiyografi
 • Anı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDACBDADCBCDABDCBDCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler