Dil ve Anlatim 6 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yazarın okuyucularını inandırmak için bir konu, eşya ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri değişik boyutlarıyla ele alıp kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?

 • Eleştiri
 • röportaj
 • Fıkra
 • Söylev
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Nabi Nayır’a ait röportaj türünde bir eserdir?

 • Bugün de Diyorlar ki
 • Edebiyatçılarımız Diyorlar
 • Ustalarla Konuşmalar
 • Edebiyatçılarımız Konuşuyor
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden biri değildir?

 • Okuyucunun dikkatini çekecek şekilde düzenlenir.
 • Öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerinden yararlanılır.
 • Ses kayıtları, belge ve fotoğraflarla desteklenir.
 • Anlatımda nesnellik hâkimdir.
Soru 4

Bütün özelliklerinin anlatıldığı; ilginç yönlerinin film, ses kaydı ve fotoğraflarla belgelendiği röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bir yeri konu alan röportajlar
 • Eşyayı konu alan röportajlar
 • İnsanı konu alan röportajlar
 • Sanatı konu alan röportajlar
Soru 5

Ünlü kişilerle, uzmanlarla yapılan görüşmeleri sorulucevaplı olarak aktaran yazılara ne ad verilir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
REKLAM
Soru 6

Aşağıda mülakatla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Mülakat için önceden randevu alınmalıdır.
 • Alınan cevaplar aynen aktarılmalıdır.
 • Toplumu ilgilendiren bir konu aydınlatılabilir.
 • Ayrıntılı sorular sorulabilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mülakatta kullanılan dil işlevlerinden biri değildir?

 • Göndergesel işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
 • Kanalı kontrol işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda tanınmış mülakat yazarlarından değildir?

 • Nurullah Berk
 • Mustafa Baysal
 • Hikmet Feridun Es
 • Sermet Sami Uysal 28
Soru 9

- Ne vakitler yazardınız efendim, sabahları mı?
- Sabahları hiç yazmadım. Geceleri geç yatardım, sabahları geç kalkardım. Banyomu falan yaptıktan sonra gezmeye çıkardım. Hep öğle yemeklerinden sonra yazardım.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Söylev
 • röportaj
 • Mülakat
 • Eleştiri
Soru 10

Mülakatla karıştırılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Söylev
 • Eleştiri
 • Fıkra
 • röportaj
Soru 11

Kişinin anlattıklarının ve söylediklerinin bir önceki anlattıkları ve söyledikleriyle çelişmemesine ne ad verilir?

 • Tutarlılık
 • Açıklık
 • Yalınlık
 • Özlülük
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi etkili söz söyleme sanatına verilen isimlerden değildir?

 • Söylev
 • Hitabet
 • Hatip
 • Nutuk
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi söylevin özelliklerinden biri değildir?

 • Dinleyicilerin zevk ve kültür düzeyleri dikkate alınmalıdır.
 • Vurgu ve tonlamaya dikkat edilmelidir.
 • Etkili, heyecanlı ve açık cümlelerle bitirilmelidir.
 • Aşırı ses yükseltmeleri ve abartılı sözler kullanılmalıdır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi söylevde kullanılan dil işlevlerinden biri değildir?

 • Kanalı kontrol işlevi
 • Şiirsel işlev
 • Heyecana bağlı işlev
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru 15

“Bir topluluğun önünde belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara (…) denir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Deneme
 • Söylev
Soru 16

Ekonomi konularında iş adamlarının ve ekonomistlerin yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

 • Siyasi söylev
 • Askerî söylev
 • İktisadi söylev
 • Dinsel söylev
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan edebiyatı söylevcilerindendir?

 • Çiçero
 • Demosthenes
 • Bossuet
 • Mirabeau
Soru 18

Türk siyaset tarihinin en iyi hatiplerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Naci
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı söylev yazarlarından biri değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Behçet Kemal Çağlar
 • Süleyman Nazif
Soru 20

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • röportaj
 • Söylev
 • Mülakat
 • Sohbet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDDABDCACDACDBDCBCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler