Dil ve Anlatim 7 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlere ait bir özelliktir?

 • Gerçeklik ön plandadır.
 • Bilgi vermek amacıyla yazılır.
 • Hayallere ve mecazlara yer verilir.
 • Üslüp kaygısı yoktur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı türlerden biridir?

 • Tiyatro
 • Şiir
 • Fabl
 • Roman
Soru 3

Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara ne ad verilir?

 • Hikâye
 • Roman
 • Masal
 • Fabl
Soru 4

Fabllarda olayların ve hayvanların tanıtıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serim
 • Düğüm
 • Çözüm
 • Öğüt
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün Doğu’daki ilk temsilcilerinden değildir?

 • Bidpay
 • Beydeba
 • Şeyh Sadi
 • Aisopos 24
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi La Fontaine’den çevrilen fabllar arasında yer almaz?

 • Meşe ile Saz
 • Kıssadan Hisse
 • Karga ile Tilki
 • Kurbağa ile Öküz
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi asıl masal türlerinden biridir?

 • Hayvan masalları
 • Zincirlemeli masallar
 • Olağanüstü masallar
 • Güldürücü masallar
Soru 8

İlk Türkçe masal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Binbir Gece Masalları
 • Kelile ve Dimne
 • Bahtiyarnâme
 • Billur Köşk Masalları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Cahit Uçuk’un masal türündeki eserlerinden değildir?

 • Kırmızı Mantarlar
 • Açıl Sofram Açıl
 • Ateş Gözlü Dev
 • Üç Masal
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden biridir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Leyla ile Mecnun
 • Ferhat ile Şirin
 • Gazavatı Ali
Soru 11

Aşağıdaki yazarlardan hangisi Çehov tarzı da denen durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki ilk temsilcisidir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Ömer Seyfettin
 • Mehmud Şevket Esendal
 • Refik Halit Karay
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyeciliğinin özelliklerinden biridir?

 • Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
 • Merak ögesi ikinci plandadır.
 • Gerçeklik abartılmadan anlatılır.
 • Hikâye beklenmedik bir sonla biter.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hakim (ilahî) anlatıcının özelliklerinden biri değildir?

 • Anlatıcı olayların içerisinde yer almaz.
 • Birinci tekil şahıs ağzıyla konuşur.
 • Her şeyi bilen bir anlatıcının bakış açısıdır.
 • Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur.
REKLAM
Soru 14

İnsan yaşamının sınırsız kültür birikimi içinde yer alan ve insanı derinden etkileyen toplumsal ve siyasi olaylar ve inançlar ile gelenek ve görenekleri bazen eleştirel bazen de bilimsel açıdan ele alıp anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Macera romanı
 • Tarihî roman
 • Sosyal roman
 • Tahlil romanı
Soru 15

“İntibah” adlı eser aşağıdaki Türk edebiyatçılarından hangisine aittir?

 • Namık Kemal
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Samipaşazâde Sezai
Soru 16

İnsan bilincinin işleyişine uyarak dağınık ve parçalar hâlinde iç monologlara yer verilen roman anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Görece zaman anlayışı
 • Bilinç akımı
 • Montaj
 • Leitmotiv
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından biri değildir?

 • Opera
 • Bale
 • Tiyatro
 • Hikâye
Soru 18

“Oyuncuların metne bağlı kalmadan zekâ ve kavrayışlarına göre başarı sağladıkları konuşma ve davranışlara (…) denir.
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tuluat
 • Suflör
 • Figüran
 • Jest
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir?

 • Erdeme ve üstün ahlaka değer verilir.
 • Baştan sona ciddi bir hava içinde geçer.
 • Kişiler günlük hayattan kimselerdir.
 • “Üç Birlik” kuralına uygun olması gerekir.
Soru 20

Garibim;
Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Ne de bir tanıdık çehre;
Bir tren sesi duymaya göreyim;
İki gözüm,
İki çeşme.

Orhan Veli Kanık
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Yalnızlık
 • Ölüm
 • Kıskançlık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADADBCDBACDBCABDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler