Din Kültürü 1 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

“Dünyayı dolaşın; duvarsız, edebiyatsız, yazısız, servetsiz kentler bulacaksınız, fakat mabutsuz ve mabetsiz kent bulamayacaksınız.”
(Pülütarkos)
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekler?

 • Din evrensel bir gerçekliktir.
 • Dinî inanç ve değerler insanı ruhsal bunalımlardan korur.
 • Din toplumda bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine katkı sağlar.
 • Din bireyin hayatını düzenlemesine, zorlukları aşmasına yardım eder.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ateizmin genel prensiplerinden biri değildir?

 • Tanrının varlığını kabul etmezler.
 • Sanki Tanrı yokmuş gibi yaşarlar.
 • Tanrıların farklı görevleri olduğuna inanırlar.
 • Evrendeki olayları tesadüfle açıklarlar.
SORU 3

“Şayet yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, yerin ve göğün düzeni bozulurdu.”
(Enbiya suresi, 22. ayet)
Bu ayet aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisine kanıt oluşturur?

 • Birden çok tanrının varlığına
 • Tek ve bir yaratıcının varlığına
 • Tanrının varlığının bilinemeyeceğine
 • Tanrının varlığının sezgi yoluyla bilinebileceğine
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış sebeplerinden biri olamaz?

 • Allah’ın rızasını kazanma isteği
 • Allah’ın ibadeti emretmesi
 • Allah’a teşekkür etme arzusu
 • Gelenek ve göreneklere uyma ihtiyacı
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • Ağza ve burna su vermek
 • Enseyi meshetmek
 • Kulakları temizlemek
 • Yüzü yıkamak
SORU R
SORU 6

Su bulunamadığında temiz toprakla yüz ve kolları meshederek yapılan temizliğe ne denir?

 • Gusül
 • Abdest
 • Mesh
 • Teyemmüm
SORU 7

Peygamberimiz “Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse de orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı?" diye sordu. Sahabe de kalmaz "kalmaz" diye cevap verdi. Peygamberimiz "işte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah namaz sayesinde günahları siler ve temizler." buyurdu.
Bu hadiste verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Temizlik imandandır.
 • Temizlik ibadetin ön şartıdır.
 • Günde beş defa temizlik şarttır.
 • Namaz insanı manevi kirlerden temizler.
SORU 8

Usulune uygun abdest alan bir kişi yüzünü yıkadıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapar?

 • Kolları yıkar.
 • Başını mesheder.
 • Ağza ve burna su verir.
 • Kulakları ve enseyi mesheder.
SORU 9

Müşrik aşağıdakilerden hangisine denir?

 • Allah’a ortak koşan kişiye
 • Allah’ın varlığını inkar eden kişiye
 • Allah’ın bir ve tek olduğuna inanan kişiye
 • Allah’ın varlığının bilinmez olduğunu söyleyen kişiye
SORU 10

Hz. Muhammed’in açıktan daveti yukarıdaki ayetlerin hangisi ile başlamıştır?

 • “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar, Rabb’ini yücelt …” (Müddessir suresi, 1 3. ayetler)
 • “Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr suresi, 94. ayet)
 • “Ve yakın akrabalarını uyar.” (Şuara suresi, 213. ayet)
 • “Yaratan Rabb’inin adıyla oku.” (Alak suresi, 1. ayet)
SORU 11

Hz. Muhammed, İslam dinini öncelikle tebliğ etmeye aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

 • Zenginler
 • Kabile reisleri
 • Yakın çevresi
 • Yoksul ve kimsesizler
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan biridir?

 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Hamza
 • Hz. Ali
SORU 13

Peygamberimiz hicret esnasında Medine yakınlarında bir köyde bir kaç gün kaldı ve buraya bir mescid yaptırdı.
Bu yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küba
 • Akabe
 • Ranuna
 • Hudeybiye
SORU 14

• Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.
• Dışardan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.
• İki taraftan biri, üçüncü tarafla savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak.
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • I. Akabe biatı
 • II. Akabe biatı
 • Hudeybiye antlaşması
 • Medine Sözleşmesi 3
SORU 15

Hz. Muhammed’in mescidin bitişiğinde yaptırdığı, yoksul, yetim kişiler ile İslam’ı öğrenmek için gelen kimselerin kaldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küba
 • Suffa
 • Mescidi Dırar
 • Dar’ün Nedve
SORU 16

Kur’an’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Son kitaptır.
 • Bir defada indirilmiştir.
 • Hz. Muhammed’e indirilmiştir.
 • Arapça olarak gönderilmiştir.
SORU 17

Kur’anı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 114 sureden oluşmaktadır.
 • Her 20 sayfasına cüz denir.
 • 610 622 yılları arasında nazil olmuştur.
 • İlk nazil olan ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
SORU R
SORU 18

Kur’anı Kerim’i açıklayıp yorumlayan kimseye ne ad verilir?

 • Müfessir
 • Mütefekkir
 • Muhaddis
 • Mutasavvıf
SORU 19

Sahabeden Zeyd b. Sabit’i Kur’anı Kerim’i çoğaltmakla görevlendiren halife kimdir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
SORU 20

Ayetlerden oluşmuş, besmele ile birbirinden ayrılan Kur’an’ın bölümlerine ne ad verilir?

 • Cüz
 • Hizb
 • Mushaf
 • Sure
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDDDDAABCDADBBCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 1 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Din Kültürü 1 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Din Kültürü 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Din Kültürü 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 1 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 1 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?