GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangileri değer kavramı ile ilişkilendirilemez?

 • A) Sevgi Saygı
 • B) Yardımlaşma Dayanışma
 • C) Doğmak Büyümek
 • D) Hoşgörü Merhamet
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin bir özelliği değildir?

 • A) Toplum tarafından benimsenen birleştirici unsurlardır.
 • B) Toplumun ekonomik altyapısını oluşturur.
 • C) Toplumun manevi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılar.
 • D) Bireylerin davranışlarını yönlendirir.
SORU 3

Evliliklerde düğün töreni yapmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Değer
 • B) Ahlâk
 • C) Sanat
 • D) Örf
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisinin kutlanması İslam öncesinde başlamış ve günümüzde de devam etmektedir?

 • A) Aşure Günü
 • B) Kadir gecesi
 • C) Miraç kandili
 • D) Mevlit okutma
SORU 5

“Ben güzel _________ tamamlamak için gönderildim.”
Peygamberimizin bu sözünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Ahlakı
 • B) Dinî
 • C) Eğitimi
 • D) Hayatı
SORU 6

İstiklal marşında aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir?

 • A) Hürriyet ve istiklal
 • B) Kahramanlık
 • C) Bilim Sanat
 • D) Bağımsızlık
SORU 7

• “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülüklerden vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret…”
• “Yavrucuğum! Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
(Lokman suresi, 15 19. ayetler)
Hz. Lokman’ın oğluna verdiği bu nasihatler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Örf ve adetlerin dinle ilişkisine
 • B) Kişilik gelişiminde ailenin önemine
 • C) İslam’da insan haklarına verilen öneme
 • D) Toplumu birleştiren değerlerin neler olduğuna
SORU 8

M. Akif Ersoy’a “İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?” diye soran bir kişiye onun cevabı ne olmuştur?

 • A) İnanıyorum ki benim evlatlarım daha iyisini yazacaktır.
 • B) Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.
 • C) Allah bu milletten marşlar yazacak nice yiğitler çıkaracaktır.
 • D) Bağımsızlığımızın önemli unsurlarından biri de İstiklal Marşıdır.
SORU 9

Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde kadın hakları üzerinde durmuş, kan davasını, faizi ve tefeciliği yasaklamıştır. İnsanın can, mal, namus ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğunu belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu paragraftan çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • A) İslam dininin sanâtsal değerlere önem verdiği
 • B) İslam dininin insan haklarına önem verdiği
 • C) Toplumu birleştiren temel değerlerin önemli olduğu
 • D) İslam dininin bağımsızlık ve özgürlüğe önem verdiği 4
SORU 10

Peygamberimizin aşağıda verilen uygulamalarından hangisinin insan haklarını güvence altına almaya yönelik olduğu söylenebilir?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Mekke’nin fethedilmesi
 • C) Devlet başkanlarına mektup göndermesi
 • D) Esirleri okumayazma karşılığı serbest bırakması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din anlayışına aykırıdır?

 • A) Her fert istediği dine inanmakta serbesttir.
 • B) Kimsenin inancına müdahale edilemez.
 • C) Hiç kimse inancından dolayı kınanamaz.
 • D) Devlet, vatandaşların dini seçimlerinde rehberlik eder.
SORU 12

Laiklik aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

 • A) Aile düzenini
 • B) İnanç hürriyetini
 • C) Ekonomik hayatı
 • D) Kültürel değerleri
SORU 13

Türklerin Müslüman olmadan önceki Tanrı inancı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

 • A) Yaratıcı Tanrı
 • B) Gök Tanrı
 • C) Koruyucu Tanrı
 • D) Kurtarıcı Tanrı
SORU 14

“Hazreti Türkistan” olarak bilinen, fetihler başladığı dönemde müridlerini Anadolu’ya göndererek İslam’ın buralara ulaşmasına katkı sağlayan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlana
 • B) Yunus Emre
 • C) Ahmet Yesevî
 • D) Hacı Bektaş Velî
SORU 15

Esnafa İslam’ı anlatarak nasihatlerde bulunan, esnaflar arasında dinî, ahlaki kurallarla iktisadi kuralları birleştiren bir teşkilat kuran mutasavvıf kimdir?

 • A) Ahî Evran
 • B) Taptuk Emre
 • C) Ahmet Yesevî
 • D) Hacı Bayram Veli
SORU 16

“Makâlât” adlı eser aşağıdaki Türk büyüklerinden hangisine aittir?

 • A) Mevlana
 • B) Hacı Bektaş Velî
 • C) Hacı Bayram Veli
 • D) Seyyid Burhaneddin
SORU 17

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış, astronomi alanında önemli eserler yazmış, İstanbul’da bir rasathane kurmuş olan Türk bilgini kimdir?

 • A) Biruni
 • B) Gazali
 • C) İbni Sina
 • D) Ali Kuşçu
SORU 18

Batıda Algorismus olarak bilinen, sıfırlı ondalık sistemi bulan, cebir ve logaritmanın kurucusu kabul edilen ünlü Türk matematikçisi kimdir?

 • A) Farabî
 • B) Harezmî
 • C) İbni Sina
 • D) Zemahşerî
SORU 19

Hafız Osman, Mustafa Rakım, İzzet Efendi, Hamit Aytaç gibi şahsiyetler aşağıdaki sanat dallarından hangisiyle ilgilenmişlerdir?

 • A) Hüsnühat
 • B) Ebru
 • C) Tezhip
 • D) Mimari
SORU 20

Sulu boya veya altın yaldız kullanılarak kağıt ya da deri üzerine resim yapma sanatı olarak tarif edileni Türklere has sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hüsnühat
 • B) Tezhip
 • C) Minyatür
 • D) Ebru
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDAACBBAADBBCABDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?