GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

“Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.”
(Duhan suresi, 38 . ayet)
Bu ayette verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Her varlığın belli bir ömrü vardır.
 • Varlıklar birbiriyle uyum içinde yaratılmıştır.
 • Varlığı yaratan ve yaşatan Allah’tır.
 • Hiçbir varlık anlamsız ve amaçsız değildir.
SORU 2

“Allah’ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak, onun rızasını kazanmak için yapılan her türlü iş ve davranış” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet
 • İman
 • İhsan
 • Dua
SORU 3

İnsanın Allah ile iletişim kurma yollarından birisi olan tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanın iç dünyasını Rabb’ine açmasıdır.
 • Kişinin işlediği kötülüklerden pişman olmasıdır.
 • İşlenen günahların tekrarlanmasına sebep olur.
 • İnsanda hoşgörü ve bağışlama duygusunu geliştirir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?

 • Vücud
 • Kıdem
 • Bekâ
 • İrade
SORU 5

“Allah’ın dilediği her şeyi yaratması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kudret
 • Tekvin
 • Hayat
 • Vahdaniyet
SORU 6

Peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

 • Sıdk → Doğru olmak
 • İsmet → Günah işlememek
 • Emanet → Aldıkları vahyi insanlara ulaştırmak
 • Fetanet → Akıllı ve zeki olmak
SORU 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İbadetlerin geçerli olması için inanmak temel şarttır.
 • İbadetler imanın korunmasına ve kuvvetlenmesine katkı sağlar.
 • İman edip ibadet etmeyenlerin Allah’a bağlılığı zamanla azalabilir.
 • Müslümanın bazı ibadetleri terk etmesi onu iman dairesinin dışına çıkarır.
SORU 8

Namazda “ayakta durmak” anlamına gelen farz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıyam
 • Kıraat
 • Sücud
 • Kadei ahire
SORU 9

Yukarıdaki şemada harflerle belirtilen yerlere yazılacak rekat sayıları vakit sırasına göre hangi şıkta doğru verilmiştir?

a -- > b -- > c -- > d

 • 4 -- > 4 -- > 3 -- > 4
 • 4 -- > 4 -- > 3 -- > 2
 • 2 -- > 4 -- > 3 -- > 2
 • 4 -- > 3 -- > 4 -- > 3
SORU 10

Aşağıda oruç ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ergenlik çağına girmiş, sağlıklı ve akıllı her Müslümana Ramazan orucu farzdır.
 • Hastalar, yolcular ve emzikli kadınlar Ramazan orucunu erteleyebilirler.
 • Oruç imsak vaktiyle başlar, iftar vaktiyle sona erer.
 • Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde oruç tutmak daha sevaptır.
SORU 11

“Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir.”
(Bakara suresi, 261 . ayet)
Bu ayetin ana fikri aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?

 • Sadaka Allah’ın bize vermiş olduğu nimetlere karşı bir şükürdür.
 • Sadaka verirken sadaka alan kişinin gururu incitilmemelidir.
 • Sadaka vermek malı eksiltmez, aksine çoğalmasını sağlar.
 • Sadaka, cömertlik ve hayırseverlik duygularının gelişmesine yardımcı olur.
SORU 12

Haccın şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • İhrama girmek
 • Şeytan taşlamak
 • Kabe’yi tavaf etmek
 • Arafat’ta vakfe yapmak
SORU 13

Tavaf esnasında Kâbe’nin etrafındaki her bir dönüşe ne ad verilir?

 • Şavt
 • Vakfe
 • Mina
 • Sa’y
SORU 14

Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kurban olarak kesilecek koyun ve keçi iki yaşını doldurmalıdır.
 • Deve en fazla beş ortak tarafından kurban edilebilir.
 • Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir.
 • Sığır ve manda beş yaşını doldurmak şartıyla kurban edilir. 3
SORU 15

Allah rızası için, fert ve toplumun faydasına yapılan her güzel iş aşağıdaki kavramlardan hangisiyle dile getirilir?

 • Şükür
 • İman
 • Ahlâk
 • Salih amel
SORU 16

“(Ey Peygamber!) De ki: Ben Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim…”
(Araf suresi, 188 . ayet)
Bu ayet Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki başlıklardan hangisinde ele alınabilir?

 • Hz. Muhammed Uyarıcıdır.
 • Hz. Muhammed bir insandır.
 • Hz. Muhammed insanlığa bir rahmettir.
 • Hz. Muhammed Kur’anı Kerim’i Açıklayıcıdır.
SORU 17

Hz. Muhammed’in adı söylendikten sonra, O’na saygı ve sevgiyi ifade etmek üzere aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • Lailahe illallah
 • Elhamdü lillah
 • Muhammedün rasulullah
 • Sallallâhu aleyhi ve sellem
SORU 18

Kur’anı Kerim’i bir dilden başka bir dile çevirmeye ne denir?

 • Meal
 • Mushaf
 • Tefsir
 • Müfessir
SORU 19

Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirlerine _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Salat
 • Siyer
 • Sünnet
 • Selam
SORU 20

“Kur’an’ın anlaşılması dinamik bir süreçtir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi açıklar?

 • Kur’an’ı kendi bütünlüğü içinde yorumlamak gerekir.
 • İlmi ve fikri gelişmeler Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasını sağlar.
 • Kur’an’ı sevgi ve saygı içerisinde okuyup anlamaya çalışmak gerekir.
 • Diğer İslami ilimlere vakıf olmak Kur’an’ı anlamada faydalı olur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACDBCDABDCBACDBDACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler