GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

“Nikah benim sünnetimdir. Kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”
(Hadisi şerif)
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Evliliğe teşvik
 • Ailenin kurulması
 • Neslin korunması
 • Boşanmanın yasaklanması
SORU 2

Evlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Din adamlarının evlenmeleri tüm dinlerde yasaklanmıştır.
 • Dinlerin teşvik ettiği bir kurumdur.
 • Neslin sağlıklı bir şekilde devamını sağlar.
 • Evlilik, bireyler arasındaki hukuki bir antlaşmadır.
SORU 3

“Kendileri ile _________ diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi O’nun delillerindendir.”
(Rum suresi, 21 . ayet)
Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Danışasınız
 • Konuşasınız
 • Huzur bulasınız
 • Beraber yaşayasınız 5
SORU 4

Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • “Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez.”
 • “En hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.”
 • “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse akrabasını gözetsin.”
 • İyiliğin en güzeli bir adamın baba dostunu, hısım ve akrabalarını gözetmesidir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi huzurlu bir ailenin oluşmasında etkisi diğerlerine göre daha azdır?

 • Sevgi
 • Sorumluluk
 • Fedakarlık
 • İlgi alanı
SORU 6

Annebabaların aşağıdakilerden hangisine karşı daha çok sorumluluğu vardır?

 • Hısım
 • Akraba
 • Aile
 • Komşu
SORU 7

Diyanet İşleri Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Başbakanlık
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kültür Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
SORU 8

“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan hariçtir. Sadakai cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat”
(Hadisi şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Eğitim
 • Ahlâk
 • Kültür
 • Yardımlaşma
SORU 9

Osmanlı imparatorluğu döneminde din işleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmüştür?

 • Kadı
 • Müderris
 • Kazasker
 • Şeyhülislam
SORU 10

Ülkemizde Kur’an kursları açmak Diyanet İşleri Başkanlık birimlerinden hangisinin görevidir?

 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerinden değildir?

 • İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek
 • Cami ve mescitlerin ibadete açılış izinlerini vermek
 • İmam Hatip Liselerindeki eğitim ve öğretimi düzenlemek
 • Din konusunda toplumu aydınlatmak
SORU 12

Cami ve mescitlerde din hizmetlerinin yürütülmesinden kim sorumludur?

 • Vaiz
 • İmamhatip
 • Arap edebiyatına meydan okumuştur.
 • Cami dernek başkanı
SORU 13

Aşağıdaki alimlerin hangisi Kur’anı Kerim ve Sahihi Buhari adlı hadis kitabının Türkçeye tercüme edilmesinde görev almamıştır?

 • Rıfat Börekçi
 • Ahmet Naim
 • Kamil Miras
 • Muhammed Hamdi Yazır
SORU 14

Aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunmaz?

 • Cuma namazında
 • Cenaze namazında
 • Ramazan bayramı namazında
 • Kurban bayramı namazında
SORU 15

“Güneş kendi için belirlenen yörüngede akar. İşte bu aziz ve alim olan Allah’ın takdiridir. Ay için de bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”
(Yasin suresi, 38 40 . ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

 • Evrenin başlangıç ve sonuna
 • Güneş ve ayın uyumlu hareketine
 • Evrende bir düzenin varlığına
 • Gök cisimlerinin zamanı hesaplamada ölçü olduğuna
SORU 16

“Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı”
Yunus Emre’nin bu sözüyle anlatmak istediğini aşağıdakilerden hangisi tam olarak dile getirmektedir?

 • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 • Büyük lokma ye büyük söz söyleme
 • Dildir insanı abâd eden, dildir insanı berbad eden.
 • Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur.
SORU 17

Külliyenin bölümlerinden olan şifahane toplumun hangi ihtiyacını gidermek için yapılmıştır?

 • İbadet
 • Temizlik
 • İlim
 • Sağlık
SORU 18

İslam kültüründe aşağıdaki sanat dallarının hangisi daha az gelişmiştir?

 • Şiir
 • Resim
 • Edebiyat
 • Musiki
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Hüsnühat sanatında meşhurdur?

 • Itrî
 • Baki
 • Hacı Arif Bey
 • Hafız Osman 6
SORU 20

Kağıt veya deri üzerine yapılan ışık, gölge ve derinliği olmayan küçük boyutlu ve renkli resimler olarak tarif edilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minyatür
 • Hüsnü Hat
 • Tezhip
 • Ebru
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBDCACDBCBABACDBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler