GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Mekke, Müslümanlar tarafından fethedildiğinde birçok müşrik öldürülmeyi beklerken Peygamberimiz hepsini affetmişti.
Bu uygulamanın
Hz. Muhammed’in hangi yönüne örnek oluşturduğu söylenebilir?

 • A) Cesaretli olmasına
 • B) Sabırlı olmasına
 • C) Alçak gönüllülüğüne
 • D) Hoşgörüye verdiği öneme
SORU 2

Aşağıdaki sözlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 • A) “Herşeyin bir şerefi vardır. İyiliğin şerefi acele yapılmasıdır.” (Hz. Ömer)
 • B) “Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma” (Hacı Bektaşi Veli)
 • C) “Bal demekle ağız tatlanmaz” (Atasözü)
 • D) “Sana kötülük edenlere sen iyilik et” (Cabbar Kulu)
SORU 3

Atatürk’ün emriyle İslam dininin doğru anlaşılması için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Babanzade Ahmet Naim ile Kamil Miras’a hazırlattığı Hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi
 • B) Hulasat’ülBeyan fi TefsirilKur’an
 • C) Hak Dini Kur’an Dili
 • D) Fi Zilali’l Kur’an
SORU 4

Şam, Kahire, İstanbul, Hatay, Mardin gibi illerde İslam’dan önce var olan kilise ve havraların günümüzde de ibadete açık şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri İslam dininin hangi yönüne kanıt oluşturmaktadır?

 • A) Kurumsallaşmaya verdiği öneme
 • B) Farklı inanç ve kültürleri hoşgördüğüne
 • C) Eğitim ve öğretime verdiği öneme
 • D) Geniş bir coğrafyada hükmettiğine
SORU 5

Cumhuriyet döneminde ilahiyat fakültesi ve imam hatip mekteplerini kanun çıkartarak ilk olarak açtıran devlet adamı kimdir?

 • A) Mustafa Kemal Atatürk
 • B) Süleyman Demirel
 • C) Adnan Menderes
 • D) İsmet İnönü
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biridir?

 • A) Taoizm
 • B) Şintoizm
 • C) Budizm
 • D) Yahudilik
SORU 7

Hz. Musa’ya gönderilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hristiyanlık
 • B) Yahudilik
 • C) İslamiyet
 • D) Sabiilik 4
SORU 8

Yahudiler tanrılarını aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirirler?

 • A) Yehova
 • B) Tao
 • C) Mana
 • D) Nirvana
SORU 9

• Mısır hükümdarı Firavun bir rüya gördü.
• Rüyasını yorumlayan kâhin, İsrailoğullarından bir erkek çocuğun ilerde Firavun’un krallığını ele geçireceğini söyledi.
• Yüce Allah, annesine çocuğu emzirip Nil nehrine bırakmasını emretti.
• Askerlerde çocuğu nehirde bulup Firavun’un sarayına götürdüler. Çocuk orada büyüdü…
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

 • A) Hz. Yunus
 • B) Hz. Yusuf
 • C) Hz. Yakub
 • D) Hz. Musa
SORU 10

Hz. Musa’ya içinde on emrin bulunduğu Tevrat nerede vahyedilmiştir?

 • A) Kubeys Tepesinde
 • B) Sevr Mağrasında
 • C) Sina Dağında
 • D) Arafat Dağında
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal kitabıdır?

 • A) Ahdi Cedid
 • B) Tanah
 • C) İncil
 • D) Vedalar
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikle ilgili bir kavram değildir?

 • A) Havra
 • B) Teslis
 • C) Kipa
 • D) Haham
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine ait bir özellik değildir?

 • A) İlahi bir dindir.
 • B) Mesajları evrenseldir.
 • C) Kutsal kitabı hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
 • D) İnsanların günahkar doğduğuna inanılır.
SORU 14

Hz. Muhammed hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Kabri Mekke’dedir.
 • B) 610 yılında doğmuştur.
 • C) 40 yaşında kendisine peygamberlik verilmiştir.
 • D) On üç yıl peygamberlik yapmıştır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin inanç esaslarından biridir?

 • A) Oruç tutmak
 • B) Güzel ahlak sahibi olmak
 • C) Günahlardan tevbe etmek
 • D) Bütün peygamberlere inanmak
SORU 16

Kast sistemi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Kişinin geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecek hayatında onu görmesidir.
 • B) Hint inançlarına göre toplumun çeşitli sınıflara ayrılmasıdır.
 • C) Beden ile ruh arasında bütünlük ve uyum sağlamaktır.
 • D) Ölen kişinin ruhunun bir bedenden diğerine geçmesidir.
SORU 17

Budizm’de belirgin bir tanrı inancı yoktur. Budizm’de asıl amaç; Nirvana’ya ulaşmaktır. Budist bir kişinin Nirvanaya ulaşması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 • A) Sekiz dilimli yolun prensiplerine uyması
 • B) Bütün günahlarından tevbe etmesi
 • C) Vaftiz suyuyla günahlarından arınması
 • D) İçindeki beş şeytanı ve beş kötülüğü yenmesi
SORU 18

• Kurucusu Guru Nanak’tır.
• Kutsal kitabı Adi Granth’dır.
• Reenkarnasyona inanılır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Caynizm
 • B) Sihizm
 • C) Şintoizm
 • D) Konfüçyanizm
SORU 19

• Japonların geleneksel milli dinidir.
• Ata ruhlarına önem verilir.
• Aynı anda birden çok dine inanılabilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sihizm
 • B) Taoizm
 • C) Caynizm
 • D) Şintoizm
SORU 20

İlahi dinler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hristiyanlar, yahudi peygamberlerini kabul ederler.
 • B) Yahudilikte, kutsal kitaplar yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır.
 • C) Ahiret inancı Yahudiliğin inanç esaslarındandır.
 • D) Hristiyanlara göre Hz. Davud son peygamberdir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABACBADCBBDCDBABDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler