Din Kültürü 8 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Mekke, Müslümanlar tarafından fethedildiğinde birçok müşrik öldürülmeyi beklerken Peygamberimiz hepsini affetmişti.
Bu uygulamanın
Hz. Muhammed’in hangi yönüne örnek oluşturduğu söylenebilir?

 • Cesaretli olmasına
 • Sabırlı olmasına
 • Alçak gönüllülüğüne
 • Hoşgörüye verdiği öneme
SORU 2

Aşağıdaki sözlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 • “Herşeyin bir şerefi vardır. İyiliğin şerefi acele yapılmasıdır.” (Hz. Ömer)
 • “Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma” (Hacı Bektaşi Veli)
 • “Bal demekle ağız tatlanmaz” (Atasözü)
 • “Sana kötülük edenlere sen iyilik et” (Cabbar Kulu)
SORU 3

Atatürk’ün emriyle İslam dininin doğru anlaşılması için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Babanzade Ahmet Naim ile Kamil Miras’a hazırlattığı Hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi
 • Hulasat’ülBeyan fi TefsirilKur’an
 • Hak Dini Kur’an Dili
 • Fi Zilali’l Kur’an
SORU 4

Şam, Kahire, İstanbul, Hatay, Mardin gibi illerde İslam’dan önce var olan kilise ve havraların günümüzde de ibadete açık şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri İslam dininin hangi yönüne kanıt oluşturmaktadır?

 • Kurumsallaşmaya verdiği öneme
 • Farklı inanç ve kültürleri hoşgördüğüne
 • Eğitim ve öğretime verdiği öneme
 • Geniş bir coğrafyada hükmettiğine
SORU 5

Cumhuriyet döneminde ilahiyat fakültesi ve imam hatip mekteplerini kanun çıkartarak ilk olarak açtıran devlet adamı kimdir?

 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Süleyman Demirel
 • Adnan Menderes
 • İsmet İnönü
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biridir?

 • Taoizm
 • Şintoizm
 • Budizm
 • Yahudilik
SORU 7

Hz. Musa’ya gönderilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • İslamiyet
 • Sabiilik 4
SORU 8

Yahudiler tanrılarını aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirirler?

 • Yehova
 • Tao
 • Mana
 • Nirvana
SORU 9

• Mısır hükümdarı Firavun bir rüya gördü.
• Rüyasını yorumlayan kâhin, İsrailoğullarından bir erkek çocuğun ilerde Firavun’un krallığını ele geçireceğini söyledi.
• Yüce Allah, annesine çocuğu emzirip Nil nehrine bırakmasını emretti.
• Askerlerde çocuğu nehirde bulup Firavun’un sarayına götürdüler. Çocuk orada büyüdü…
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

 • Hz. Yunus
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Yakub
 • Hz. Musa
SORU 10

Hz. Musa’ya içinde on emrin bulunduğu Tevrat nerede vahyedilmiştir?

 • Kubeys Tepesinde
 • Sevr Mağrasında
 • Sina Dağında
 • Arafat Dağında
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal kitabıdır?

 • Ahdi Cedid
 • Tanah
 • İncil
 • Vedalar
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikle ilgili bir kavram değildir?

 • Havra
 • Teslis
 • Kipa
 • Haham
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine ait bir özellik değildir?

 • İlahi bir dindir.
 • Mesajları evrenseldir.
 • Kutsal kitabı hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
 • İnsanların günahkar doğduğuna inanılır.
SORU 14

Hz. Muhammed hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Kabri Mekke’dedir.
 • 610 yılında doğmuştur.
 • 40 yaşında kendisine peygamberlik verilmiştir.
 • On üç yıl peygamberlik yapmıştır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin inanç esaslarından biridir?

 • Oruç tutmak
 • Güzel ahlak sahibi olmak
 • Günahlardan tevbe etmek
 • Bütün peygamberlere inanmak
SORU 16

Kast sistemi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Kişinin geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecek hayatında onu görmesidir.
 • Hint inançlarına göre toplumun çeşitli sınıflara ayrılmasıdır.
 • Beden ile ruh arasında bütünlük ve uyum sağlamaktır.
 • Ölen kişinin ruhunun bir bedenden diğerine geçmesidir.
SORU 17

Budizm’de belirgin bir tanrı inancı yoktur. Budizm’de asıl amaç; Nirvana’ya ulaşmaktır. Budist bir kişinin Nirvanaya ulaşması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 • Sekiz dilimli yolun prensiplerine uyması
 • Bütün günahlarından tevbe etmesi
 • Vaftiz suyuyla günahlarından arınması
 • İçindeki beş şeytanı ve beş kötülüğü yenmesi
SORU R
SORU 18

• Kurucusu Guru Nanak’tır.
• Kutsal kitabı Adi Granth’dır.
• Reenkarnasyona inanılır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Caynizm
 • Sihizm
 • Şintoizm
 • Konfüçyanizm
SORU 19

• Japonların geleneksel milli dinidir.
• Ata ruhlarına önem verilir.
• Aynı anda birden çok dine inanılabilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Taoizm
 • Caynizm
 • Şintoizm
SORU 20

İlahi dinler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hristiyanlar, yahudi peygamberlerini kabul ederler.
 • Yahudilikte, kutsal kitaplar yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Ahiret inancı Yahudiliğin inanç esaslarındandır.
 • Hristiyanlara göre Hz. Davud son peygamberdir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABACBADCBBDCDBABDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Din Kültürü 8 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Din Kültürü 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Din Kültürü 8 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 8 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 8 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 8 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 8 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?