GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir?

 • Niyet etmek
 • Ağzı yıkamak
 • Burnu yıkamak
 • Bütün bedeni yıkamak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

 • Başı mesh etmek
 • Boynu mesh etmek
 • Ağzı su ile çalkalamak
 • Besmele ile başlamak
SORU 3

Teyemmüm abdesti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
 • Teyemmüme niyet ile başlamak sünnettir.
 • Hem namaz abdesti hem de gusül abdesti yerine geçer.
 • Her namaz vakti için ayrı teyemmüm almak gerekir.
SORU 4

Mest ve sargı üzerine mesh etmenin süresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Abdestli olarak giyilen mest üzerine 72 saat süre ile mesh edilebilir.
 • Yolculuk esnasında mest üzerine mesh etmenin süresi 24 saattir.
 • Mest üzerine mesh etmenin süresi mest giyildikten sonra başlar.
 • Abdest organlarından birisi sargılı ise bu sargı üzerine mesh etmenin belli bir süresi yoktur.
SORU 5

Namazın dışındaki farzlarından (namazın hazırlık şartlarından) birisi olan “hadesten taharet” ne anlama gelmektedir?

 • Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması
 • Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi
 • Cünüplük ve abdestsizlik halinden temizlenilmesi
 • Namaz kılacak kimsenin vücudunu, kıyafetini ve namaz kılacağı yeri her türlü pislikten temizlemesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerindendir?

 • Fatiha suresini okumak
 • Beş vakit namaz ve cuma namazı için ezan ve kamet okumak
 • Namazın rükünlerini sırası ile geciktirmeden yapmak
 • Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâtın sonunda oturmak
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi namazın her rekatında yoktur?

 • Besmele
 • Rükû
 • Fatiha
 • Sübhaneke
SORU 8

Namazın farzlarından birinin geciktirilmesi ya da vaciplerinden birinin terk edilmesinden dolayı yapılması gereken secde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sehiv secdesi
 • Tilavet secdesi
 • Şükür secdesi
 • Dua secdesi
SORU 9

Cemaatle kılınan namaza başında yetişemeyip sonradan imama uyan kimseye ne denir?

 • Müdrik
 • Mukim
 • Mesbuk
 • Lahik
SORU 10

“Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız diye oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
Oruç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • Yerine getirilmesi farzdır.
 • Sevabı diğer ibadetlere göre daha fazladır.
 • İslam’dan önceki kavimlere de farz kılınmıştır.
SORU 11

Aşağıdakilerin hangisinde daha çok orucun toplumsal faydası dile getirilmiştir?

 • İradeyi güçlendirir.
 • Sabırlı olmaya alıştırır.
 • Vücut sağlığına fayda sağlar.
 • Yoksulların durumunu anlamaya vesile olur.
SORU 12

Aşağıdaki oruçlardan hangisi farzdır?

 • Kazaya kalmış oruçlar
 • Haftanın pazartesi ve perşembe günü tutulan oruçlar
 • Her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruçlar
 • Muhharem’in 9. ve 10. günlerinde tutulan oruçlar
SORU 13

Toprak ürünlerinden alınan zekat miktarına ne denir?

 • Öşür
 • Havayic
 • Nisap
 • Nema
SORU 14

Kişinin ölümünden sonra da sevap almasına vesile olacak kalıcı sadakalara ne ad verilir?

 • Hibe
 • Fidye
 • Fıtır sadakası
 • Sadaka-i cariye
SORU 15

Hac ibadetinin yapılış vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde
 • Zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde
 • Rebiülevvel ayının 12. gününde
 • Şevval ayının 6. gününde
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir?

 • Şeytan taşlamak
 • İhrama girmek
 • Kabe’yi tavaf etmek
 • Arafat’ta vakfe yapmak
SORU 17

Hac ibadeti yapılış şekli bakımından üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • İfrad Haccı
 • Kıran Haccı
 • Veda Haccı
 • Temettü Haccı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi anne ve babaların yeni doğan çocukları için şükür amacıyla kestikleri kurbandır?

 • Akika
 • Kefaret
 • Adak
 • Hedy
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi hac ve umrenin ortak şartıdır?

 • Vakfe
 • Tavaf
 • Kurban kesme
 • Şeytan taşlama
SORU 20

İslam dinine göre korunması gereken haklar (zarurat-ı hamse) beş maddede toplanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Aklın korunması
 • Neslin korunması
 • Örfün korunması
 • Mülkiyetin korunması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AABDCBDACCDAADBACABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler