Fizik 1 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Işığın yapısı, fiziğin alt alanlarından hangisi ile incelenir?

 • Mekanik
 • Termodinamik
 • Optik
 • Elektrik ve Manyetizma
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözleme örnek olabilir?

 • Bu gün ırmak suyu çok soğuk
 • Hava sıcaklığı 10 °C olarak ölçüldü
 • Bahçe duvarının yüksekliği 2 m’dir
 • Spor alanı 300 m2 ölçüldü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür?

 • kuvvet
 • İvme
 • Kütle
 • Hız
SORU 4

Bir cismin kütlesi aşağıdaki aletlerden hangisi ile ölçülebilir?

 • Cetvel
 • Kumpas
 • Termometre
 • Eşit kollu terazi
SORU 5

Ölçme araçlarının yapısal özellikleri arasında,
I- kullanılabilir olmalı
II- güvenilir olmalı
III- geçerli olmalı
niceliklerinden hangileri bulunmalıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel büyüklüktür?

 • Ağırlık
 • Kütle
 • Zaman
 • Enerji
SORU 7

“Bireylerin ölçme konusu ile ilgili bilgi ve becerilerinin noksan ve farklı oluşundan dolayı, herkes aynı derecede bir ölçüm yapamaz.”
Yukarıdaki ifadeye göre ölçme işleminde hataya neden olan etken aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Ölçme yönteminden
 • Ölçmeyi yapan kişiden
 • Ölçme aracından
 • Ölçme yapılan ortamdan
SORU 8

Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için;
I- Cisme kuvvet uygulanmalı
II- Uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetini yenip yol aldırmalı
III- Uygulanan kuvvetle yol aynı doğrultuda olmalı
ifadelerinden hangileri aynı anda olmalıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 9

Ahmet 3 kg’lik bir cismi bulunduğu yerden 2 m yüksekliğe çıkarıyor.
Buna göre, Ahmet’in yaptığı iş kaç J’dür?
(g=10 N/kg)

 • 80
 • 60
 • 40
 • 20
SORU 10

Sürtünmesiz bir ortamda cisme uygulanan kuvvet ile yol arasındaki grafik şekildeki gibidir.
Buna göre, 2 m lik yol boyunca kuvvetin yaptığı iş kaç N.m’dir?

 • 20
 • 10
 • 5
 • 2
SORU 11

Yay sabiti 1000 N/m olan bir yay 10 cm sıkıştırılıyor.
Buna göre, yayda depo edilen enerji kaç J’dür?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
SORU 12

Kütlesi 1 kg olan bir oyuncak arabanın hızı 2 m/s’dir.
Buna göre, arabanın kinetik enerjisi kaç J’dür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 13

20 J’lük enerji harcayan bir motor 12 J’lük iş yapıyorsa verim % kaçtır?

 • 90
 • 80
 • 60
 • 50
SORU 14

Aşağıdaki kaynaklardan hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • Kömür
 • Jeotermal
 • Odun
 • Petrol
SORU 15

Plazmaların özellikleri ile ilgili;
I- Elektriği iyi iletirler.
II- Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler.
III- Çok yüksek sıcaklığa sahip olanları da vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 16

Aşağıdaki niceliklerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özelliktir?

 • Genleşme
 • Kütle
 • Hacim
 • Boyut
SORU 17

10 cm3 kuru kum bulunan dereceli kaba, 60 3 su eklendiğinde toplam hacim 65 3 oluyor. Buna göre, kum taneleri arasındaki boşluk kaç 3 tür?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
SORU R
SORU 18

Hacmi 10 3 olan bir sıvının kütlesi 14 g dır. Buna göre, sıvının yoğunluğu kaç g/3 tür?

 • 1,8
 • 1,6
 • 1,4
 • 1,2
SORU 19

Aşağıdaki özelliklerden hangisi element ve bileşiklerin ortak özelliğidir?

 • Saf maddedirler.
 • En küçük yapı taşları atomdur.
 • Tek cins atomlardan oluşurlar.
 • En küçük yapı taşları moleküldür.
SORU 20

Füzyon ile ilgili;
I- Atom çekirdeklerinin birleşmesidir.
II- Birleşen çekirdekler yeni bir madde oluşturur.
III- Atom çekirdeklerinin parçalanmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACDDABDBACBCBDADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Fizik 1 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Fizik 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 1 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?