Fizik 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Işığın yapısı, fiziğin alt alanlarından hangisi ile incelenir?

 • Mekanik
 • Termodinamik
 • Optik
 • Elektrik ve Manyetizma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözleme örnek olabilir?

 • Bu gün ırmak suyu çok soğuk
 • Hava sıcaklığı 10 °C olarak ölçüldü
 • Bahçe duvarının yüksekliği 2 m’dir
 • Spor alanı 300 m2 ölçüldü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür?

 • kuvvet
 • İvme
 • Kütle
 • Hız
Soru 4

Bir cismin kütlesi aşağıdaki aletlerden hangisi ile ölçülebilir?

 • Cetvel
 • Kumpas
 • Termometre
 • Eşit kollu terazi
Soru 5

Ölçme araçlarının yapısal özellikleri arasında,
I- kullanılabilir olmalı
II- güvenilir olmalı
III- geçerli olmalı
niceliklerinden hangileri bulunmalıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel büyüklüktür?

 • Ağırlık
 • Kütle
 • Zaman
 • Enerji
Soru 7

“Bireylerin ölçme konusu ile ilgili bilgi ve becerilerinin noksan ve farklı oluşundan dolayı, herkes aynı derecede bir ölçüm yapamaz.”
Yukarıdaki ifadeye göre ölçme işleminde hataya neden olan etken aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Ölçme yönteminden
 • Ölçmeyi yapan kişiden
 • Ölçme aracından
 • Ölçme yapılan ortamdan
Soru 8

Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için;
I- Cisme kuvvet uygulanmalı
II- Uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetini yenip yol aldırmalı
III- Uygulanan kuvvetle yol aynı doğrultuda olmalı
ifadelerinden hangileri aynı anda olmalıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Ahmet 3 kg’lik bir cismi bulunduğu yerden 2 m yüksekliğe çıkarıyor.
Buna göre, Ahmet’in yaptığı iş kaç J’dür?
(g=10 N/kg)

 • 80
 • 60
 • 40
 • 20
Soru 10

Sürtünmesiz bir ortamda cisme uygulanan kuvvet ile yol arasındaki grafik şekildeki gibidir.
Buna göre, 2 m lik yol boyunca kuvvetin yaptığı iş kaç N.m’dir?

 • 20
 • 10
 • 5
 • 2
Soru 11

Yay sabiti 1000 N/m olan bir yay 10 cm sıkıştırılıyor.
Buna göre, yayda depo edilen enerji kaç J’dür?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 12

Kütlesi 1 kg olan bir oyuncak arabanın hızı 2 m/s’dir.
Buna göre, arabanın kinetik enerjisi kaç J’dür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

20 J’lük enerji harcayan bir motor 12 J’lük iş yapıyorsa verim % kaçtır?

 • 90
 • 80
 • 60
 • 50
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki kaynaklardan hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

 • Kömür
 • Jeotermal
 • Odun
 • Petrol
Soru 15

Plazmaların özellikleri ile ilgili;
I- Elektriği iyi iletirler.
II- Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler.
III- Çok yüksek sıcaklığa sahip olanları da vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Aşağıdaki niceliklerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özelliktir?

 • Genleşme
 • Kütle
 • Hacim
 • Boyut
Soru 17

10 cm3 kuru kum bulunan dereceli kaba, 60 3 su eklendiğinde toplam hacim 65 3 oluyor. Buna göre, kum taneleri arasındaki boşluk kaç 3 tür?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 18

Hacmi 10 3 olan bir sıvının kütlesi 14 g dır. Buna göre, sıvının yoğunluğu kaç g/3 tür?

 • 1,8
 • 1,6
 • 1,4
 • 1,2
Soru 19

Aşağıdaki özelliklerden hangisi element ve bileşiklerin ortak özelliğidir?

 • Saf maddedirler.
 • En küçük yapı taşları atomdur.
 • Tek cins atomlardan oluşurlar.
 • En küçük yapı taşları moleküldür.
Soru 20

Füzyon ile ilgili;
I- Atom çekirdeklerinin birleşmesidir.
II- Birleşen çekirdekler yeni bir madde oluşturur.
III- Atom çekirdeklerinin parçalanmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACDDABDBACBCBDADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?