GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’in aşağıdaki akrabalarından hangisi Mekke’de vefat etmiştir?

 • A) Kızı Hz. Fatıma
 • B) Amcası Hz. Hamza
 • C) Babası Abdullah
 • D) Dedesi Abdulmuttalip
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinin Hz. Muhammed’in çocukluk döneminde hizmeti olmamıştır?

 • A) Hz. Halime
 • B) Hz. Hatice
 • C) Ümmü Eymen
 • D) Amcasının eşi Fatıma
SORU 3

İslam’ın ilk şehitleri olarak bilinen sahabiler aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Hz. Bilal Hz. Ammar
 • B) Hz. Akil Hz. Mihca
 • C) Hz. Sümeyye Hz. Yasir
 • D) Hz. Ubeyde Hz. Umeyr
SORU 4

Habeşistan’ın, İslam’ın ilk hicret yurdu olarak seçilmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mekke’ye yakın olması
 • B) Halkının Hıristiyan olması
 • C) Hükümdarının adil bir insan olması
 • D) Habeşliler ile Müşrikler arasında düşmanlık olması
SORU 5

Hz. Muhammed’in “O ölünceye kadar Kureyş bana dokunamazdı.” dediği yakını aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amcası Ebu Talip
 • B) Hanımı Hz. Hatice
 • C) Amcası Hz. Hamza
 • D) Dedesi Abdulmuttalip
SORU 6

Akabe biatları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Medineli bazı insanların Hz. Muhammed ile gizli görüşmeleridir.
 • B) Hz. Muhammed’in İslam’ı Mekke dışına yayma teşebbüsüdür.
 • C) Medine’ye hicretin kararlaştırıldığı görüşmelerdir.
 • D) Müşrikleri, Hz. Muhammed’i Mekke’den çıkarma düşüncesine yöneltmiştir.
SORU 7

Hz. Muhammed hicret edeceği akşam Hz. Ali’ye, “Bu gece gidiyorum. Sen benim yatağımda yat. Üzerini ört ki müşrikler yatakta benim yattığımı zannetsinler. Şu emanetleri de sahiplerine teslim et ve birkaç gün sonra sen de gel.” demiştir.
Bu olaydan Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) İnsani yönü
 • B) Güvenilirliği
 • C) Merhametliliği
 • D) Tedbirli olması
SORU 8

Ahzâb Savaşı olarak da adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedir
 • B) Uhut
 • C) Mute
 • D) Hendek
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Bizanslı Hristiyanlarla yaptığı ilk savaştır?

 • A) Mute
 • B) Huneyn
 • C) Hayber
 • D) Hendek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin “hak ve sorumlulukları” güvence altına aldığını gösteren bir faaliyettir?

 • A) Mescidi Nebiyi inşası
 • B) Medine sözleşmesini yapması
 • C) Kuba mescidini yaptırması
 • D) MuhacirEnsar kardeşliğini oluşturması
SORU 11

Huneyn savaşı aşağıdaki olaylardan hangisinin hemen peşinden gerçekleşmiştir?

 • A) Mekke’nin fethi
 • B) Medine Sözleşmesi
 • C) Nadiroğulları sürgünü
 • D) Hudeybiye antlaşması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in bir hadisinde kıymetini bilmemizi istediği beş şeyin arasında yer almaz?

 • A) Gençlik
 • B) Zenginlik
 • C) Güzellik
 • D) Boş vakit
SORU 13

“Allah’tan mağfiret ve _________ dileyin. Çünkü bir kimseye imandan sonra ...den/dan daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” hadisinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) İlim
 • B) Çocuk
 • C) Ömür
 • D) Sağlık
SORU 14

Bedir Savaşı’nda müşriklerin ordusuna aşağıdakilerden hangisi komutanlık etmiştir?

 • A) Ebu Süfyan
 • B) Wo / dem
 • C) Ebu Cehil
 • D) Abbas 68
SORU 15

“Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü davran günün birinde dostun olabilir”
(Hadisi Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle ilişkilendirilemez?

 • A) Eski dost düşman olmaz.
 • B) Aş tuz ile, tuz da ölçüyle.
 • C) Fazladan yenen aş ya karın ağrıtır ya baş.
 • D) Tedbirli davranma Rahmandan, acele davranma şeytandandır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın sağlığı korumak içinkoyduğu kurallardan değildir?

 • A) Kumarın yasaklanması
 • B) Dişlerin temizlenmesi
 • C) Alkollü içeceklerin yasaklanması
 • D) Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması
SORU 17

“Ey insanlar! Güç yetireceğiniz işleri yapın. Zira siz ibadetten usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’ın en çok hoşuna giden amel, az da olsa devamlı olanıdır.”
Bu hadiste ibadetle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

 • A) Mükafatına
 • B) Kapsamına
 • C) Sürekli yapılmasına
 • D) Dengeli yapılmasına
SORU 18

Rufeyde, Ümmü Atiyye ve Ümmü Umere adlı kadın sahabiler aşağıdaki alanlardan hangisinde yaptıkları faaliyetlerle bilinirler?

 • A) Eğitim
 • B) Tarım
 • C) Sağlık
 • D) Ticaret
SORU 19

Hz. Muhammed’in sağlık ile ilgili tavsiyeleri daha çok aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

 • A) Teşhisi
 • B) Tedaviyi
 • C) Tıp teknolojisini
 • D) Koruyucu hekimliği
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 • A) “Yazık bana, keşke falancayı dost edinmeseydim” (Furkan Suresi, 28 . ayet.)
 • B) “…. Keşke Karun’a verilen bizede verilseydi, O çok şanslı!…” (Kasas Suresi, 79 . ayet)
 • C) “…. O gün inkarcı kişi “Keşke toprak olsaydım!” diyecektir. (Nebe Suresi, 40 . ayet.)
 • D) “…. Onlar orada Rabbimiz! Bizi çıkar (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryad ederler …” (Fatır Suresi 37 . ayet.)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCCADCDABACDCAABCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?