GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

“Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah, yedi sınıf insanı, arşının gölgesinde barındırıcaktır. Bunlar _________”
(Hadisi şerif)
Hadisin devamında yer alan yedi sınıftan biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adil yönetici
 • B) Cömert zengin
 • C) İtaat eden eş
 • D) Dürüst tüccar
SORU 2

Karı koca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • A) Birbirinin tamamlayıcısıdır.
 • B) Birbirlerinin günahlarından sorumludur.
 • C) Birbirlerine Allah’ın emanetidirler.
 • D) Aynı özden yaratılmışlardır
SORU 3

“Eğer inanmayıp yüz çevirirlerse bilsinlerki biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir …”
(Şura suresi, 48. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) İnsanların inanmaya zorlanamayacağına
 • B) İnanç konusunda herkes kendisinden sorumlu olduğuna
 • C) İnsanları Allah’a inandırmanın Müslüman’ın görevi olduğuna
 • D) Peygamberlerin vahyi duyurmakla görevli olduğuna
SORU 4

“… Burada bulunan bulunmayan bütün Necranlı Hristiyanların canları, malları, inançları ve dini yaşayışları Allah’ın himayesi ve Hz. Muhammed’in koruması altındadır. …” Hz. Muhammed’in Necranlı Hristiyanlarla yaptığı bu anlaşma metninde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • A) İnanç ve ibadet özgürlüğüne
 • B) Düşünce ve kanaat özgürlüğüne
 • C) Yaşam ve mülkiyet hakkına
 • D) Seçme ve seçilme hakkına
SORU 5

Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu ekonomi ile ilgili değildir?

 • A) İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.
 • B) Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz.
 • C) Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.
 • D) Müslüman bir kimse din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.
SORU 6

“Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.”
(Hadisi Şerif)
Hz. Muhammed’in bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

 • A) Seyahat özgürlüğünün yasaklanması
 • B) Koruyucu hekimlik ile ilgili tedbir alınması
 • C) İnsanın başkalarına zarar verme hakkının olmaması
 • D) Beden sağlığını korumanın insanın görevi olması 69
SORU 7

Huneyn Savaşı dönüşünde ganimet mallarını dağıtan Hz. Muhammed’e birisi “Adil ol!” deyince, Hz Peygamber “Ben adil olmazsam kim adil olabilir?” diye buyurmuştur. Olaya şahit olan sahabe şahsın ifadesine öfkelenerek onun üzerine yürümek isteyince Peygamberimiz tarafından engellenmiştir.
Hz. Muhammed’in bu tutumu onun hangi özelliğine örnek gösterilebilir?

 • A) İlmine
 • B) Cesaretine
 • C) Merhametine
 • D) Hoşgörüsüne
SORU 8

“Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.”
(Hadisi şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

 • A) Kız çocuklarının mirastan pay almasından
 • B) Kız çocuklarının korunup gözetilmesinden
 • C) Annebabanın kız çocuklarına karşı sorumlu olduklarından
 • D) Kız çocuklarını güzel yetiştirmenin sevabından
SORU 9

Kendisine “Yahudi kızı denilmesi sebebiyle incinen hanımına Hz. Muhammed: “Sen peygamber soyundan geliyorsun. Amcan peygamberdi ve sen de şu an bir peygamber eşisin. Sana bunu diyenler hangi konuda sana karşı övünüyorlar.” diyerek teselli etmiştir.
Bu olayda Peygamberimizin teselli ettiği eşi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Hatice
 • B) Hz. Aişe
 • C) Hz. Safiye
 • D) Hz. Mariye
SORU 10

İçinde yaşadığı toplum tarafından iffetsizlikle suçlanan, fakat Kuranı Kerim’in kendisinden övgüyle bahsettiği kadın aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Havva
 • B) Hz. Asiye
 • C) Hz. Hacer
 • D) Hz. Meryem
SORU 11

“Mümin olarak erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
(Nisa suresi, 124 . ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

 • A) Allah’ın adaletinden
 • B) Salih amellerin neler olduğundan
 • C) Kulluk açısından kadınerkek eşitliğinden
 • D) İyiliğin karşılığının cennet olacağından
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi aile içinde ortaya çıkan problemlerin nedenlerinden biri olamaz?

 • A) Aile baskısıyla yapılan evlilik
 • B) Aile içindeki ekonomik sıkıntı
 • C) Karşılıklı anlayış ve hoşgörü
 • D) Görev ve sorumlulukların ihmali
SORU 13

Hz. Muhammed’in yöneticiliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Kendisini Allah’a karşı sorumlu gören iyi bir yöneticiydi.
 • B) Devlet işlerinin yoğunluğu ibadetlerini aksatmasına sebep olmazdı.
 • C) Bir yönetici olarak bazı hak ve özgürlükleri sözleşmelerle teminat altına almıştı.
 • D) Devlet işleriyle ilgili görevlendirmelerde akrabalarına öncelik tanırdı.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in iştişare sonucu verdiği bir karar değildir?

 • A) Kıble olarak Kâbe’nin tayini
 • B) Şavaşta hendek kazdırması
 • C) Uhut’ta meydan savaşına karar verilmesi
 • D) Bedir savaşında ordunun yerinin belirlenmesi
SORU 15

Medine Sözleşmesi’nin içeriğinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • A) Medine’nin birlikte savunulmasına
 • B) Her grubun dinini yaşama hakkına sahip olduğuna
 • C) Anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed’in hakimliğine başvurulmasına
 • D) Anlaşmanın geçerliliğinin on yılla sınırlandırılmasına
SORU 16

Kenarıı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de adli ilahi sorar Ömer’den onu.

M. Akif Ersoy
Bu dizelerde verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yöneticiler Allah’a karşı sorumludur.
 • B) Yöneticiler sadece halka karşı sorumludur.
 • C) Yöneticiler Allah’tan başkasına hesap vermez.
 • D) Yöneten ile yönetilen hukuk önünde eşittir.
SORU 17

Hz. Muhammed’in: “Ondan daha doğru sözlü bir adamı, yer taşımamış ve gökte gölgelememiştir” diyerek övdüğü bir sahabi Hz. Peygambere gelip kendisini yönetici olarak görevlendirmesini istemiştir.Hz. Muhammed ona son derece nazik davranmış ama yöneticilik için eksik olduğunu söyleyip isteğini kabul etmemiştir.
Olayda anlatılan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ebu Zer
 • D) Hz. Muaz b. cebel
SORU 18

Bir yöneticide aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?

 • A) Adalet
 • B) Tutarsızlık
 • C) Ehliyet ve Liyakat
 • D) İnsan haklarına saygı 70
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sorumluluklarından birisi değildir?

 • A) Yerine getirmesi gereken görevleri başkasına yüklemek
 • B) Haklarını yasalara uygun bir şekilde kullanmak
 • C) İnsanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmak
 • D) Kanunlara itaat etmek
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireysel faydalarındandır?

 • A) Toplumsal hayatı kolaylaştırır
 • B) Kültür ve sanatın gelişmesine katkıda bulunur.
 • C) Kişiye kendini ifade etme imkanı sunar.
 • D) İstişarenin yaygınlaşmasını sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDBADACDBCDADACBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?