GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin ortak inancı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Adem’in peygamberliği
 • B) Hz. İsa’nın peygamberliği
 • C) Allah inancının içeriği
 • D) Irka dayalı din anlayışının reddedilmesi
SORU 2

Aşağıdaki dinlerden hangisi monoteist (tek tanrılı) inanç sistemi içinde kabul edilir?

 • A) Caynizm
 • B) Sihizm
 • C) Şintoizm
 • D) Hinduizm
SORU 3

Hz. Musa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Hz. Musa MÖ. 1250’li yıllarda yaşamıştır.
 • B) Firavun’un sarayında öz annesi tarafından emzirilmiştir.
 • C) Hz. Şuayb’in kızlarından biriyle evlenmiştir.
 • D) Hz. Yahya kendisine yardımcı olarak verilmiştir.
SORU 4

Günümüz Hristiyanlığının şekillenmesinde etkili olan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Petrus
 • B) Andreas
 • C) Pavlus
 • D) Tomas
SORU 5

Ahiret inancı aşağıdaki dinlerden hangisinde vardır?

 • A) Hinduizm
 • B) Hristiyanlık
 • C) Şintoizm
 • D) Konfüçyanizm
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi bir din kurucusu değildir?

 • A) Buda
 • B) Nanak
 • C) Mahavira
 • D) Kşatriya
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa ile ilgili Hristiyanların düşüncesi değildir?

 • A) Babasız olarak Meryem’den doğmuştur.
 • B) Allah Ona tanrılık vermiştir.
 • C) Hz. İsa teslisin ilk unsurudur.
 • D) İncil yazarları vahyi Hz. İsa’dan almıştır.
SORU 8

• 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim.
• 30 yaşında irademe sahip olabildim.
• 40 yaşında şüphelerden uzaklaştım.
• 50 yaşında göğün emrini öğrendim.
• 60 yaşında seziş yoluyla herşeyi kavradım.
• 70 yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim.
Bu sözlerin sahibi Çinli filozof ve din kurucusu kimdir?

 • A) Konfüçyüs
 • B) Zerdüşt
 • C) Lao-Tzu
 • D) Parsva
SORU 9

Aşağıdaki dinler ve bekledikleri kurtarıcı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Hinduizm → Kalki
 • B) Budizm → Maitreya
 • C) Yahudilik → Mesih
 • D) Hristiyanlık → Saoşyant
SORU 10

“Beş Klasik” ve “Dört Kitap” adlı metinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • A) Konfüçyanizm
 • B) Zerdüştlük
 • C) Şamanizm
 • D) Şintoizm
SORU 11

Aşağıdaki kandillerden hangisi Hz. Muhammed’in hayat hikayesiyle doğrudan ilişkili değildir?

 • A) Miraç
 • B) Berat
 • C) Mevlit
 • D) Kadir gecesi
SORU 12

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada aşağıdaki ilimlerden hangisinin en az katkısı vardır?

 • A) Tefsir
 • B) Hadis
 • C) Fıkıh
 • D) Tecvit
SORU 13

Aşağıdaki dinlerin hangisinde hac mekanları tek merkezde toplanmıştır?

 • A) Hristiyanlık
 • B) Hinduizm
 • C) İslamiyet
 • D) Budizm
SORU 14

Fısıh, Şavuot ve Sukkot bayramları aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • A) Yahudilik
 • B) Zerdüştlük
 • C) Konfüçyanizm
 • D) Hristiyanlık
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere ait bir mabettir?

 • A) Kilise
 • B) Sinagog
 • C) Şapel
 • D) Katedral
SORU 16

Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortak özellik değildir?

 • A) Vahye dayalı kitaplardır.
 • B) Peygamberlerinden sonra kitap haline getirilmişlerdir.
 • C) Ahiret inancı ortak konulardandır.
 • D) Peygamberlerinin fikirlerinden oluşmaktadır.
SORU 17

Kurban ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İslam’da belli hayvanlar kurban edilir.
 • B) Hristiyanlarda kurban Hz. İsa’nın çarmıh olayıyla iptal edilmiştir.
 • C) Zerdüşt canlı hayvan kurbanını teşvik etmiştir.
 • D) Mabetlerinin yıkılmasından sonra Yahudiler kurban ibadetini askıya almışlardır.
SORU 18

Yahova şahitleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kendilerini ayrı bir din olarak görürler.
 • B) Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul ederler.
 • C) Vatan, millet ve bayrak gibi kavramlara karşıdırlar.
 • D) Kan bağışını ve organ naklini kabul etmezler.
SORU 19

• Et yemezler, kahve, çay, sigara ve içki içmezler.
• Cumartesi gününü dinlenme günü kabul eden Hristiyanlardandır.
• Türklerin İsa Mesih’in ikinci gelişini engellediğine inanırlar.
Hakkında bilgi verilen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adventisler
 • B) Baptistler
 • C) Yahova şahitleri
 • D) Mesih inanlıları
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden anlamca farklıdır?

 • A) “İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran” (Hristiyanlık)
 • B) “Bir kimse kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz.” (İslam)
 • C) “İyi insan diğerlerinin kazancını kendi kazancı, kaybını da kendi kaybı olarak görür.” (Taoizm)
 • D) “Yaşamdan zevk almak isteyen, dilini, kötülükten dudaklarını yalandan uzak tutsun.” (İncil)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCBDCADABDCABDCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?