GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Mantığın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Doğru bilginin ölçütü
 • B) Düşünmenin fizyolojisi
 • C) İnsan bilgisinin sınırları
 • D) Doğru düşünmenin kuralları
SORU 2

• Bir şey, aynı zamanda hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz.
• Bir şey, aynı zamanda hem var hem yok olamaz.
Bu ifadeler, aşağıdaki mantık ilkelerinden hangisine örnek olur?

 • A) Özdeşlik
 • B) Çelişmezlik
 • C) Yeter – Neden ilkesi
 • D) Üçüncü Halin İmkansızlığı
SORU 3

Bilgi doğrusu, önermenin nesnel gerçekliğe uygun olmasıdır. Mantık doğrusu ise doğruluğu gözlem ve deneyle değil akıl yürütme yoluyla kanıtlanabilen önermelerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir?

 • A) Kar beyazdır.
 • B) Su normal koşullarda 100°de kaynar.
 • C) Hiçbir insan kedi değildir.
 • D) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
SORU 4

Aristoteles mantık çalışmalarını ‘’Organon’’ adlı altı kitaptan oluşan eserinde toplayarak mantığı sistemli bir bilgi alanı haline getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi “Organon”u oluşturan bu kitaplardan değildir?

 • A) Kategoriler
 • B) Önermeler
 • C) Topikler
 • D) Septikler
SORU 5

• Bütün insanlar ölümlüdür.
• Sokrates’te insandır.
• O halde Sokrates’ te ölümlüdür.
Yukarıda verilen akıl yürütme biçimi hangisidir?

 • A) Tümdengelim
 • B) Tümevarım
 • C) Analoji
 • D) Özdeşlik
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinde soyut kavramlar birlikte verilmiştir?

 • A) İnsan – İnsanlık
 • B) Siyah – Masa
 • C) Yiğitlik – Güzellik
 • D) Kitaplık – Ayakkabılık
SORU 7

Bir kavram, bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavramdır?

 • A) Memur
 • B) Ordu
 • C) Öğrenci
 • D) Milletvekili
SORU 8

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?

 • A) Meşe
 • B) Ağaç
 • C) Çam
 • D) Bitki
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sadece neliği olan, gerçekliği olmayan bir kavramdır?

 • A) Kaf dağı
 • B) Dağ
 • C) İnsan
 • D) Keçi
SORU 10

Yukarıdaki diyagramı bütünü ile dile getiren önerme çifti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bazı insanlar hayvan değildir. Bazı hayvanlar insan değildir.
 • B) Hiçbir insan hayvan değildir. Hiçbir hayvan insan değildir.
 • C) Bazı insanlar hayvandır. Bütün hayvanlar insandır.
 • D) Bazı insanlar hayvan değildir. Hiçbir insan hayvan değildir.
SORU 11

Yalnız bir türe ait olan ve zorunlu olarak ayırıma bağlı olan özelliğe özgülük denir.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “insan” kavramının özgülüğüdür?

 • A) Uyumak
 • B) Üremek
 • C) Konuşmak
 • D) Yürümek
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?

 • A) İnşallah mezun olursun.
 • B) Mantık zor bir ders değildir.
 • C) Konya güzel bir şehirdir.
 • D) 6 sayısı, 5 sayısından küçüktür.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

 • A) Öğrenciler tatildedir.
 • B) Bütün çiçekler kokuludur.
 • C) Ahmet çalışır ise sınıfını geçer.
 • D) Hiçbir çocuk yaramaz değildir.
SORU 14

I- Bazı öğrenciler çalışkandır.
II- Tüm çiçekler güzeldir.
III- Kedi bir hayvandır.
IV- Hiçbir inek uçmaz.
Verilen önermelerden, tümel olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) II ve IV
SORU 15

“Bütün hayvanlar yırtıcıdır” önermesinin altığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bazı hayvanlar yırtıcıdır.
 • B) Bazı hayvanlar yırtıcı değildir.
 • C) Hiçbir hayvan yırtıcı değildir.
 • D) Hiçbir yırtıcı hayvan değildir.
SORU 16

“Bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak anlamca eş değer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır.”
Yukarıda tanımı verilen önermeler arası ilişki türü hangisidir?

 • A) Analoji
 • B) Döndürme
 • C) Alt karşıt
 • D) Üst karşıt
SORU 17

I- Bazı insanlar erdemlidir.
II- O halde bazı insanlar çıkarcı değildir.
III- Hiçbir erdemli çıkarcı değildir.
Yukardaki önermelerden düzenli bir kıyas oluşturmak için doğru sıralama hangisi olmalıdır?

 • A) I – II – III
 • B) III – I – II
 • C) III – II – I
 • D) II – I – III
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bileşik kıyas çeşitlerinden değildir?

 • A) Sorit
 • B) Karma kıyas
 • C) Kesin kıyas
 • D) Zincirleme kıyas
SORU 19

Sonucun aynısının ya da karşıtının anlam ve şekil bakımından öncüllerde bulunduğu kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zincirleme kıyas
 • B) Seçmeli kıyas
 • C) Karma kıyas
 • D) Sorit
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yüklemli kesin kıyasların geçerli olabilmesinin kurallarından değildir?

 • A) Orta terim sonuç önermesinde yer almalıdır.
 • B) Her kıyasta büyük, küçük ve orta terim yer almalıdır.
 • C) İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • D) İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCDACBDABCACDABBCBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?