GİRİŞ/KAYIT

Sağlık Bilgisi 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bedensel iyilik hâli ile ilgilidir?

 • A) Sakat olmama
 • B) Ailesiyle olumlu ilişkiler kurma
 • C) Yeni koşullara uyum sağlama
 • D) Çevresinden olumlu etkilenme
SORU 2

I. Ana ölüm hızı
II. Kaba doğum hızı
III. Nüfus artış oranı
Yukarıda verilenlerden hangileri bir ülkenin sağlık düzeyini göstermek için kullanılabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen kimyasal etmenlerdendir?

 • A) İklim koşulları
 • B) Halka açık yerler
 • C) İçme ve kullanma suları
 • D) Tarımda kullanılan böcek öldürücü maddeler
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkeninin, vektör olarak adlandırılan hayvanlar tarafından, insanlara taşınması sonucu oluşan hastalıklardandır?

 • A) Sıtma
 • B) Tifo
 • C) Dizanteri
 • D) Çocuk felci
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, hastanın ayakta muayene ve tedavisinin yapıldığı birinci basamak tedavi merkezlerindendir?

 • A) Doğum evleri
 • B) Üniversite hastaneleri
 • C) Ana ve çocuk sağlığı merkezleri
 • D) Onkoloji (kanser) hastaneleri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizlik ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • A) Sağlıklı yaşamın temeli kişisel temizlikle başlar.
 • B) Kişisel temizlik uygulamaları okulla birlikte başlar.
 • C) Temiz olan bireyin kendine güven duygusu artar.
 • D) Kişisel temizliğine dikkat eden bireylerden oluşan toplumlar sağlıklı yaşar.
SORU 7

I. Yiyecek artıkları
II. Duyarlı bir diş yüzeyi
III. Asit oluşmasına neden olan mikroorganizmalar
Yukarıdakilerden hangileri dişlerde çürüklerin oluşmasına neden olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi dişlerdeki çürümeye bağlı enfeksiyonların neden olabileceği hastalıklardan değildir?

 • A) Çocuk felci
 • B) Eklem romatizması
 • C) Kemik iltihapları
 • D) Alerjik rahatsızlıklar
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi dişlerde renk bozukluğuna neden olmaktadır?

 • A) Süt dişlerinin erken kaybedilmesi
 • B) Tırnak yeme, parmak emme gibi yanlış alışkanlıklar
 • C) Kişinin aldığı flor miktarının fazla olması
 • D) Dişlerin çene kemiği üzerinde dizilişinin bozuk olması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi düzenli spor yapmanın yararları arasında sayılmaz?

 • A) Tansiyon normal değerlerde kalır.
 • B) Kandaki akyuvar sayısı artar, alyuvar sayısı azalır.
 • C) Koroner damarlarda daralma ve tıkanma riski azalır.
 • D) Kan dolaşımı ve kanın tüm vücuda yayılması kolaylaşır.
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi aile planlaması konusunda bilgi alınabilecek yerlerden biri değildir?

 • A) Sağlık Ocakları
 • B) Kadın doğum servisleri
 • C) Büyük hastanelere yakın oturan akrabalar
 • D) Ana ve çocuk sağlığı merkezleri
SORU 12

I. Hormonlar
II. Beslenme
IIIç Fiziki çevre
Yukarıdakilerden hangileri büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

İnsanlarda vücut ve zeka gelişiminin en hızlı olduğu büyüme ve gelişme dönemi hangisidir?

 • A) Bebeklik
 • B) Çocukluk
 • C) Okul çağı
 • D) Ergenlik
SORU 14

• Anal ya da tuvalet eğitimi dönemi de denir.
• Çocuk yardımsız yürüyebilir.
• Yasak ve kısıtlamalara direnç gösterir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen büyüme ve gelişmedeki özerklik dönemi hangi aylar arasında görülür?

 • A) 0 – 6
 • B) 6-12
 • C) 12-36
 • D) 36-72
SORU 15

I- Ergenin beslenmesine özen göstermesi, spor, müzik vb. uğraşlar edinmesi sağlanmalı
II- Aileler ergenin tüm isteklerini yerine getirmeli
Ergenlik dönemindeki bireylere ailelerin davranışı ile ilgili yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığının korunmasında yanlış davranışlardandır?

 • A) Kişi kendini tanımalı, olumlu ve olumsuz yönleriyle kendini kabul etmelidir.
 • B) Kişi, kendi özelliklerini koruyarak yaşadığı toplumun gerçeklerine göre davranmalıdır.
 • C) Kişi, çevresindeki farklı görüşlere aldırmadan bildiği doğrultuda kendince yaşamalıdır.
 • D) Yeni durumlara gerçekçi değerlendirmeler yaparak uyum sağlayabilmelidir.
SORU 17

Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak, kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimi hangisidir?

 • A) Pasif içicilik
 • B) Tolerans gelişimi
 • C) Madde bağımlılığı
 • D) Yoksunluk sendromu
SORU 18

Sigarada bulunan hangi zararlı madde, soluk borusunun iç yüzeyindeki kirpikli yapıyı bozarak, akciğerlere kirli havanın doğrudan alınmasına neden olur?

 • A) Nikotin
 • B) Aseton
 • C) Amonyak
 • D) Katran
SORU 19

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkındaki kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yasak değildir?

 • A) Toplu taşıma araçlarında sigara içmek
 • B) Kapalı mekanlarda sigara satmak
 • C) Kitle iletişim araçlarında sigara reklamı yapmak
 • D) Sağlık kurumlarının binalarında sigara içmek
SORU 20

I- Bağımlılar tedavi sırasında istekli, kararlı ve sabırlı olmalıdır.
II- Bağımlılık tedavisine başlamak için bağımlının maddi durumu çok iyi olmalıdır.
Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi ile ilgili yukarıda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDACBDACBCDACACBDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler