GİRİŞ/KAYIT

Sağlık bilgisi 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Bireyin ilk deneyimlerini kazandığı, ilk tutum ve davranışlarının belirlendiği ortam aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlkokul
 • B) Aile
 • C) İş yeri
 • D) Toplum
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tüm ailelerde bulunması gereken niteliklerle ilgili yanlış bir bilgidir?

 • A) Ailenin kapsamı sınırsızdır.
 • B) Aile, duygusal bir temele dayanır.
 • C) Aile üyelerinin sorumlulukları vardır.
 • D) Aile, toplumsal kurallarla çevrilidir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının amaçlarından değildir?

 • A) İstenmeyen gebelikleri önlemek
 • B) Doğum yapma yaşını ayarlamak
 • C) Ailelerin en az iki çocuk sahibi olmalarını sağlamak
 • D) Bedenen ve ruhen sağlıklı çocuklar yetişmesini sağlamak
SORU 4

Doğuma kadar embriyonun anne ile bağlantısını ve beslenmesini sağlayan yapıya ne ad verilir?

 • A) Zigot
 • B) Lohusa
 • C) Yumurtalık
 • D) Plâsenta
SORU 5

Normal gebelik süresinde, gebeliğin en riskli olduğu ve düşüğün ortaya çıkma olasılığının en yüksek olduğu aylar hangisidir?

 • A) 03
 • B) 35
 • C) 57
 • D) 79
SORU 6

I. Annenin 25-35 yaş arasında olması
II. Ailede kalıtsal bir hastalığın bulunması
III. Annenin aşırı kilolu ya da zayıf olması
Yukarıdakilerden hangileri gebelikte risk oluşturabilecek durumlardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Bebekler sağlıklı şekilde doğduğunda verilen ilk besin aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • A) Saf su
 • B) Anne sütü
 • C) Şekerli su
 • D) Pastörize süt
SORU 8

• Ağız içinde ufak, beyaz noktacıklar şeklinde görülür.
• Emme güçlüğü ve ağrıya yol açar.
• Karbonatlı su ile tedavi edilmeye çalışılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve özellikle süt çocuklarında görülen sağlık sorununun adı nedir?

 • A) Pamukçuk
 • B) Zatürre
 • C) Sarılık
 • D) Doğmalık hastalık
SORU 9

Hastalık etkeni olan herhangi bir mikroorganizmanın vücuda girerek üremesi durumuna ne denir?

 • A) Vektör
 • B) Enfeksiyon
 • C) Kuluçka süresi
 • D) Bulaşma süresi
SORU 10

I. Beslenme eğitimi
II. Bağışıklama (aşılama)
III. Sağlık eğitimi
Yukarıdakilerden hangileri bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Normal şartlarda, yetişkin sağlıklı bir insanda vücut sıcaklığı kaç ºC olmalıdır?

 • A) ,345
 • B) ,365
 • C) ,375
 • D) 38
SORU 12

Hastalanan kişinin, sağlam kişilerle temasını keserek hastalığın yayılmasına engel olmak amacıyla ayrı bir odaya alınmasına ne denir?

 • A) Endemi
 • B) Epidemi
 • C) Tecrit
 • D) Dezenfeksiyon
SORU 13

Aşağıdaki çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklarından hangisinin etkeni bakterilerdir?

 • A) Difteri
 • B) Su çiçeği
 • C) Kızamıkçık
 • D) Çocuk felci
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır?

 • A) Sıtma
 • B) Verem
 • C) Kızıl
 • D) Frengi
SORU 15

Aşağıda verilenlerden hangisi ilk yardımın tedbir ve kurtarma aşamasında yapılır?

 • A) En yakın acil yardım ekibine haber verilir.
 • B) Olay yerinde ne olduğu süratle değerlendirilir ve olay yeri kontrol altına alınır.
 • C) Kalbin çalışması ve dolaşımın sağlanması gerekir. Kanama varsa kontrol altına alınır.
 • D) Hasta ve yaralılar, mevcut araçlarla en kısa zamanda acil yardım merkezlerine nakledilir.
SORU 16

I. Kişinin ruhsal durumu
II. Alkol ve madde bağımlılığı
III. Kişinin eğitim düzeyi ve tedbirsiz oluşu
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

I. Batan cisimler çıkarılır.
II. Kanama varsa durdurulur.
III. Yaranın üzeri kapatılarak acil yardım istenir.
Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru uygulamalardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

I. Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli ve sürekli akış hâlindedir.
II. Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp ile uyumlu kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 19

Yaralının durumuna göre, yaralı taşıma şekillerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Kaburga kırığı sırt üstü yatış
 • B) Bacak kırığı sırt üstü yatış
 • C) Baş yaralanmaları yarı oturuş pozisyon
 • D) Açık göğüs yaralanması yarı oturuş pozisyon
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nakli yapılan dokulardandır?

 • A) Kalp
 • B) Böbrek
 • C) İnce bağırsak
 • D) Kemik iliği
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDACBABDBCADBDCCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler