GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

I. Dokumacılık
II. Kuyumculuk
III. Kunduracılık
Verilenlerden hangileri, “Güzel Sanatlar” sınıfının ürünlerinden değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Merkezi İsviçre’de bulunan New 7 Wonders Vakfı, aşağıdakilerden hangisini belirlemek için 2002 yılında bir yarışma düzenlemiştir?

 • A) Dünyanın yedi yeni harikasını
 • B) Keşfedilen yeni yıldızlara verilecek isimleri
 • C) Okyanuslarda yeni keşfedilen canlı gruplarını
 • D) Astrolojik olarak insan egosunun yedi yönünü
SORU 3

Aşağıdaki sanat eserlerine bakış açılarından hangisi, onların korunmasına hizmet etmez?

 • A) Ortak kültür mirası
 • B) Bizden olmayan toplumlara ait ürünler
 • C) Ülkelere turist çeken en büyük unsur
 • D) İnsanların geçmişteki kökleriyle kurdukları köprü
SORU 4

Tunç alaşımı, aşağıdaki dönemlerin hangisine damgasını vurmuştur?

 • A) Mezolitik Çağ’a
 • B) Neolitik Çağ’a
 • C) Demir Çağı’na
 • D) Maden Çağı’na
SORU 5

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçen İlk Çağ Anadolu uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lidya
 • B) Frig
 • C) Hitit
 • D) Urartu
SORU 6

Sakkara’da bulunan Coser Piramidi, aşağıdaki hangi tür piramidin ilk örneğidir?

 • A) Düz
 • B) Taş
 • C) Basamaklı
 • D) Kaya içine oyma
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, “Laokoon ve Oğulları” adlı heykel grubu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) Rodos Adası’nda bulunmuş bir heykel topluluğudur.
 • B) Şiddet ve acıyı anlatan kompozisyonlar yaratmada ustalaşmış sanatçılar tarafından yapılmıştır.
 • C) Arkaik Dönem Yunan heykellerinin tüm özelliklerini yansıtır.
 • D) Yılanlar tarafından sarılan Laokoon ve oğullarının ölüm kalım mücadelesinin işlendiği heykel grubu, Vatikan Müzesinde sergilenmektedir.
SORU 8

Aşağıdaki objelerden hangisi Frig uygarlığına aittir?

 • A) Para
 • B) Fibula
 • C) Ryton
 • D) Papirüs
SORU 9

İkona yapımında kullanılan en yaygın malzeme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fildişi
 • B) Mozaik
 • C) Mermer
 • D) Ahşap
SORU 10

Roma mimarlığında forumların içinde yer alan ve halkın resmî işlerini yürüttüğü, alış verişini yaptığı bazilikalar, Bizans Dönemi’nde aşağıdaki hangi amaç için kullanılmıştır?

 • A) Tıp
 • B) Spor
 • C) İbadet
 • D) Eğlence
SORU 11

20 . yüzyıl başlarında Zürih, New York, Berlin, Paris gibi büyük kentlerde ortaya çıkan sanat hareketi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dadaizm
 • B) Fovizm
 • C) Realizm
 • D) Romantizm
SORU 12

Picasso’nun, aşağıdaki eserlerinden hangisi “Kübizm”in başlangıç noktası olarak kabul edilir?

 • A) “Oyuncu”
 • B) “Akrobat Ailesi”
 • C) “Mandolinli Kız”
 • D) “Avignonlu Kızlar”
SORU 13

“Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere “Kabartma” veya ________ denir.”
Verilen tanımda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Rölyef
 • B) Portal
 • C) Fresko
 • D) Transept
SORU 14

1309 1425 yılları arasında inşa edilen Dojlar Sarayı, bugün hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

 • A) Fransa
 • B) İtalya
 • C) Almanya
 • D) Türkiye
SORU 15

I. Gotik Sanatı
II. Roman Sanatı
III. Barok Sanatı
Verilenlerden hangileri, Orta Çağ Avrupası’nda görülen sanat akımlarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Manzara resmi ilk defa aşağıdaki hangi dönemde, konulara fon olmaktan çıkıp figürlerin önüne geçmiştir?

 • A) Gotik
 • B) Metafizik
 • C) Romantik
 • D) Neoklasik
SORU 17

Aşağıdaki Rönesans sanatçılarından hangisinin en önemli yapıtı, Floransa Vaftizhanesi için hazırladığı bronz kapılardır?

 • A) Masaccio
 • B) Donatello
 • C) Michelangelo
 • D) Lorenzo Ghiberti
SORU 18

Neoklasizm’in en etkili olduğu sanat kolu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mimarlık
 • B) Heykel
 • C) Resim
 • D) Müzik
SORU 19

• İtalyan ressam aynı zamanda mimar, mühendis, matematikçi, anatomist, müzisyen ve heykeltıraştır.
• İtalyan resim sanatında yeni bir çığır açan sanatçı, geleneksel tekniklerin dışına çıkarak duvar resimlerinde yağlı boya kullanmıştır.
• “Son Akşam Yemeği” en çok bilinen eserlerinden biridir.
Hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Masaccio
 • B) Pieter Brueghel
 • C) Antonio Canova
 • D) Leonardo da Vinci
SORU 20

18 . yüzyılın sonlarında, Barok ve Rokoko sanatlarının aşırı süslemeciliğine ve yapaylığına karşı oluşan tepki sonucunda ortaya çıkan sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Realizm
 • B) Romantizm
 • C) Neoklasizm
 • D) Ekspresyonizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDACCBDCADABBCDADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?