Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iğne yapraklı orman biyomunun bitki örtüsünün genel adıdır?

 • Tayga
 • Savan
 • Tundra
 • Maki
Soru 2

Çöllerde yayılış gösteren bazı bitkilerin gövdelerinde yer alan dikenlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Havadaki minerallerin bünyesine girmesini engellemek
 • Bazı hayvan türlerine karşı kendini savunmak
 • Gece sıcaklık düştüğünde bitkiyi soğuktan korumak
 • Bitki bünyesindeki su ve nem miktarını korumak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar canlıların yeryüzüne dağılışını daha az etkilemiştir?

 • İnsan faaliyetleri
 • Volkanik patlamalar
 • İklim değişiklikleri
 • Kıtaların kayması
Soru 4

Azot maddesinin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Litosfer
 • Atmosfer
 • Hidrosfer
 • Biyosfer
Soru 5

Nüfusla ilgili aşağıda varılan yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Nüfus miktarı ve özellikleri ile ülkenin kalkınmaları arasında bağlantı vardır.
 • Artan dünya nüfusu sınırlı doğal kaynakları daha çok tüketmektedir.
 • Bir ülke nüfusunun sayısal fazlalığı güçlü olması için yeterli bir özelliktir.
 • Nüfusun hızlı artışı gibi, artmayışıda ülkeler için önemli bir sorundur.
REKLAM
Soru 6

• Nüfus artış hızını 1940’lı yıllara kadar teşviklerle % 2’ye yükseltmiştir.
• Nüfusu bu kez çok artınca % 1’e düşürmüştür.
• 1990 lı yıllarda bu defa da nüfus artış hızı çok düşük seviyelere inince artış için teşvik kampanyaları başlatmış ancak istediği sonuca ulaşamamıştır.
Yukarıda nüfus politikaları hakkında kısaca bilgi verilen ülke hangisidir?

 • Çin
 • Türkiye
 • Fransa
 • Japonya
Soru 7

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Kuzey Amerika’da yer almaktadır?

 • Karaçi
 • Los Angeles
 • Cakarta
 • Sao Paulo
Soru 8

Yer şekilleri, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde daha çok belirleyici olduğu için; üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkiler?

 • Ulaşım
 • Enerji
 • Bitki örtüsü
 • Ham madde
Soru 9

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen çizgilerden hangisi ülkemizdeki petrol boru hatlarından diri değildir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Kalkınma süreçlerini istikrarlı ve güvenli şekilde başarmış ülkelerin öncelikli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • En büyük yatırımı ulaşım sektörüne yapmaları
 • Bulaşıcı hastalıklarla başarılı şekilde mücadele etmeleri
 • Nüfus artış hızlarının her dönem yüksek gerçekleşmesi
 • Kendi doğal ve insan kaynaklarından verimli şekilde yararlanmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da bir dönem yaşamış medeniyetlerden biri değildir?

 • Troya
 • Lidya
 • Aztek
 • Urartu
Soru 12

Yukarıdaki grafiğe bakarak sektörlerin millî gelire göre ülkemiz ekonomisindeki dağılımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • Sanayi -- > Tarım -- > Hizmet
 • Tarım -- > Sanayi -- > Hizmet
 • Sanayi -- > Hizmet -- > Tarım
 • Hizmet -- > Tarım -- > Sanayi
Soru 13

Türkiye’de 1933 yılında devletçilik yoluyla sanayileşme politikasının seçilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Nüfus artış hızının düşük olması
 • Özel sermeye birikiminin yetersiz kalması
 • Ekonominin tarım ağırlıklı yapıda olması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin üretimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından özel izin ile belirlenen yerlerde yapılmaktadır?

 • Kenevir
 • Buğday
 • Fındık
 • Turunçgil
Soru 15

Ülkemizde arıcılığın yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Yatırım giderlerinin düşük olması
 • Ülkemizin bitki örtüsü zenginliği
 • Ürünlerine olan talebin fazla olması
 • Ekosistemin işleyişine katkı yapması
Soru 16

Başta altın, gümüş üretimi, aynaların sırlanması, barometre, pil ve böcek ilacı yapımında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manganez
 • Asbest
 • Civa
 • Antimon
Soru 17

Türkiye aşağıda verilen hangi enerji kaynağı bakımından zengindir?

 • Doğal gaz
 • Linyit
 • Petrol
 • Taş kömürü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda yaşanan afetlerin etkilerini arttıran doğal faktörlerdendir?

 • Göç alan yerlerde plansız kentleşme
 • Orman ve meraların tahrip edilmesi
 • Dağlık ve engebeli arazi yapısı
 • Arazinin hatalı kullanımı
Soru 19

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen taralı alanlardan hangisi sanayinin gelişmediği yerlerden biridir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Aşağıdaki illerin hangisinde sel ve taşkın olayları daha çok yaşanır?

 • Kırklareli
 • Bartın
 • Kütahya
 • Muş
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBCDBAADCBCADCBCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?