Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türk kültürünün hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşıması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

 • Coğrafi özelliklerle
 • Örf ve adetlerle
 • Din ve inançlarla
 • Türklerin karakterleriyle
Soru 2

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Türk kültürüne ait eserler yoktur?

 • Çin
 • Kanada
 • Macaristan
 • Moğolistan
Soru 3

I İskenderiye Feneri
II Artemis Tapınağı
III Kral Mozoles’in Mezarı
Yukarıdakilerden Türkiye sınırları içinde yer alanlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

• Adıyaman Nemrut Dağı
• Japonya Kusturi Nehri
• Meksika Ulusal Parkı
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kuzey Yarım Küre de bulunurlar.
 • Dünyanın yedi harikası içinde yer alırlar.
 • Dünya kültür ve doğal miraslarıdır.
 • UNESCO tarafından koruma altına alınmışlardır.
Soru 5

Yukarıdaki haritada (?) ile gösterilen ada aşağıdakilerden hangisidir?

 • İrlanda
 • Honşu
 • İzlanda
 • Sicilya
REKLAM
Soru 6

Japonya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Başkenti Tokyo’dur.
 • Oligarşi ile yönetilir.
 • Şehir nüfus oranı % 67 dir.
 • Okumayazma bilmeyenlerin oranı % 1 dir.
Soru 7

Hindistan’da bitki örtüsünün çok çeşitli olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • İklim özelliklerinin
 • Enlem farklılığının
 • Toprak özelliklerinin
 • Yarımada olmasının 11
Soru 8

Hollanda’da iklimin ılıman olmasını sağlayan sıcak su akıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • OyaŞiyo
 • Brezilya
 • GolfStream
 • KuroŞiyo
Soru 9

Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya para meselelerinin çözülmesi için ülkeler arasında işbirliği sağlamak
 • Kuzey Amerika ülkelerinin başka ülkelere karşı ekonomik yönden daha da güçlenmelerini sağlamak
 • Ülkeler arasında ayrım gözetmeden dünya ticaretinin geliştirilmesine destek vermek
 • II. Dünya Savaşı’nı kazanan ülkeler arasında savaş sonrası oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmek
Soru 10

Tarım toprakları, hangi çağda doğal kaynak olarak önem kazanmaya başlamıştır?

 • Kalkolitik Çağ
 • Mezolitik Çağ
 • Paleolitik Çağ
 • Neolitik Çağ
Soru 11

1970 li yıllarda nükleer enerji santrallerine talebin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Petrol krizi
 • Nükleer kazalar
 • Ekonomik yavaşlama
 • Fosil yakıt fiyatlarının düşmesi
Soru 12

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerjisi üreten tesis olamaz?

 • Çin
 • İsviçre
 • Kanada
 • Rusya Federasyonu
Soru 13

Biyokütle enerjisi, organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanmaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi biyokütle kaynağı değildir?

 • Patates
 • Şaman
 • Balık iskeleti
 • Demir
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hidroelektrik santrallerinin neden olduğu çevresel sorundur?

 • Balıkçilığı desteklemesi
 • Çevre ziraatını geliştirmesi
 • Ağaçlandırmayı teşvik etmesi
 • Bazı zararlı organizmalar üretmesi
Soru 15

Mississippi Nehri hangi ülkenin sınırları içindedir?

 • Hindistan
 • Brezilya
 • ABD
 • Mısır
Soru 16

• Çiftçilik
• Değirmencilik
• Ziraat mühendisliği,
aşağıda verilen doğal kaynakların hangisiyle ilgili mesleklerdir?

 • Orman
 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • Toprak
 • Petrol
Soru 17

Bazı gazların atmosferde yoğun şekilde artmasıyla yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artma sürecine ne denir?

 • Küresel ısınma
 • Ozon seyrelmesi
 • İklim değişikliği
 • Hava kirliliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının görevidir?

 • Her türlü hava olaylarının oluşmasını sağlar.
 • Göl ve akarsuların asit dengesini düzenler.
 • Güneşten gelen öldürücü ışınları filtre eder.
 • Göktaşların atmosferde parçalanmasını sağlar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sonuçlarından değildir?

 • Doğal kaynakların korunması
 • Enerji tüketiminin artması
 • Çevre kirliliğinin azalması
 • Atık miktarının azalması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğadaki su kaynaklarının potansiyelini artırır?

 • Bitki örtüsünün artırılması
 • Hızlı nüfus artışı ve kentleşme
 • Sanayi işletmelerinin artırılması
 • Sulamalı tarımın yaygınlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCBABDCDDABDDCCACBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?