Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

DAP (Doğu Anadolu Projesi) bünyesinde yer alan illerde etkin olan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayi
 • Madencilik
 • Ticaret ve Ulaşım
 • Tarım ve hayvancılık
Soru 2

• Filyos’ta liman yapılacak
• Verimli kömür üretim damarları belirlenecek
• Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz’e açılma imkânı sağlanacak
Yukarıda hangi kalkınma projesinin planlamaları verilmiştir?

 • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin
 • Zonguldak, Bartın, Karabük Projesinin
 • Doğu Karadeniz Projesinin
 • Güneydoğu Anadolu Projesinin
Soru 3

1965 yılında yapılan Nüfus Planlaması Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?

 • Bebek ölüm hızının azaltılması
 • Ailenin çağdaş kurum ve hizmetlerle desteklenmesi
 • Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin birlikte yürütülmesi
 • Kişilerin istediği zaman ve sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına neden olur?

 • Aile planlaması
 • Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
 • Doğurganlık oranının azalması
 • Çalışabilir kadın nüfusunun artması
Soru 5

Batı Trakya sorununu hangi ülke ile yaşamaktayız?

 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • İngiltere
 • Aydın
REKLAM
Soru 6

Bir ülkenin coğrafi özelliklerinin uluslararası politikada oynadığı rol aşağıdaki bilimlerden hangisinin doğmasına neden olmuştur?

 • Sosyoloji
 • Arkeoloji
 • Jeopolitik
 • Coğrafya
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik durumunu belirleyen ve değişmeyen türden bir etkendir?

 • Coğrafi konumu
 • Ekonomik yapısı
 • Siyasi politikası
 • Askeri gücü
Soru 8

I- Kuzey Denizi
II- Baltık Denizi
III- Adriya Denizi
Almanya’nın yukarıda verilen denizlerden hangilerine kıyısı vardır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Nijerya’da endüstrinin yeraltı zenginliklerine paralel gelişmediği görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan nedenlerden biri değildir?

 • Altyapının yetersizliği
 • Düşük tüketici gelirleri
 • Enerji üretiminin yetersizliği
 • Tarımsal üretimin önemli olması
Soru 10

Güney Afrika Cumhuriyeti kaç eyaletin birleşmesiyle oluşmuş federal bir cumhuriyettir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 11

Ganj, Brahmaputra, İrravadi ırmakları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Asya Kıta’sında yer alır.
 • Büyük Okyanus’a ulaşırlar.
 • Çin topraklarından doğarlar.
 • Kuzey yarımkürede bulunurlar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi zengin petrol kaynakları ve bunların paylaşımı nedeniyle önemli sıcak çatışmaların yaşandığı bölgedir?

 • Kafkasya
 • Doğu Asya
 • Orta Doğu
 • Kuzey Afrika
Soru 13

1974 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adaların paylaşımı
 • Sınır problemlerinin oluşması
 • Önemli ulaşım yollarının kontrolü
 • Kıbrıs’ta Türklere uygulanan baskılar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çatışmalara neden olan beşeri unsurdur?

 • Bağımsızlık istekleri
 • Toprak paylaşımı
 • Su kaynaklarının paylaşımı
 • Enerji kaynaklarının paylaşımı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğanın bilinçsizce kullanımının sonucudur?

 • Heyelanların artması
 • Millî parkların oluşturulması
 • Hayvan neslinin tükenmesi
 • Sıcak su kaynaklarının artması
Soru 16

Toprak için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Üzerinde tarım yapılır.
 • Yapay olarak üretilebilir.
 • Su ve madenler için bir depodur.
 • Organizmalar için yaşam alanıdır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi deprem riskinin olduğu bir bölgedir?

 • Kuzey Sibirya ve Çevresi
 • Avustralya’nın güneyi
 • Endonezya ve çevresi
 • İskandinav Yarımadası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi AB Çevre Politikasının temel uygulama alanlarından değildir?

 • Afet bölgeleri
 • Atık yönetimi
 • Hava kirliliği
 • İklim değişikliği
Soru 19

• Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması
• Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması
• Temiz ve geri dönüştürülebilir enerjinin kullanılması
Yukarıda verilenler hangi çevresel örgütün çalışma alanlarıdır?

 • Uluslararası Fauna ve Flora
 • Dünya Vahşi Yaşam Fonu
 • Dünya Dostları
 • Greenpeace
Soru 20

Ormanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Su dengesini düzenler
 • Küresel ısınmaya neden olur
 • Toprağın taşınarak kaybolmasını önler
 • Havadaki karbondioksit dengesini korur
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDBACABDBBCDACBCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?