Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Dokumacılık
II. Kuyumculuk
III. Kunduracılık
Verilenlerden hangileri, “Güzel Sanatlar” sınıfının ürünlerinden değildir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Merkezi İsviçre’de bulunan New 7 Wonders Vakfı, aşağıdakilerden hangisini belirlemek için 2002 yılında bir yarışma düzenlemiştir?

 • Dünyanın yedi yeni harikasını
 • Keşfedilen yeni yıldızlara verilecek isimleri
 • Okyanuslarda yeni keşfedilen canlı gruplarını
 • Astrolojik olarak insan egosunun yedi yönünü
Soru 3

Aşağıdaki sanat eserlerine bakış açılarından hangisi, onların korunmasına hizmet etmez?

 • Ortak kültür mirası
 • Bizden olmayan toplumlara ait ürünler
 • Ülkelere turist çeken en büyük unsur
 • İnsanların geçmişteki kökleriyle kurdukları köprü
Soru 4

Tunç alaşımı, aşağıdaki dönemlerin hangisine damgasını vurmuştur?

 • Mezolitik Çağ’a
 • Neolitik Çağ’a
 • Demir Çağı’na
 • Maden Çağı’na
Soru 5

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçen İlk Çağ Anadolu uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidya
 • Frig
 • Hitit
 • Urartu
REKLAM
Soru 6

Sakkara’da bulunan Coser Piramidi, aşağıdaki hangi tür piramidin ilk örneğidir?

 • Düz
 • Taş
 • Basamaklı
 • Kaya içine oyma
Soru 7

Yukarıdakilerden hangisi, “Laokoon ve Oğulları” adlı heykel grubu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Rodos Adası’nda bulunmuş bir heykel topluluğudur.
 • Şiddet ve acıyı anlatan kompozisyonlar yaratmada ustalaşmış sanatçılar tarafından yapılmıştır.
 • Arkaik Dönem Yunan heykellerinin tüm özelliklerini yansıtır.
 • Yılanlar tarafından sarılan Laokoon ve oğullarının ölüm kalım mücadelesinin işlendiği heykel grubu, Vatikan Müzesinde sergilenmektedir.
Soru 8

Aşağıdaki objelerden hangisi Frig uygarlığına aittir?

 • Para
 • Fibula
 • Ryton
 • Papirüs
Soru 9

İkona yapımında kullanılan en yaygın malzeme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fildişi
 • Mozaik
 • Mermer
 • Ahşap
Soru 10

Roma mimarlığında forumların içinde yer alan ve halkın resmî işlerini yürüttüğü, alış verişini yaptığı bazilikalar, Bizans Dönemi’nde aşağıdaki hangi amaç için kullanılmıştır?

 • Tıp
 • Spor
 • İbadet
 • Eğlence
Soru 11

20 . yüzyıl başlarında Zürih, New York, Berlin, Paris gibi büyük kentlerde ortaya çıkan sanat hareketi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dadaizm
 • Fovizm
 • Realizm
 • Romantizm
Soru 12

Picasso’nun, aşağıdaki eserlerinden hangisi “Kübizm”in başlangıç noktası olarak kabul edilir?

 • “Oyuncu”
 • “Akrobat Ailesi”
 • “Mandolinli Kız”
 • “Avignonlu Kızlar”
Soru 13

“Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere “Kabartma” veya ________ denir.”
Verilen tanımda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Rölyef
 • Portal
 • Fresko
 • Transept
REKLAM
Soru 14

1309 1425 yılları arasında inşa edilen Dojlar Sarayı, bugün hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

 • Fransa
 • İtalya
 • Almanya
 • Türkiye
Soru 15

I. Gotik Sanatı
II. Roman Sanatı
III. Barok Sanatı
Verilenlerden hangileri, Orta Çağ Avrupası’nda görülen sanat akımlarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Manzara resmi ilk defa aşağıdaki hangi dönemde, konulara fon olmaktan çıkıp figürlerin önüne geçmiştir?

 • Gotik
 • Metafizik
 • Romantik
 • Neoklasik
Soru 17

Aşağıdaki Rönesans sanatçılarından hangisinin en önemli yapıtı, Floransa Vaftizhanesi için hazırladığı bronz kapılardır?

 • Masaccio
 • Donatello
 • Michelangelo
 • Lorenzo Ghiberti
Soru 18

Neoklasizm’in en etkili olduğu sanat kolu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mimarlık
 • Heykel
 • Resim
 • Müzik
Soru 19

• İtalyan ressam aynı zamanda mimar, mühendis, matematikçi, anatomist, müzisyen ve heykeltıraştır.
• İtalyan resim sanatında yeni bir çığır açan sanatçı, geleneksel tekniklerin dışına çıkarak duvar resimlerinde yağlı boya kullanmıştır.
• “Son Akşam Yemeği” en çok bilinen eserlerinden biridir.
Hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Masaccio
 • Pieter Brueghel
 • Antonio Canova
 • Leonardo da Vinci
Soru 20

18 . yüzyılın sonlarında, Barok ve Rokoko sanatlarının aşırı süslemeciliğine ve yapaylığına karşı oluşan tepki sonucunda ortaya çıkan sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • Romantizm
 • Neoklasizm
 • Ekspresyonizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDACCBDCADABBCDADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?