Tarih 2 - 2014 3. Dönem

Soru 1

“________ Mekke’de İslamiyet öncesi kurulmuş olan, şehir yönetimi ile ilgili konularda toplanılarak kararların alındığı bir danışma kuruluydu.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Dar’ün Nedve
 • Dâr’ül Erkam
 • Kurultay
 • Divan
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda inanılan dinlerden değildir?

 • Hristiyanlık
 • Putperestlik
 • Yahudilik
 • Budizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Arap Yarımadası’nda yetiştirilen en önemli tarım ürünüdür?

 • Karpuz
 • Zeytin
 • Hurma
 • İncir
Soru 4

Hz. Muhammed, amcası Ebu Talib ile Şam’a ticaret için gittiği bir yolculukta; konakladıkları Busra kasabasında Şam’a gitmemeleri gerektiği konusunda telkinde bulunan rahibin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bahira
 • Ebu Leheb
 • Meysere
 • Şeybe
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’i ilk kabul edenler arasında yer almaz?

 • Hz. Ali
 • Hz. Hatice
 • Hz. Ebubekir
 • Hz. Ömer
SORU R
Soru 6

Hicret sonrasında Medine’de ilk cuma namazının kılındığı mescit, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kûba Mescidi
 • Mescidi Aksa
 • Mescidi Nebevi
 • Kâbe
Soru 7

“Hz. Muhammed’in amcası Ebû Tâlib ve hanımı Hz. Hatice’nin vefat ettiği yıla İslam tarihinde ________ denirdi.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Ayrılık Senesi
 • Hüzün Senesi
 • Ölüm Senesi
 • Yas Senesi
Soru 8

İslâm Devleti’nin ilk donanması aşağıdaki halifelerden hangisi zamanında kurulmuştur?

 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
 • Hz. Ebubekir
Soru 9

“Mısır’da kurulmuş olan Tolunoğlu Devleti’nin yönetici ve askerî sınıfı Türklerden oluşurken, halkının büyük çoğunluğu ise ________ oluşurdu.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Rumlardan
 • Ermenilerden
 • Araplardan
 • Farslardan
Soru 10

Tarihte “sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selçuk Bey
 • Sebüktegin
 • Melikşah
 • Gazneli Mahmut
Soru 11

Büyük Selçuklularla Bizans arasında 1071 yılında meydana gelen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dandanakan
 • Katvan
 • Malazgirt
 • Pasinler
Soru 12

Büyük Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve yetiştirilmelerinden sorumlu olan atabeylere, Osmanlı’da ne ad verilirdi?

 • Tuğrai
 • Lala
 • Müstevfi
 • Müşrif 10
Soru 13

Büyük Selçukluların, sultanlar ve büyük devlet adamları için yaptığı ve mimariye kazandırdığı anıt mezarlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümbet
 • Medrese
 • İmarethane
 • Külliye
SORU R
Soru 14

I. Danişmentliler
II. Karahanlılar
III. Gazneliler
IV. Mengücekliler
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu’da kurulan devletler arasında yer almaz?

 • I ve III
 • I ve IV
 • II ve III
 • III ve IV
Soru 15

Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saltuklular
 • Osmanlılar
 • Türkiye Selçukluları
 • Artuklular
Soru 16

Anadolu, Batı kaynaklarında ilk defa “Türkiye” adı ile aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisinin döneminde anılmıştır?

 • I. Kılıçarslan
 • I. Alâeddin Keykubad
 • I. Mesud
 • II. Kılıçarslan
Soru 17

Kralların ve imparatorların katıldığı ilk Haçlı Seferi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Haçlı Seferi
 • II. Haçlı Seferi
 • III. Haçlı Seferi
 • IV. Haçlı Seferi
Soru 18

Türkiye Selçuklu Devleti ilk defa ticaret antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • Ceneviz
 • Bizans
 • Eyyubi
 • Venedik
Soru 19

III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethetmesi
 • Bizans İmparatorluğu’nun yardım istemesi
 • Türkiye Selçuklularında taht mücadelesinin yaşanması
 • Tuğrul Bey’in Büveyhoğullarına son vermesi
Soru 20

Türkiye Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi, aşağıdakilerden hangisi döneminde yaşanmıştır?

 • I. Kılıç Arslan
 • I. Mesud
 • I. Alâeddin Keykubad
 • I. İzzettin Keykavus
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCADABBCDCBACACBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?