GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

“________ Mekke’de İslamiyet öncesi kurulmuş olan, şehir yönetimi ile ilgili konularda toplanılarak kararların alındığı bir danışma kuruluydu.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Dar’ün Nedve
 • B) Dâr’ül Erkam
 • C) Kurultay
 • D) Divan
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda inanılan dinlerden değildir?

 • A) Hristiyanlık
 • B) Putperestlik
 • C) Yahudilik
 • D) Budizm
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, Arap Yarımadası’nda yetiştirilen en önemli tarım ürünüdür?

 • A) Karpuz
 • B) Zeytin
 • C) Hurma
 • D) İncir
SORU 4

Hz. Muhammed, amcası Ebu Talib ile Şam’a ticaret için gittiği bir yolculukta; konakladıkları Busra kasabasında Şam’a gitmemeleri gerektiği konusunda telkinde bulunan rahibin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bahira
 • B) Ebu Leheb
 • C) Meysere
 • D) Şeybe
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’i ilk kabul edenler arasında yer almaz?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Hatice
 • C) Hz. Ebubekir
 • D) Hz. Ömer
SORU 6

Hicret sonrasında Medine’de ilk cuma namazının kılındığı mescit, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kûba Mescidi
 • B) Mescidi Aksa
 • C) Mescidi Nebevi
 • D) Kâbe
SORU 7

“Hz. Muhammed’in amcası Ebû Tâlib ve hanımı Hz. Hatice’nin vefat ettiği yıla İslam tarihinde ________ denirdi.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Ayrılık Senesi
 • B) Hüzün Senesi
 • C) Ölüm Senesi
 • D) Yas Senesi
SORU 8

İslâm Devleti’nin ilk donanması aşağıdaki halifelerden hangisi zamanında kurulmuştur?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ali
 • D) Hz. Ebubekir
SORU 9

“Mısır’da kurulmuş olan Tolunoğlu Devleti’nin yönetici ve askerî sınıfı Türklerden oluşurken, halkının büyük çoğunluğu ise ________ oluşurdu.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Rumlardan
 • B) Ermenilerden
 • C) Araplardan
 • D) Farslardan
SORU 10

Tarihte “sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Selçuk Bey
 • B) Sebüktegin
 • C) Melikşah
 • D) Gazneli Mahmut
SORU 11

Büyük Selçuklularla Bizans arasında 1071 yılında meydana gelen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dandanakan
 • B) Katvan
 • C) Malazgirt
 • D) Pasinler
SORU 12

Büyük Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve yetiştirilmelerinden sorumlu olan atabeylere, Osmanlı’da ne ad verilirdi?

 • A) Tuğrai
 • B) Lala
 • C) Müstevfi
 • D) Müşrif 10
SORU 13

Büyük Selçukluların, sultanlar ve büyük devlet adamları için yaptığı ve mimariye kazandırdığı anıt mezarlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kümbet
 • B) Medrese
 • C) İmarethane
 • D) Külliye
SORU 14

I. Danişmentliler
II. Karahanlılar
III. Gazneliler
IV. Mengücekliler
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu’da kurulan devletler arasında yer almaz?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
SORU 15

Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Saltuklular
 • B) Osmanlılar
 • C) Türkiye Selçukluları
 • D) Artuklular
SORU 16

Anadolu, Batı kaynaklarında ilk defa “Türkiye” adı ile aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisinin döneminde anılmıştır?

 • A) I. Kılıçarslan
 • B) I. Alâeddin Keykubad
 • C) I. Mesud
 • D) II. Kılıçarslan
SORU 17

Kralların ve imparatorların katıldığı ilk Haçlı Seferi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Haçlı Seferi
 • B) II. Haçlı Seferi
 • C) III. Haçlı Seferi
 • D) IV. Haçlı Seferi
SORU 18

Türkiye Selçuklu Devleti ilk defa ticaret antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • A) Ceneviz
 • B) Bizans
 • C) Eyyubi
 • D) Venedik
SORU 19

III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethetmesi
 • B) Bizans İmparatorluğu’nun yardım istemesi
 • C) Türkiye Selçuklularında taht mücadelesinin yaşanması
 • D) Tuğrul Bey’in Büveyhoğullarına son vermesi
SORU 20

Türkiye Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi, aşağıdakilerden hangisi döneminde yaşanmıştır?

 • A) I. Kılıç Arslan
 • B) I. Mesud
 • C) I. Alâeddin Keykubad
 • D) I. İzzettin Keykavus
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCADABBCDCBACACBDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?