Tarih 3 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Bizans valilerine verilen isimdir?

 • Derebey
 • Tekfur
 • Subaşı
 • Sancak Beyi
SORU 2

I- Sırbistan ve Eflak ile antlaşmaları yenilemesi
II- İstanbul Boğazı’na Rumeli Hisarını yaptırması
III- İstanbul surlarını tamir ettirmesi
IV- Haliç’in ağzını zincir ve gemilerle kapatması
Yukarıdakilerden hangileri Fatih’in İstanbul’u kuşatmadan önce yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • III ve IV
 • I, II ve IV
SORU 3

Osmanlı Devleti’nden ilk ticari imtiyaz (ayrıcalık) alan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Venedik
 • Malta
 • Napoli
 • Akkoyunlu
SORU 4

Kanuni, Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak için aşağıdaki devletlerden hangisinden yararlanmıştır?

 • Almanya
 • İngiltere
 • İtalya
 • Fransa
SORU 5

Kayılar, I. Alaeddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki _________ yöresine yerleştirilmişlerdir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken coğrafi mekân, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karacadağ
 • Eskişehir
 • Kırıkkale
 • Konya
SORU R
SORU 6

Yıldırım Bayezit tarafından Niğbolu Zaferi sonrasında Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımları engellemek amacıyla yapılan Anadolu Hisarı’nın diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarhisar
 • Karacahisar
 • Güzelcehisar
 • Rumeli Hisarı
SORU 7

Osmanlı tarihinde 1402 yılından 1413 yılına kadar süren şehzadeler arası taht mücadelesi dönemine aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

 • Yükselme Devri
 • Fetret Devri
 • Cahiliye Devri
 • Kurtuluş Devri
SORU 8

Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

 • I. Mehmet
 • II. Mustafa
 • II. Selim
 • III. Murat
SORU 9

Coğrafi keşiflerin;
I- Hristiyanlığı yeni ülkelere yayması
II- Reform hareketlerini başlatması
III- Ticaret yollarını değiştirmesi
sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
SORU 10

Türklerin, Avrupalılar karşısındaki geri çekilişi hangi savaşla sona ermiştir?

 • Sakarya
 • I. İnönü
 • Çanakkale
 • Sarıkamış
SORU 11

Celali isyanlarının çıkmasında;
I- Tımar sisteminin bozulması
II- Yeniçerilere maaşlarının geç ödenmesi
III- Halktan alınan vergilerin yükseltilmesi
nedenlerinden hangileri etkili olmamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
SORU 12

Napolyon Bonapart’ın, Cezzar Ahmet Paşa’ya karşı yenildiği ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman - Hz. Ali
 • Tımarlı Sipahiler
 • Sekbanı Cedit
 • Nizamı Cedit
SORU 13

Milliyetçilik fikri, aşağıdaki hangi olay sonrası dünyaya yayılmıştır?

 • Viyana Kongresi
 • Paris Barış Konferansı
 • Fransız ihtilali
 • 1830 İhtilali
SORU 14

I- Osmanlı Devleti’nin bütün topraklarının paylaşılması
II- Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması
III- Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarının paylaşılması
Yukarıda tarihî gelişim seyri karışık olarak verilen Şark Meselesi’nin doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • I, III ve II
 • III, II ve I
 • I, II ve III
 • II, III ve I 10
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin savaştığı devletler arasında değildir?

 • Bizans
 • Memlûk
 • Roma
 • Safevi
SORU 16

Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

 • İngiltere
 • Rusya
 • Fransa
 • Prusya
SORU 17

İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiği antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayastefanos
 • Belgrad
 • Berlin
 • Bükreş
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?

 • Emperyalizm
 • İslamcılık
 • Turancılık
 • Osmanlıcılık
SORU 19

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki hangi antlaşmayı imzalayarak ayrılmıştır?

 • Mondros
 • Lozan
 • Mudanya
 • Versay
SORU 20

Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • Fransa
 • İngiltere
 • Almanya
 • Rusya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADACBDBABDCDCACAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Tarih 3 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Tarih 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Tarih 3 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 3 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 3 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 3 soruları toplamda 8 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 3 testinin başarı yüzdesi %50. Sınava katılan 8 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 25 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?