GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Tanrısal, mutlak bilgiye sezgiyle ulaşabileceğini savunan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Agnostizm
 • B) Politeizm
 • C) Gnostizm
 • D) Monoteizm
SORU 2

Kişi, inancı sayesinde diğer insanlarla olan ortak yönlerinin farkına varır ve bir yaratıcı tarafından ortak bir gayeyle yaratıldığını fark eder. Bu bilinçte olan kişi toplumda ayrılıkları değil, ortak noktaları ön plana çıkararak huzurun yaygınlaşmasına yardımcı olur.
Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Din Toplum ilişkisi
 • B) Din Nedir?
 • C) İnanç İbadet ilişkisi
 • D) Yeryüzündeki Belli Başlı Dinler 42
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin tanrılarından biri değildir?

 • A) Şiva
 • B) Vişnu
 • C) Mekkî ayetler; genellikle sosyal ve içtimai konuları içerir.
 • D) Mahavira
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

 • A) Monofizit Angilikan
 • B) Reformist
 • C) Protestan
 • D) Katolik
SORU 5

Hendek Savaşı’nda hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir?

 • A) Selmanı Farisi
 • B) Abdullah b. Zeyd
 • C) Sad. b. Ebi Vakkas
 • D) Abdullah b. Revaha
SORU 6

Uhud Savaşı’nda Müslümanlar savaşı kazanmak üzere iken savaşı müşriklerin lehine çeviren komutan kimdir?

 • A) Amr b. As
 • B) Ebu Süfyan
 • C) Allah’ın dinini tebliğ etmek
 • D) Umeyye b. Halef
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Mekke’nin fethinde sığınılmasını istediği yerlerden biridir?

 • A) Kâbe
 • B) Darün Nedve
 • C) Darül Erkam
 • D) Mescidi Nebi
SORU 8

Allah’tan başka hiçbir varlıkta olmayan sıfatlar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Lafzatullah
 • B) Zatî sıfatlar
 • C) Subutî sıfatlar
 • D) Esmaûl Hüsna
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın görmesi anlamına gelir?

 • A) Semi
 • B) Basar
 • C) Beka
 • D) Kelam
SORU 10

İnsanların sevap ve günahlarını kaydetmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsrafil
 • B) Mikâil
 • C) Münker Nekir
 • D) Kiramen Katibin
SORU 11

Aşağıdaki peygamber ve kitap eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • A) Hz. Davud Zebur
 • B) Hz. İsa Tevrat
 • C) Hz. Musa İncil
 • D) Hz. İbrahim Zebur
SORU 12

Melekler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Ateşten yaratılmışlardır.
 • B) Erkek veya dişi olabilirler.
 • C) Rablerine asla karşı gelmezler.
 • D) Şeytan meleklerin en büyüklerinden idi.
SORU 13

Peygamber kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haber getiren
 • B) Gücü yeten
 • C) Hükmeden
 • D) Emin olan
SORU 14

Allah’ın belirlemiş olduğu şeylerin zamanı ve yeri gelince ortaya çıkmasına ne denir?

 • A) Kader
 • B) Kaza
 • C) Kıyamet
 • D) İman
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 • A) Yellenmek
 • B) Uyumak
 • C) Bayılmak
 • D) Ağlamak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerindendir?

 • A) Fatiha suresini okumak
 • B) Beş vakit namaz ve cuma namazı için ezan ve kamet okumak
 • C) Namazın rükünlerini sırası ile geciktirmeden yapmak
 • D) Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâtın sonunda oturmak
SORU 17

Bayram namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Dört rekattır.
 • B) Farz bir namazdır.
 • C) Ziyade tekbirler alınır.
 • D) Güneşin doğmasıyla namaz vakti girer.
SORU 18

Teravih namazının hükmü nedir?

 • A) Farz
 • B) Vacib
 • C) Sünnet
 • D) Müstehab
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından biridir?

 • A) İşaret etme
 • B) Çoğalmak
 • C) Kulluk
 • D) Huy
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili değildir?

 • A) Mina
 • B) Müzdelife
 • C) Safa - Merve
 • D) Mescid-i Nebi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBACABBDACABDBCCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?