Temel Dini Bilgiler 2 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Tevrat hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Musa’ya kırk yıllık bir sürede vahyedildi.
 • Orjinal nüshalar uzun süren savaşlar sonucu kaybolmuştur.
 • Kanun Kitabı, Nebiler Kitabı, Yazılar Kitabı olarak üç bölümden oluşmaktadır.
 • Ahdi Atik (Eski Ahit) diye de isimlendirilir.
SORU 2

İlahi kitapların gönderiliş sırası hangi seçenekte verilmiştir?

 • Kur’an Tevrat Zebur İncil
 • İncil Tevrat Zebur Kur’an
 • Zebur İncil Tevrat Kur’an
 • Tevrat Zebur İncil Kur’an
SORU 3

Hz. Ebu Bekir’in emriyle Kur’an ayetlerini iki kapak arasına toplamakla görevlendirilen komisyonun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Zeyd b. Sabit
 • Abdullah b. Ömer
SORU 4

Kur’anı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
SORU 5

Vahyin ilk gelişinden sonra bir süre kesilmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Vahyi metluv
 • Fetretül vahiy
 • Esbabı nüzül
 • Tenzilül vahiy 44
SORU R
SORU 6

“Kur’an’ı güzel bir şekilde tane tane oku.”
(Müzzemmil suresi, 4 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

 • Tertîl
 • Aşîr
 • Mukabele
 • Hatim
SORU 7

Kur’anı Kerim’in, Hz. Peygamberin ve sahabilerin açıklamalarına dayanılarak tefsir edilmesine ne denir?

 • İlmî Tefsir
 • Fikhî Tefsir
 • Rivayet Tefsiri
 • Dirayet Tefsiri
SORU 8

“Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belaya sabret…”
Bu ayette oğluna nasihatte bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Üzeyir
 • Hz. İsa
 • Hz. Lokman
 • Hz. Musa
SORU 9

“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de _________ götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında Doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötülüğe götürür. Kötülük de __________ götürür...”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Hayra Şerre
 • İyiliğe Kötülüğe
 • Doğruluğa Dalalete
 • Cennete Cehenneme
SORU 10

Kelime olarak haber getiren anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanrı
 • Peygamber
 • Vahiy
 • Melek
SORU 11

Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber kimdir?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Zekeriya
 • Hz. İsa
 • Hz. Salih
SORU 12

Bütün peygamberlerin üstün bir anlama ve anlatma kabiliyetine sahip olmalarına ne denir?

 • İsmet
 • Sıdk
 • Emanet
 • Fetanet
SORU 13

Hz. Muhammed ilk vahyi nerede ve kaç yaşında aldı?

 • Arafat 40
 • Sevr 30
 • Hira 40
 • Uhud 30
SORU 14

Hz. Muhammed’in hicretten önce, mesajını ulaştırmak için gittiği ve hoş karşılanmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taif
 • Habeşistan
 • Tebük
 • Medine
SORU 15

Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde Medineli Yahudiler, Müslümanlar ve diğer gruplar arasında toplumsal barışa yönelik bir anlaşma yaptı.
Bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Akabe biatı
 • Medine Vesikası
 • Hudeybiye Sözleşmesi
 • Kardeşlik Antlaşması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye barış antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

 • On yıl süreyle taraflar birbiriyle savaşmayacaklar.
 • Mekke’den birisi Müslüman olarak Medine’ye sığınırsa iade edilecek.
 • Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapmakta serbest olacak.
 • Her iki taraf birbirinin inanç ve ibadetine saygı duyacak.
SORU 17

Kelime olarak büyüklük, büyük olma, kendini başkalarından üstün görme gibi anlamlara gelen, İslam’ın hoş görmediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haset
 • Kibir
 • Gıybet
 • İftira
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Kelam biliminin amaçlarından biridir?

 • Kur’anı Kerim’i indiği tarihi zemin içinde anlatmak
 • Hz. Muhammed’in sünnetinin yerel ve evrensel boyutunu kavratmak
 • İslam dininin inanç esaslarını kavratmak
 • İnsanın temel hak ve hürriyetlerini farkettirmek
SORU 19

Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarını konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hadis
 • Tefsir
 • Tasavvuf
 • Fıkıh
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf biliminin amaçlarından biri değildir?

 • Kişinin iman ve itaat etmesini sağlamak
 • Her sözünde, her işinde dine sarılmak
 • Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak
 • Dinin anlaşılmasında hadis ve sünnetin önemini fark ettirmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCCBACCDBADCABDBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler