GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

• Araçlar
• Yayalar
• Hayvanlar
Yukarıda verilenlerin kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

 • Yolcu
 • Trafik
 • Yolculuk
 • Geçiş hakkı
SORU 2

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

 • Durak
 • Durma
 • Park yeri
 • Duraklamak
SORU 3

Trafik ortamını paylaşanlarda aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

 • Saygı
 • Uyum
 • Bencillik
 • Hoşgörü
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

 • Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
 • Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
 • Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
 • Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
SORU 5

I- Araç muayenesinde ihmal
II- Alkol ya da madde bağımlılığı
III- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
Verilenlerden hangileri trafik kazalarının sebepleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 6

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 • Dur
 • Hızlan
 • Yavaşla
 • Sağa yanaş
SORU 7

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 • Durmadan dikkatli geçmeli
 • İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
 • Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
 • Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
SORU 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

 • Geri gitmeyi
 • Sola dönmeyi
 • U dönüşü yapmayı
 • Ada etrafında dönmeyi
SORU 9

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

 • Şerit değiştirmek yasaktır.
 • Öndeki aracı geçmek yasaktır.
 • Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
 • Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
SORU 10

Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 • Şehirler arasındaki trafik kazaları
 • Trafik kazalarındaki ölüm oranı
 • Şehir içindeki trafik kazaları
 • Trafikteki görevli sayısı
SORU 11

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

 • Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
 • Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
 • Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
 • Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
SORU 12

1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 – 2 – 3
 • 2 – 3 – 1
 • 3 – 1 – 2
 • 3 – 2 – 1
SORU 13

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 • Geçiş mesafesi
 • Takip mesafesi
 • İntikal mesafesi
 • Görüş mesafesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir?

 • Toplu taşıma araçları
 • Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçlar
 • Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçları
 • Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçlar
SORU 15

Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti ve yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasına ne denir?

 • Platform
 • Durma
 • Duraklama
 • Park etme
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

 • Şerit değiştirmelerde
 • Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
 • Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
 • Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunu kullanan yayalar için karşıdan karşıya geçişin güvenli olduğu yerlerdendir?

 • Demir yolu geçitleri
 • Yolun geniş kesimleri
 • Tepe üstü ve dönemeçli yollar
 • Yaya ve okul geçitleriyle, kavşak giriş ve çıkışları
SORU 18

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
SORU 19

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak; kazaya karışan ve olay yerinden geçmekte olanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

 • Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmek
 • Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
 • İlk yardım tedbirlerini almak
 • Yolu trafiğe kapamak
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisini, araç üzerinde ve uygun durumda bulundurma zorunluluğu yoktur?

 • Tescil plakası
 • Yağ değişim kartı
 • Araç tescil belgesi
 • Motorlu araç trafik belgesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACADCACDBDCBABCDACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler