GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

 • Kırıkların tespit edilmesi
 • Dolaşımın değerlendirilmesi
 • Solunumun değerlendirilmesi
 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
SORU 3

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araç donanımını tamamlamak
 • Kazalarda ilk yardımı istenilen düzeyde uygulamak
 • Araç muayenelerinde göstermek
 • Trafik denetimlerinde göstermek
SORU 4

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 • Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
 • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

 • Bilincin kısa süreli kapanması
 • Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
 • Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
SORU 6

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 • Kalbi duran
 • Kalbi düzensiz çalışan
 • Solunum sayısı azalan
 • Solunumu düzensiz olan
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nakli yapılan organlara örnektir?

 • Kemik
 • Kornea
 • Karaciğer
 • Kemik iliği
SORU 8

Kanamalarda kanın koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlinde olması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

 • Yırtık kanaması
 • Atardamar kanaması
 • Toplardamar kanaması
 • Kılcal damar kanaması
SORU 9

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Ağızından ılık içecekler verilmesi
 • İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
 • Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
 • Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
SORU 10

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • Kopan parçanın 1 gün sonra sağlık kuruluşuna ulaştırılması
 • Kopan parçanın buz ya da buzlu suyla doğrudan temas ettirilmesi
 • Kopan parçanın temiz ve su geçirmez torbaya konularak soğuk tutulması
 • Kopan parçanın vücuttan ayrıldığı yere ve kopan yüzeyine antiseptik madde sürülmesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

 • Kan basıncının düşmesi
 • Bilinç seviyesinin artması
 • Cildin soğuk ve nemli olması
 • Dudak çevresinin morarması
SORU 12

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan ve sarsmadan sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
 • Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
 • Solunum sıkıntısını azaltmak
 • Kan dolaşımını yavaşlatmak
SORU 13

Eline sıcak su dökülmesi sonucu deride su dolu kabarcıkların oluşması, kazazedede kaçıncı derece yanık olduğunu gösterir?

 • 1. derece, yüzeysel yanık
 • 2. derece, orta derinlikte yanık
 • 3. derece, derin yanık
 • 3. derece, yumuşak doku yanığı
SORU 14

Donma vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Kuru giysiler giydirilmesi
 • El ve ayakların yukarı kaldırılması
 • Bilinç açık ise ağızdan sıcak içecekler verilmesi
 • Donuk bölgenin ovularak ısınmasının sağlanması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 • Burkulan bölgeye masaj yapılması
 • Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
 • Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 • Koma
 • Üşüme
 • Bayılma
 • Terleme
SORU 17

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • Reflü
 • Kalp spazmı
 • Kalp durması
 • Solunum durması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerden korunmada yapılan yanlış bir uygulamadır?

 • Doğal gaz vanalarının, kömür sobalarının ve bacaların güvenliğinin sağlanması
 • Kokusu, rengi, görünümü değişmiş ve bayatlamış besinlerin tüketilmemesi
 • 6 m³ den küçük iyi havalandırılmamış mekânlarda şofben kullanılması
 • Tarım ilacı ile temas etmiş sebze ve meyvelerin bol su ile yıkanması
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, arı sokmalarında yapılması gereken bir ilk yardım uygulaması değildir?

 • Yaralı bölgenin yıkanması
 • Sıcak uygulama yapılması
 • Arının iğnesi deri üzerinde görülüyorsa çıkarılması
 • Ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesinin sağlanması
SORU 20

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

 • Hızlı ve aceleci davranmaya
 • Kaza yapan araca hasar verilmemesine
 • Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
 • Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCDACCACBABDDABCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler