GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

 • A) Kırıkların tespit edilmesi
 • B) Dolaşımın değerlendirilmesi
 • C) Solunumun değerlendirilmesi
 • D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
SORU 3

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Araç donanımını tamamlamak
 • B) Kazalarda ilk yardımı istenilen düzeyde uygulamak
 • C) Araç muayenelerinde göstermek
 • D) Trafik denetimlerinde göstermek
SORU 4

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 • B) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
 • C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

 • A) Bilincin kısa süreli kapanması
 • B) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • C) Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
 • D) Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
SORU 6

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 • A) Kalbi duran
 • B) Kalbi düzensiz çalışan
 • C) Solunum sayısı azalan
 • D) Solunumu düzensiz olan
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nakli yapılan organlara örnektir?

 • A) Kemik
 • B) Kornea
 • C) Karaciğer
 • D) Kemik iliği
SORU 8

Kanamalarda kanın koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlinde olması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

 • A) Yırtık kanaması
 • B) Atardamar kanaması
 • C) Toplardamar kanaması
 • D) Kılcal damar kanaması
SORU 9

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • A) Ağızından ılık içecekler verilmesi
 • B) İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
 • C) Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
 • D) Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
SORU 10

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • A) Kopan parçanın 1 gün sonra sağlık kuruluşuna ulaştırılması
 • B) Kopan parçanın buz ya da buzlu suyla doğrudan temas ettirilmesi
 • C) Kopan parçanın temiz ve su geçirmez torbaya konularak soğuk tutulması
 • D) Kopan parçanın vücuttan ayrıldığı yere ve kopan yüzeyine antiseptik madde sürülmesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

 • A) Kan basıncının düşmesi
 • B) Bilinç seviyesinin artması
 • C) Cildin soğuk ve nemli olması
 • D) Dudak çevresinin morarması
SORU 12

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan ve sarsmadan sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
 • B) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
 • C) Solunum sıkıntısını azaltmak
 • D) Kan dolaşımını yavaşlatmak
SORU 13

Eline sıcak su dökülmesi sonucu deride su dolu kabarcıkların oluşması, kazazedede kaçıncı derece yanık olduğunu gösterir?

 • A) 1. derece, yüzeysel yanık
 • B) 2. derece, orta derinlikte yanık
 • C) 3. derece, derin yanık
 • D) 3. derece, yumuşak doku yanığı
SORU 14

Donma vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • A) Kuru giysiler giydirilmesi
 • B) El ve ayakların yukarı kaldırılması
 • C) Bilinç açık ise ağızdan sıcak içecekler verilmesi
 • D) Donuk bölgenin ovularak ısınmasının sağlanması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 • A) Burkulan bölgeye masaj yapılması
 • B) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
 • C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 • A) Koma
 • B) Üşüme
 • C) Bayılma
 • D) Terleme
SORU 17

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • A) Reflü
 • B) Kalp spazmı
 • C) Kalp durması
 • D) Solunum durması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerden korunmada yapılan yanlış bir uygulamadır?

 • A) Doğal gaz vanalarının, kömür sobalarının ve bacaların güvenliğinin sağlanması
 • B) Kokusu, rengi, görünümü değişmiş ve bayatlamış besinlerin tüketilmemesi
 • C) 6 m³ den küçük iyi havalandırılmamış mekânlarda şofben kullanılması
 • D) Tarım ilacı ile temas etmiş sebze ve meyvelerin bol su ile yıkanması
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, arı sokmalarında yapılması gereken bir ilk yardım uygulaması değildir?

 • A) Yaralı bölgenin yıkanması
 • B) Sıcak uygulama yapılması
 • C) Arının iğnesi deri üzerinde görülüyorsa çıkarılması
 • D) Ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesinin sağlanması
SORU 20

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Hızlı ve aceleci davranmaya
 • B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
 • C) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
 • D) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCDACCACBABDDABCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?