GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Yazılı edebiyatımızın elimizdeki en eski örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göktürk Yazıtları
 • Yunus Emre Divanı
 • Divanı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
SORU 2

Halk edebiyatında yiğitlik ve savaş duygularını coşturmak amacıyla yazılan şiirlere ne ad verilir?

 • Ağıt
 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Güzelleme
SORU 3

Ninni derim beşiğe
Hızır gelsin işine
Ulu devlet başına
Uyusun yavrum ninni

(Kastamonu)
Bu ninni aşağıdaki edebiyat kollarından hangisine aittir?

 • Âşık edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Anonim halk edebiyatı
 • Serveti Fünûn edebiyatı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden biri değildir?

 • İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
 • Kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları tanımlar.
 • Yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat anlayışlarını yansıtır.
 • Kurmaca değildir, yaşanmış olaylardan meydana getirilir.
SORU 5

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar getirdim sana.
Tozlu yollarından geçtiğim uzak,
İklimden şarkılar getirdim sana.

(Ahmet Muhip Dranas)
Yukarıdaki dizeler, konusu bakımından hangi şiir türüne girer?

 • Pastoral
 • Lirik
 • Satirik
 • Epik
SORU 6

Bir şeyin oluşunu, gerçek oluş nedeni dışında daha güzel bir nedene bağlama sanatına ne ad verilir?

 • Teşbih
 • Tezat
 • Abartma
 • Hüsni ta’lil
SORU 7

Kuleden
Ses geliyor kuleden
O kaş o göz değil mi
Beni sana kul eden

Bu manide aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

 • Cinas
 • Kinaye
 • Abartma
 • Benzetme
SORU 8

Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

(Ahmet Hamdi Tanpınar)
Bu dizelerde aşağıdaki uyak çeşitlerinden hangisi vardır?

 • Zengin
 • Yarım
 • tam
 • Tunç
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sözlü ve yazılı anlatım arasındaki benzerliklerinden biri değildir?

 • Dili kullanırlar.
 • Duygu ve düşüncenin güzel söylenmesine önem verirler.
 • Düşünce ve duyguların etkili söylenmesini önemserler.
 • Vurgu, tonlama, jest ve mimiklere yer verirler. 24
SORU 10

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

(Orhan Veli Kanık)
Bu şiirin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aruz ölçüsü
 • Serbest ölçü
 • Hece ölçüsü
 • Müseddes (altılık)
SORU 11

Bir metnin en küçük anlamlı ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • paragraf
 • Hece
 • Cümle
 • Deyim
SORU 12

Bir edebî eserin yazıldığı dönem incelenirken hangi bilim dalından yararlanılır?

 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Tarih
SORU 13

Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar;
Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar.

(Mehmet Emin Yurdakul)
Bu dörtlüğün hece ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7’li
 • 8’li
 • 11’li
 • 14’lü
SORU 14

Bir şiirin kapalı olan yönlerini açıklamaya, onu anlaşılır hâle getirmeye ne denir?

 • Yorumlama
 • Okuma
 • Düzenleme
 • Seslendirme
SORU 15

Şiirde herhangi bir konunun şairler tarafından farklı ele alınış tarzına ne denir?

 • Olgu
 • Uyak
 • TEMA
 • Konu
SORU 16

Bilim, sanat, felsefe vb. alanlarda özel anlamda kullanılan sözlere ne denir?

 • Terim
 • Deyim
 • Atasözü
 • İleti
SORU 17

Bir cümlede düşünce ve duygunun gerektiği kadar sözcükle anlatılması, gereksiz sözcük ve ögelere yer verilmemesi hangi özelliği gösterir?

 • Akıcılık
 • Duruluk
 • Yalınlık
 • Açıklık
SORU 18

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın.

Bu dörtlük aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

 • Âşık Daimi
 • Âşık Veysel
 • Köroğlu
 • Oktay Rifat
SORU 19

Gazelin en güzel beytine ne ad verilir?

 • Beytü’lgazel
 • Matla
 • Makta
 • Müzeyyel gazel
SORU 20

Savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi gibi konular ile tarihsel olayları coşkulu bir anlatımla dile getiren şiirlere ne denir?

 • Satirik
 • Pastoral
 • Didaktik
 • Epik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDBDACDBCDCACABBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler