Türk Edebiyatı 2 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bir gölge oyunudur?

 • Meddah
 • Komedi
 • Karagöz
 • Orta oyunu
SORU 2

Toplumların millet oluşları sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olaylar etkisiyle söylenmiş uzun manzum hikâyelere ne ad verilir?

 • Günce
 • Deneme
 • Masal
 • Destan
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi yapma destanlardan biridir?

 • Şehname
 • Ergenekon
 • Kalevala
 • Çılgın Orlando
SORU 4

“İncelemeye çalıştığım yazarlarımızı değerlendirirken, Türk romanına hangi yönlerden katkıda bulunduklarını, geliştirdikleri teknikleri saptamak isterim.” diyen bir yazar, hangi yazı türünde yazmaktadır?

 • Eleştiri
 • Fıkra
 • Makale
 • Deneme
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki bakış açılarından biri değildir?

 • İlahi bakış açısı
 • Kahraman anlatıcının bakış açısı
 • Gözlemci anlatıcının bakış açısı
 • Sabit bakış açısı
SORU R
SORU 6

Masalda her şeyin güzel bir sona bağlandığı ve genellikle “Gökten üç elma düştü.” tekerlemesiyle biten bölüme ne ad verilir?

 • Dilek
 • Serim
 • Döşeme
 • Gelişme 25
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 • Durum öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Anton Çehov’dur.
 • Olay öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Aristo’dur.
 • Olay öyküsünün Türk edebiyatındaki önemli bir temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
 • Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal, durum öyküsünün önemli temsilcilerindendir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

 • Giriş
 • Fasıl
 • Gelişme
 • Muhavere
SORU 9

Güzelliklerle dolu bir nesneyi çirkin görebilirsiniz. Çirkin bir nesneyi de güzel görebilirsiniz. Bir nesnenin güzel yönlerine odaklanarak onu güzel görebilirsiniz. Çirkin yönlerine odaklandığınızda ise onu çirkin göreceksiniz.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Her varlığın kendine göre güzel bir yanı vardır.
 • Varlıkları algılamada bakış açısı önemlidir.
 • Her varlığın iyi yönü de kötü yönü de olabilir.
 • Güzellik, çirkinlik göreceli kavramlardır.
SORU 10

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leylâ ve Mecnun Fuzulî
 • Hüsn ü Aşk Şeyhi
 • Yusuf ve Züleyha Şeyyad Hamza
 • Mesnevi Mevlâna
SORU 11

Bir yazarın veya önemli kişilerin başından geçen veya yaşadıkları devirde tanık oldukları, duydukları olayları anlattığı yazıdır. Bu yazılar, o devri aydınlatması bakımından birer belge niteliğindedir.
Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Fıkra
 • Mektup
 • Makale
SORU 12

Her şeyin danslı hareketlerle anlatıldığı, konuşma olmayan, konusunu müzik eşliğinde hareketlerle anlatan tiyatro türüne ne denir?

 • Bale
 • Opera
 • Operet
 • Komedi müzikal
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Göze ve kulağa seslenmeleri
 • Şive taklitlerinden yararlanmaları
 • Tek kişilik gösteri olmaları
 • Güldürü ögesine yer vermeleri
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi makale ve fıkranın ortak bir özelliğidir?

 • Kişisel görüş ve yorumlar öne çıkar.
 • Gazete ve dergi çevresinde gelişen metinlerdir.
 • Düşünceler ayrıntılarıyla açıklanıp kanıtlanır.
 • Bilimsel konular ele alınır.
SORU 15

Gezilip görülen yerlerin tarihî, coğrafi, kültürel, ekonomik vb. özelliklerini anlatan yazı türüdür.
Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleştiri
 • Gezi yazısı
 • Anı
 • Deneme
SORU 16

Sözlük anlamı “bir olayı, sözlü veya yazılı olarak aktarmak, anlamak” olan, edebiyatta ise “insanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olayları anlatan” kısa yazılara ne denir?

 • Fıkra
 • Masal
 • Öykü
 • Roman
SORU 17

“Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan, konuşmayan veya birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler” için kullanılan terim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aktör
 • Suflör
 • Balerin
 • Figüran
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi makale türünün bir özelliği değildir?

 • Herhangi bir konuda bilgi vermek, açıklama yapmak, gerçeği savunmak, kanıtlamak için yazılır.
 • Okuyucuyu ikna etme, onu inandırma çabası vardır.
 • Söz oyunlarına dayalı ve sanatlı bir dille yazılır.
 • Bilimden sanata, edebiyattan siyasete, hemen her konuda yazılabilir.
SORU 19

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Cumhuriyet Dönemi 19181968 yılları arasını kapsar.
 • Yapılan devrimler topluma eğitim, kültür, sanat ve yönetim alanında yenilikler getirir.
 • İstanbul’da yetişen sanatçılar bireysel konuları işlediler.
 • Kırsal bölgeden yetişen sanatçılar köy ve kasaba hayatını ele aldılar. 26
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi “iş mektubu” hakkında yanlış bilgi içermektedir?

 • Kişilerin herhangi bir resmî kuruma iş amacıyla yazdıkları mektuplardır.
 • İş mektubu, mektup çeşitlerinden biridir.
 • Resmî ve ticari kuruluşların kendi aralarındaki yazışmalar da iş mektubudur.
 • İş mektubu, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yazılır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDADABCBBAACBBCDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 2 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Türk Edebiyatı 2 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 2 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 2 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 2 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 2 soruları toplamda 5 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 5 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler