Türk Edebiyatı 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir gölge oyunudur?

 • Meddah
 • Komedi
 • Karagöz
 • Orta oyunu
Soru 2

Toplumların millet oluşları sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olaylar etkisiyle söylenmiş uzun manzum hikâyelere ne ad verilir?

 • Günce
 • Deneme
 • Masal
 • Destan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yapma destanlardan biridir?

 • Şehname
 • Ergenekon
 • Kalevala
 • Çılgın Orlando
Soru 4

“İncelemeye çalıştığım yazarlarımızı değerlendirirken, Türk romanına hangi yönlerden katkıda bulunduklarını, geliştirdikleri teknikleri saptamak isterim.” diyen bir yazar, hangi yazı türünde yazmaktadır?

 • Eleştiri
 • Fıkra
 • Makale
 • Deneme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki bakış açılarından biri değildir?

 • İlahi bakış açısı
 • Kahraman anlatıcının bakış açısı
 • Gözlemci anlatıcının bakış açısı
 • Sabit bakış açısı
REKLAM
Soru 6

Masalda her şeyin güzel bir sona bağlandığı ve genellikle “Gökten üç elma düştü.” tekerlemesiyle biten bölüme ne ad verilir?

 • Dilek
 • Serim
 • Döşeme
 • Gelişme 25
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 • Durum öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Anton Çehov’dur.
 • Olay öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Aristo’dur.
 • Olay öyküsünün Türk edebiyatındaki önemli bir temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
 • Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal, durum öyküsünün önemli temsilcilerindendir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

 • Giriş
 • Fasıl
 • Gelişme
 • Muhavere
Soru 9

Güzelliklerle dolu bir nesneyi çirkin görebilirsiniz. Çirkin bir nesneyi de güzel görebilirsiniz. Bir nesnenin güzel yönlerine odaklanarak onu güzel görebilirsiniz. Çirkin yönlerine odaklandığınızda ise onu çirkin göreceksiniz.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Her varlığın kendine göre güzel bir yanı vardır.
 • Varlıkları algılamada bakış açısı önemlidir.
 • Her varlığın iyi yönü de kötü yönü de olabilir.
 • Güzellik, çirkinlik göreceli kavramlardır.
Soru 10

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leylâ ve Mecnun Fuzulî
 • Hüsn ü Aşk Şeyhi
 • Yusuf ve Züleyha Şeyyad Hamza
 • Mesnevi Mevlâna
Soru 11

Bir yazarın veya önemli kişilerin başından geçen veya yaşadıkları devirde tanık oldukları, duydukları olayları anlattığı yazıdır. Bu yazılar, o devri aydınlatması bakımından birer belge niteliğindedir.
Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Fıkra
 • Mektup
 • Makale
Soru 12

Her şeyin danslı hareketlerle anlatıldığı, konuşma olmayan, konusunu müzik eşliğinde hareketlerle anlatan tiyatro türüne ne denir?

 • Bale
 • Opera
 • Operet
 • Komedi müzikal
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Göze ve kulağa seslenmeleri
 • Şive taklitlerinden yararlanmaları
 • Tek kişilik gösteri olmaları
 • Güldürü ögesine yer vermeleri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi makale ve fıkranın ortak bir özelliğidir?

 • Kişisel görüş ve yorumlar öne çıkar.
 • Gazete ve dergi çevresinde gelişen metinlerdir.
 • Düşünceler ayrıntılarıyla açıklanıp kanıtlanır.
 • Bilimsel konular ele alınır.
Soru 15

Gezilip görülen yerlerin tarihî, coğrafi, kültürel, ekonomik vb. özelliklerini anlatan yazı türüdür.
Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleştiri
 • Gezi yazısı
 • Anı
 • Deneme
Soru 16

Sözlük anlamı “bir olayı, sözlü veya yazılı olarak aktarmak, anlamak” olan, edebiyatta ise “insanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olayları anlatan” kısa yazılara ne denir?

 • Fıkra
 • Masal
 • Öykü
 • Roman
Soru 17

“Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan, konuşmayan veya birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler” için kullanılan terim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aktör
 • Suflör
 • Balerin
 • Figüran
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi makale türünün bir özelliği değildir?

 • Herhangi bir konuda bilgi vermek, açıklama yapmak, gerçeği savunmak, kanıtlamak için yazılır.
 • Okuyucuyu ikna etme, onu inandırma çabası vardır.
 • Söz oyunlarına dayalı ve sanatlı bir dille yazılır.
 • Bilimden sanata, edebiyattan siyasete, hemen her konuda yazılabilir.
Soru 19

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Cumhuriyet Dönemi 19181968 yılları arasını kapsar.
 • Yapılan devrimler topluma eğitim, kültür, sanat ve yönetim alanında yenilikler getirir.
 • İstanbul’da yetişen sanatçılar bireysel konuları işlediler.
 • Kırsal bölgeden yetişen sanatçılar köy ve kasaba hayatını ele aldılar. 26
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “iş mektubu” hakkında yanlış bilgi içermektedir?

 • Kişilerin herhangi bir resmî kuruma iş amacıyla yazdıkları mektuplardır.
 • İş mektubu, mektup çeşitlerinden biridir.
 • Resmî ve ticari kuruluşların kendi aralarındaki yazışmalar da iş mektubudur.
 • İş mektubu, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yazılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDADABCBBAACBBCDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler