Türk Edebiyatı 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Güzel sanatların bir koludur.
 • Düşünce, duygu, olay ve durumlar, güzel, etkili biçimde anlatır.
 • Edebiyat araştırmalarında tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi bilim dallarının yararı olmaz.
 • Bir toplumun insanlarının yaşayışını, kültürel zenginliğini edebiyat eserlerinde bulabiliriz.
Soru 2

Bir ulusun yüzyıllarca meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edebiyat Tarihi
 • Bibliyografya
 • Felsefe
 • Dünya tarihi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk Edebiyatı içinde yer almaz?

 • Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı
 • Klasik Türk Edebiyatı
 • DinîTasavvufi Halk Edebiyatı
 • Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından değildir?

 • Ergenekon
 • Manas
 • Yaratılış
 • Oğuz Kağan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden sayılamaz?

 • Yabancı etkilerden uzak, yerli bir edebiyattır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Sade bir dili olan eserlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Eserlerde soyut ve dinsel konular işlenmiştir. 29
REKLAM
Soru 6

• Dörtlüklerden oluşur.
• Hece ölçüsü kullanılır.
• Aşk ve tabiat konularını işleyen şiir türünün ilk örneklerindendir.
Bu bilgiler, sözlü edebiyat döneminin hangi türüne aittir?

 • Sagu
 • Koşuk
 • Sav
 • Destan
Soru 7

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Kurtuluş Savaşı Destanı Nazım Hikmet
 • Çakır’ın Destanı Cahit Külebi
 • Sakarya Meydan Savaşı Gülten Akın
 • Berlin Üçlemesi Melih Cevdet Anday
Soru 8

Daha hiçbir şey yokken Tanrı Kayra Han’la uçsuz bucaksız su vardı. Kayra Han’dan başka gören, sudan başka görünen yoktu. Ay, yıldızlar, gök ve toprak yaratılmamıştı.
Bu metin aşağıdaki destanlardan hangisine aittir?

 • Timur
 • Köroğlu
 • Yaratılış
 • Manas
Soru 9

Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)
Bu cümleye sözlü edebiyatta ne ad verilir?

 • Koşuk
 • Sagu
 • Sav
 • Destan
Soru 10

Dinsel masal niteliği taşıyan Kalyanamkara ve Papamkara’da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şamanizm
 • Budizm
 • İslamiyet
 • Hristiyanlık
Soru 11

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sözlü ve yazılı olmak üzere iki koldan gelişmiştir.
 • Orta Asya coğrafyasındaki bir dönemdir.
 • Başlangıcı kesin tarihlerle belirlenememektedir.
 • 13 . yüzyıla kadar süren bir dönemdir.
Soru 12

“Şaman, oyun, baksı, ozan” gibi adlar, Türk boyları arasında kim için kullanılmıştır?

 • Hükümdar
 • Saîr
 • Asker
 • Kahraman
Soru 13

Eski Türkler _________ isimli sazla şiirler söylemişlerdir.
Cümledeki boşluğa seçeneklerden hangisi gelirse doğru olur?

 • Cura
 • kopuz
 • Tar
 • Bağlama
REKLAM
Soru 14

MÖ 3000’lerde Mezopotamya’da doğmuş olan bu destan, bilinen en eski destandır. Uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk kralı ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsünün anlatıldığı destanın en kapsamlı metni Akad dilinde yazılmıştır.
Bu bilgiler, aşağıdaki destanlardan hangisine aittir?

 • Gılgamış
 • İlayda
 • Şehname
 • Odysseus
Soru 15

Türk destanlarının tarihsel sınıflandırmasına uygun olarak verilen dizi, hangi seçenekte yer almaktadır?

 • Saka – Göktürk – Hun – Uygur
 • Uygur – Saka – Göktürk – Hun
 • Saka – Hun – Göktürk – Uygur
 • Göktürk – Hun – Uygur – Saka
Soru 16

Orhun Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tarihte “Türk” sözcüğünün geçtiği ilk metinlerdir.
 • Bilge Kağan’ın hükümdarlığı sırasında dikilmiş yazıtlardır.
 • Yazıtlarda Türkçe söz dizimi günümüzdeki şekliyle özne tümleç yüklem biçimindedir.
 • Yazıtlar ilk olarak Hüseyin Namık Orkun tarafından çözülerek okunmuştur.
Soru 17

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “sagu”yu tanımlamaktadır?

 • Herkes tarafından sevilen kimselerin ölümüne duyulan üzüntüyü ifade eden şiirlerdir.
 • Sevgi, tabiat, güzellik gibi konuların işlendiği ve bir ezgiyle okunan şiirlerdir.
 • Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redifte yazılan benzer şiirdir.
 • Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirdir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı üzerine yazdığı ünlü romanıdır?

 • Zeyno’nun Oğlu
 • Ateşten Gömlek
 • Sinekli Bakkal
 • Tatarcık
Soru 19

Türkler, Uygur alfabesinden sonra aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 • Latin
 • Göktürk
 • Arap
 • Kiril
Soru 20

Ülkemizde Batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları hangi dönemde başlamıştır?

 • Tanzimat Dönemi
 • Serveti Fünun Dönemi
 • Anadolu Selçuklu Dönemi
 • Fecri Âti Dönemi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAABDBACCBDBBACDABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler