Türk Edebiyatı 5 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “edebiyat”ı tanımlar?

 • İnsan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.
 • Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen olaylardan doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim dalıdır.
 • Bir duygu, tasarı, güzellik vb. anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamıdır.
 • Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatıdır.
SORU 2

Toplumu ve sosyal konuları ele alan bir roman incelenirken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılır?

 • Tarih
 • İstatistik
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
SORU 3

Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Seyretmenin okumadan daha etkili olduğu düşünülerek, halka iletilmek istenen, tiyatro ile gerçekleştirilmiştir.
 • Tiyatro türünde vatan, millet, aile, görenek ve gelenekle ilgili temalar işlenmiştir.
 • Komedilerde klasisizm, dramlarda romantizmin etkisi görülür.
 • Tanzimat tiyatrosunun ilk başarılı örneği, Namık Kemal’in Finten adlı eseridir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi dil ve sözlük çalışmalarıyla başta gelen isimlerdendir?

 • Namık Kemal
 • Şemsettin Sami
 • Ziya Paşa
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
SORU 5

Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı yazarlarından hangisi fabl türünde eserler yazmıştır?

 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Abdülhak Hamit Tarhan
SORU R
SORU 6

Edebiyatımızdaki ilk roman çevirisini aşağıdaki Tanzimat yazarlarından hangisi yapmıştır?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Yusuf Kâmil Paşa
 • Ziya Paşa
 • Sami Paşazâde Sezâî
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatına ait bir roman değildir?

 • İntibah
 • Araba Sevdası
 • Yaban
 • Zehra
SORU 8

Tanzimat edebiyatı hikâye ve roman yazarlarındandır. Eserlerinde gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz olayları ele aldı. Tek romanı Sergüzeşt’le ün kazandı. Bu roman, edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin başarılı bir örneği sayılır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sami Paşazâde Sezâî
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Şemsettin Sami
 • Nabizade Nazım
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının ilklerinden değildir?

 • İlk tiyatro eseri Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
 • İlk özel Türkçe gazete Şinasi ve Agah Efendi’nin çıkardıkları Tercümanı Ahval’dir.
 • İlk oynanan oyun Vatan Yahut Silistre’dir.
 • İlk edebî dergi Genç Kalemler’dir.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk atasözleri kitabıdır?

 • Harabat
 • Zemzeme
 • Müntehabatı Eşar
 • Durubı Emsali Osmaniye
SORU 11

Tanzimat edebiyatının en mücadeleci şairi sayılır. Edebiyatımızın pek çok alanında eserler verdi. Onun “Cezmi” romanı edebiyatımızın ilk tarihî romanı kabul edilir.
Tanıtılan edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Abdülhak Hamit Tarhan
SORU 12

Tanzimat Fermanı, Gülhane Parkı’nda hangi tarihte, kim tarafından okunmuştur?

 • 3 Kasım 1839, Talât Paşa
 • 9 Kasım 1836, Mustafa Reşit Paşa
 • 3 Kasım 1839, Mustafa Reşit Paşa
 • 6 Kasım 1838, Talât Paşa
SORU 13

Terkibi Bend adlı eseriyle tanınmıştır. Bu eserinde eski edebiyatımızda olmayan düşünceleri ele alarak toplumu bilinçlendirmeye çalışmış, toplum sorunlarına çare aramıştır.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Muallim Naci 27
SORU 14

Aşağıdaki eser tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • İntibah roman
 • Afife Anjelik tiyatro
 • Küçük Şeyler eleştiri
 • Makber şiir
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

 • Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Hikâye ve romanlarda temalar günlük hayattan, tarihten alınmıştır.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Divan edebiyatında bulunmayan hikâye, roman, makale, eleştiri gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
SORU 16

Türk edebiyatındaki ilk edebî roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • İçli Kız
 • Sergüzeşt
 • Araba Sevdası
SORU 17

Şairin, eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı bir mersiyedir. Bu eser, her biri sekizer dizeden oluşan bentler hâlinde yazılmıştır. Tamamı 295 bentlik bu eserde şair, ölüm karşısındaki duygu ve düşüncelerini, acılarını, feryatlarını dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan eser ve sanatçısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Terkibi Bend Ziya Paşa
 • Makber Abdülhak Hamit Tarhan
 • Zehra Nabizade Nazım
 • Taaşşukı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami
SORU R
SORU 18

Bu eserde Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışı; Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayış eleştirilmektedir.
Parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gülnihâl
 • İçli Kız
 • Araba Sevdası
 • Zavallı Çocuk
SORU 19

Türk edebiyatındaki ilk tiyatro eseri ve yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Telemak Yusuf Kâmil Paşa
 • Gülnihal Namık Kemal
 • Harabat Ziya Paşa
 • Şair Evlenmesi Şinasi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın asıl hazırlanmış amacıdır?

 • Batı kültürünü ve sanatını yakından tanımak
 • Duygu ve düşünceleri halka edebiyat aracılığıyla aktarmaya çalışmak
 • Batı’daki gelişmelere ayak uydurmak ve Batı ülkelerinin bilim ve teknolojisinden yararlanmak
 • İçinde yaşanılan çağın ve toplumun özelliklerini bilimsel açıdan değerlendirmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDBABCADDBCBCAABCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Türk Edebiyatı 5 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 5 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 5 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 5 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 5 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 5 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 5 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 5 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 5 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 5 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 5 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 5 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 5 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 5 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 5 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 5 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler