Türk Edebiyatı 6 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Serveti Fünûn edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Ağır bir dil kullanılmış, konuşma dilinde hiç bulunmayan kelimeler tercih edilmiştir.
 • Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Kulağa göre kafiye anlayışı benimsenmiştir.
 • Hikâye ve romanlarda realizm akımının etkisinde kalınmıştır.
SORU 2

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olmasını savunan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
SORU 3

Realizm edebiyat akımının şiirdeki biçimine ne denir?

 • Sembolizm
 • Parnasizm
 • Klasisizm
 • Sembolizm
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için doğru bilgi değildir?

 • Serveti Fünûn Dönemi’nin en önemli şairlerindendir.
 • Oğlu Halûk’un kişiliğinde bütün gençlere seslendi.
 • Divan Edebiyatındaki beyit anlayışına sadık kaldı.
 • Çocuklar için yazdığı şiirlerini Şermin adlı kitapta topladı.
SORU 5

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bütün şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullananlar yer almaktadır?

 • Ahmet Haşim, Mehmet Âkif, Cenap Şehabettin
 • Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Âkif
 • Ahmet Haşim, Tevfik Fikret, Yahya Kemal
 • Yahya Kemal, Cenap Şehabettin, Mehmet Âkif
SORU R
SORU 6

Serveti Fünûn edebiyatının öncüsü ve kurucusu sayılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Tevfik Fikret
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Halit Ziya Uşaklıgil
SORU 7

Edebiyat hayatına bir bildiriyle girdiler. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesiyle hareket ettiler. Ancak aşırı ferdiyetçilikleri ve tabi olmayan dil ve üslüp anlayışlarından dolayı eleştirildiler.
Bu parçada tanıtılan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yedi Meşaleciler
 • Edebiyatı Cedide
 • Fecri Âti Topluluğu
 • Millî Edebiyatçılar
SORU 8

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leylâ ve Mecnun Fuzulî
 • Hüsn ü Aşk Şeyhi
 • Yusuf ve Züleyha Şeyyad Hamza
 • Mesnevi Mevlâna
SORU 9

“Rubabı Şikeste, Halûk’un Defteri, Şermin” adlı eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Tevfik Fikret
 • Mehmet Rauf
 • Tahsin Nahit
 • Muallim Naci
SORU 10

“Firdevs Hanım hayret bağırışını zaptedemiyordu. Bihter bu konuşmadan sıkılmış gibiydi. Anne kız bakıştılar. Demek Behlül, Nihal’i seviyordu.”
Bu alıntı, aşağıdaki eserlerden hangisine aittir?

 • Eylül
 • Mai ve Siyah
 • Son Emel
 • Aşkı Memnu
SORU 11

Halit Ziya Uşaklıgil’in “Kırk Yıl” adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hikâye
 • Roman
 • Anı
 • Şiir
SORU 12

Türk edebiyatında yazılan ilk psikolojik roman olarak kabul edilir. Bu eserde, olaylardan çok, kişilerin olaylara karşı tepkisi üzerinde durulmuştur. Eserde aşktan başka kaygıları olmayan insanların hayatı anlatılmıştır.
Bu parçada tanıtılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eylül
 • Handan
 • Kırk Yıl
 • Hicranlar
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’in Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Almanya ve Avustralya’ya yaptığı gezilere ait duygularını, düşüncelerini ve bu gezilerde kendisini etkileyen önemli olayları anlattığı eseridir?

 • Körebe
 • Hac Yolunda
 • Tiryaki Sözleri
 • Avrupa Mektupları
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Fecri Âti edebiyatı için söylenemez?

 • “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesiyle hareket ettiler.
 • Edebiyatı araç olarak gördüler
 • Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkardılar.
 • Ağır bir dille, doğal olmayan süslü bir anlatımla eserler verdiler. 31
SORU 15

Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi yazarlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı ve çavuş rütbeleriyle ordu hizmetinde bulundu. Hikâye, roman ve anı türlerinde eserler verdi. Aşk, bireysel tutkular, kadın psikolojisi ve duyarlığını işledi. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Türkün Ateşle İmtihanı eserleri arasındadır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Kenan Hulusi Koray
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
SORU 16

Millî Edebiyatçıların görüş ve eserlerinin yayılmasında, aşağıdaki dergilerden hangisinin rolü olmamıştır?

 • Genç Kalemler
 • Türk Yurdu
 • Yeni Mecmua
 • Meşale
SORU 17

Hemen bütün romanlarında dekor olarak taşra kasaba ve şehirleri çevre; tip, çeşitli problem ve görüşleriyle Anadolu atmosferi görülür. Romanlarında hissi ve sosyal konuları işleyen yazar, küçük hikâyelerinde bunların yanına mizahı da ekledi. Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peyami Safa
 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
SORU R
SORU 18

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.

Bu dizeler, aşağıdaki sanat topluluk veya eğilimlerinden hangisinin dil anlayışını belirtmektedir?

 • Tanzimatçılar
 • Serveti Fünuncular
 • Fecri Âticiler
 • Millî Edebiyatçılar
SORU 19

Türk hikâyeciliğinin en önemli isimlerindendir. Hikâyelerinde hep olaya önem verdi; betimlemelere ve ruh çözümlemelerine hiç girmedi. Bomba, Yüksek Ökçeler, Falaka, Yalnız Efe eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip hareketi
 • Ömer Seyfettin
 • Refik Halit Karay
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” adıyla anılan topluluk içinde yer almamıştır?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Emin Bülent Serdaroğlu
 • Yusuf Ziya Ortaç
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBBCACBBADCADBADCDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Türk Edebiyatı 6 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 6 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler