Türk Edebiyatı 8 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Millî Edebiyat akımının etkisindeki şairlerdendir. Şiirlerinde Anadolu kaynağına ulaşma yolunu “Orda bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür.” dizeleriyle vurgulamıştır. Folklor araştırmalarıyla da tanınmıştır.
Bu parçada bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enis Behiç Koryürek
 • Zeki Ömer Defne
 • Melih Cevdet Anday
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 2

Cumhuriyet Dönemi halk şiiri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hece ölçüsü ile yazılan uyaklı şiirlerdir.
 • İki dizelik beyitler hâlinde yazılan şiirlerdir.
 • Aşk, doğa, ölüm, özlem, yiğitlik, din en çok işlenen temalardır.
 • Geniş halk yığınlarının özlemini, sevgisini, sevinç ve acılarını dile getiren şiirlerdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu edebiyat şairlerinden biri değildir?

 • Ece Ayhan
 • Can Yücel
 • İsmet Özel
 • Ataol Behramoğlu
Soru 4

Çok partili döneme geçişi izleyen yıllarda ve 1950’lerde görülen “köye yöneliş” döneminin en tanınmış eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fırtına Kuşu
 • Yeni Hayat
 • Yılanların Öcü
 • Yeşil Gece
Soru 5

Bereket var toprağında taşında
Kırık kırık eser yelin Binboğa
Seyfilerin döner yanı başında
Faraz avcı ister yerin Binboğa.

(Dadaloğlu)
Bu örnekte olduğu gibi insan, hayvan, doğa vb. güzelliklerini dile getirmek, övmek amacıyla söylenmiş şiirlere ne ad verilir?

 • Ağıt
 • Öğüt
 • Koçaklama
 • Güzelleme
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçi çizgide eser veren yazarlardan değildir?

 • İlhan Tarus
 • Kemal Bilbaşar
 • Orhan Kemal
 • Peyami Safa
Soru 7

Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçiliğin öncülerindendir. Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olduğunu belirten yazarın önemli romanlarından biri Kuyucaklı Yusuf’tur.
Bu parçada bahsedilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aziz Nesin
 • Fakir Baykurt
 • Sabahattin Âli
 • Necati Cumalı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi şiirde Millî Edebiyat akımının en tipik sürdürücüleri Beş Hececilerden biri değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Orhan Seyfi Orhon 30
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 • Durum öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Anton Çehov’dur.
 • Olay öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Aristo’dur.
 • Olay öyküsünün Türk edebiyatındaki önemli bir temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
 • Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal, durum öyküsünün önemli temsilcilerindendir.
Soru 10

Dokumada çalışan kızların günleri naylon iplik, ucuz ketenemeğin, alın terinin ve aşkınkanı damlar kirpiklerinden

(Refik Durbaş)
Dokuma tezgâhlarında çalışan kızların hayatlarını anlatan bu şiir edebiyatımızdaki hangi dönemin özelliklerini yansıtır?

 • Garipçiler
 • İkinci Yeni
 • Toplumcu Şiir
 • Millî Edebiyat
Soru 11

Mehmet Emin Yurdakul’un memleket romantizminden ve Mehmet Âkif’in millî, acılar dolusu kurtuluş şiirlerinden sonra Anadolu’ya var gücüyle açılan ilk şairimizdir. Memleket sevgisini, Anadolu’yu ve bireysel konuları işlemiştir. “Çoban Çeşmesi”, “Han Duvarları” meşhur şiirlerindendir.
Bu parçada kendinden bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Melih Cevdet Anday
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 12

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur ses kesi lince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

İçe dönük, maneviyatçı, bireysel bir şiirin başarılı örneklerini veren; ünlü “Kaldırımlar” şiirinin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Behçet Necatigil
Soru 13

1980 sonrası Türk romancılar arasında anlatım teknikleri ve postmodern yaklaşımlarıyla dikkat çeken yazar, 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.
Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuz Atay
 • Orhan Pamuk
 • Yaşar Kemal
 • İnci Aral
REKLAM
Soru 14

Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanıdır. İstanbul’da küçük bir evde yaşayan, sekiz yaşından beri bacağındaki kemik hastalığından dolayı hastane hastane dolaşan bir genç, Erenköy’de akrabası olan emekli paşanın kızı Nüzhet’i sever. Nüzhet ise Ragıp adlı bir doktorla evlenecektir.
Bu parçada bahsedilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
 • Fatih Harbiye
 • Yalnızız
Soru 15

Cahit Külebi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Şiirlerinde temiz bir dil ve Karacaoğlan rahatlığı vardır.
 • Divan şiirinden etkilenmiş, aruz ölçüsü ile yazmıştır.
 • Günün akımlarına bağlanmadan kendi şiirini geliştirmiştir.
 • Onun şiir dünyası Anadolu coğrafyasındaki Türk insanının geçit resmi gibidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden değildir?

 • Gülmeceden, şaşırtmadan yararlanmak
 • Ölçü, uyak ve biçimsel kalıpları kırmak
 • Günlük hayatın sorunlarını dile getirmek
 • Yalın bir dil yerine süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil kullanmak
Soru 17

Deli eder insanı bu dünya
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku
Bu tepeden tırnağa kadar,
Çiçek açmış ağaç

(Orhan Veli)
Bu şiirin teması, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğallık
 • Çocukluk
 • Gökyüzü
 • Yaşama sevinci
Soru 18

Sağlığında kitap çıkarmayan şair, klasik divan şiirimizi Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldı. Şiirlerinin bir kısmı Kendi Gök Kubbemiz adıyla ölümünden sonra yayımlandı.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip hareketi
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Ahmet Hamdi Tanpınar 31
Soru 19

Genç yaşımda felek vurdu başıma
Aldırdım elimden iki gözümü
Yeni değmiş idim yedi yaşıma
Kayıp ettim baharımı yazımı

dizelerinin şairi, en yakın arkadaşı, sırdaşı olarak sazını görmüştür. Daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat temalarında şiirler söylemiştir.
Bu parçada bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık Veysel
 • Karacaoğlan
 • Dadaloğlu
 • Hacı Bektaş Velî
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi konuşmaya ve eyleme dayanan bir gösteri sanatıdır?

 • Şiir
 • Tiyatro
 • Roman
 • Hikâye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACDDCBBCACBABDDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler