GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının sahip olması gereken özelliklerinden değildir?

 • A) Akılcı ve gerçekçidir.
 • B) Ön yargılı ve taraflıdır.
 • C) Yeniliklere açık ve aydın bir kişiliğe sahiptir.
 • D) Çalışmaları için uygun yöntemleri belirleyebilir.
SORU 2

I. Test edilebilir olmalıdır.
II. Eldeki verilere ters düşmemelidir.
III. Yeni tahminler yapabilmemize ve yeni gerçeklere ulaşabilmemize olanak sağlamalıdır.
İyi bir hipotez yukarıda verilenlerden hangilerine sahip olmalıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Canlıların metabolizmalarındaki yapım faaliyetlerine ne ad verilir?

 • A) Sindirim
 • B) Anabolizma
 • C) Katabolizma
 • D) Heterotrof beslenme
SORU 4

Hayvanlarda metabolizma sonucu oluşan zararlı atıkların seyreltilerek vücuttan atılması, suyun hangi özelliği ile gerçekleştirilir?

 • A) Molekülleri arasında çekim kuvveti olması
 • B) Buharlaşma ve yoğuşma özelliği
 • C) Öz ısının yüksek olması
 • D) Çözücü özelliği
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi mineraller için yanlış bir bilgidir?

 • A) Enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
 • B) 70 kg’lık bir insanda ortalama 3 kg mineral bulunur.
 • C) Suda çözünmüş olarak veya yiyeceklerle vücudumuza alınırlar.
 • D) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılıp, düzenleyici olarak kullanılırlar.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinin pH’ı diğerlerine göre en yüksektir?

 • A) Kola
 • B) Şampuan
 • C) Amonyak
 • D) Mide özsuyu
SORU 7

Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi monosakkaritler grubunda yer alır?

 • A) Maltoz
 • B) Laktoz
 • C) Galaktoz
 • D) Sakkaroz
SORU 8

Hayvanların karaciğer ve kaslarında depo edilen ve suda çözünebilen polisakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nişasta
 • B) Glikojen
 • C) Selüloz
 • D) Kitin 40
SORU 9

I. Yağ sentezi bir hidroliz olayıdır.
II. Yağların yapı taşları gliserol ve yağ asitleridir.
III. Yağların bazı çeşitleri hücre zarının yapısına katılır.
Yağlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin organizmadaki görevlerinden değildir?

 • A) Hücre yapımı ve dokuların onarımını sağlama
 • B) Antikor yapısına katılarak bağışıklık sağlama
 • C) Hemoglobin yapısına katılarak solunum gazlarını taşıma
 • D) Deri altında depolanarak ısı yalıtımı ve mekanik etkilere karşı koruma
SORU 11

Eksikliğinde gece körlüğü, kalp ve böbrek hastalıkları, halsizlik, deride kuruma ve pullanmaya sebep olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) A
 • B) B
 • C) C
 • D) D
SORU 12

Enzimlerin özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Aktivasyon enerjisini yükseltirler.
 • B) Enzimler reaksiyonlara özeldir.
 • C) Enzim, substrata geçici olarak aktif bölgesinden bağlanır.
 • D) Bazı enzimler tersinir (çift yönlü) çalışırlar.
SORU 13

Aşağıda verilen moleküllerden hangisi hem DNA hem de RNA’nın yapısında bulunur?

 • A) Riboz
 • B) Deoksiriboz
 • C) Urasil
 • D) Fosforik asit
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik tepkimelerdendir?

 • A) Ekzositoz
 • B) Sinirsel iletim
 • C) Oksijenli solunum
 • D) Biyosentez reaksiyonları
SORU 15

Aşağıdaki organellerin hangisinde iki katlı zar bulunur?

 • A) Lizozom
 • B) Mitokondri
 • C) Koful
 • D) Golgi aygıtı
SORU 16

I. DNA
II. RNA
III. Ribozom
Yukarıdakilerden hangisi mitokondrinin matriksinde bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Bitkilerde sarı, turuncu ve kırmızı renk veren pigmentleri içeren organele ne ad verilir?

 • A) Kromoplast
 • B) Lökoplast
 • C) Golgi aygıtı
 • D) Endoplazmik retikulum
SORU 18

Hücre zarında karbonhidrat ve yağların birlikte oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lipoprotein
 • B) Glikoprotein
 • C) Glikolipit
 • D) Fosfolipit
SORU 19

I. Sıcaklığın artması moleküllerin difüzyonunu hızlandırır.
II. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı azalır.
Yukarıda difüzyonla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücrelerin özelliklerindendir?

 • A) Hepsinin hücre çeperi vardır.
 • B) Çekirdek zarları mevcuttur.
 • C) Organellerinin hepsi zarlıdır.
 • D) DNA sitoplazmada dağınık olarak bulunur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBDACCBCDAADCBDACAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?