GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Eğrelti otlarında ne tür üreme şekli görülür?

 • A) Bölünme
 • B) Sporlanma
 • C) Vejetatif üreme
 • D) Tomurcuklanma
SORU 2

I- Eşeysiz üreme, dişi ve erkek gibi iki farklı eşey olmadan gerçekleşir.
II- Eşeysiz üremede, oluşan yavru hücrelerin genetik yapısı ile ata hücrenin genetik yapısı farklıdır.
Eşeysiz üreme ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 3

İnsanda aşağıda verilen hücrelerden hangisi haploittir?

 • A) Deri hücresi
 • B) Sperm hücresi
 • C) Karaciğer hücresi
 • D) Sperm ana hücresi
SORU 4

Bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç kazanma, aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 • A) İzogami
 • B) Heterogami
 • C) Partenogenez
 • D) Konjugasyon
SORU 5

I- Hermafrodit canlılar kendi kendini dölleyebilir.
II- Hermafroditizm ayrı eşeyliliğe göre ilkel sayılır.
Hermafroditizm ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 6

Aşağıdaki canlıların hangisinde metagenez (döl değişimi) görülür?

 • A) Plazmodyum
 • B) Paramesyum
 • C) Bakteri
 • D) Arı
SORU 7

Bitki tohumunda embriyoya, çimlenene kadar besin sağlayan ve nişasta, yağ, protein bulunduran yapıya ne ad verilir?

 • A) Anter
 • B) Filament
 • C) Endosperm
 • D) Tohum kabuğu
SORU 8

İnsanda menstrual döngünün en son evresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Folikül
 • B) Ovulasyon
 • C) Menstruasyon
 • D) Korpus luteum
SORU 9

İnsanda hangi hormonun kandaki seviyesinin artmasıyla, dişi üreme sisteminde ovulasyon gerçekleşir?

 • A) Testesteron
 • B) Östrojen
 • C) FSH
 • D) LH
SORU 10

Aşağıdakilerin hangisi erkek üreme sistemindeki yardımcı bezlerden değildir?

 • A) Seminal keseler
 • B) Cowper bezleri
 • C) Hipofiz bezi
 • D) Prostat bezi
SORU 11

I- Röntgen ışınları
II- Aşırı alkol tüketimi
III- Erbezlerinin sıcaklığının yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri erkeklerde kısırlığa sebep olabilir

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

• Mısır
• Badem
• Buğday
• Fasulye
• Orkide
Yukarıda verilen bitkilerden kaç tanesi çift çeneklidir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 13

I- Yaprakları genellikle ağsı damarlıdır.
II- Bu bitkiler genellikle otsu yapıdadır.
III- Gövdede iletim demetleri dağınık olup kambiyum bulunmaz.
Yukarıda verilenlerden hangileri çift çenekli bitkilerin özelliklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

Bitki tohumlarının çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

 • A) Uygun sıcaklık
 • B) Yeterli toprak
 • C) Yeterli oksijen
 • D) Uygun nem
SORU 15

I- Büyüme
II- Farklılaşma
III- Oluşan yaraların onarımı
Bitkilerdeki hormonlar yukarıda verilen olayların hangilerinde etkilidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi kuş yumurtalarındaki embriyonik örtülerden değildir?

 • A) Koryon
 • B) Plâsenta
 • C) Allantoyis
 • D) Vitellüs kesesi
SORU 17

Aşağıdaki organlardan hangisi embriyonik gelişimin nörilâsyon evresi sonucu oluşur?

 • A) Kalp
 • B) Böbrek
 • C) Beyin
 • D) Akciğer
SORU 18

1- Blâstulâ
2- Gastrula
3- Nörilâsyon
4- Organogenez
5- Segmentasyon
Yukarıda numaralandırılan embriyonik evreler hayvanlarda hangi sırayla gerçekleşir?

 • A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 • B) 5 - 1 - 2 - 3 - 4
 • C) 4 - 1 - 2 - 3 - 5
 • D) 3 - 1 - 2 - 4 - 5
SORU 19

Memelilerde organ taslakları oluşmuş embriyoya, ne ad verilir?

 • A) Fetüs
 • B) Zigot
 • C) Rahim
 • D) Plâsenta
SORU 20

Aşağıdaki canlıların hangisinde, yenilenme (rejenerasyon) aynı zamanda bir üreme şeklidir?

 • A) Kuş
 • B) İnsan
 • C) Kertenkele
 • D) Deniz yıldızı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDCACCDBDBABDBCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?